Velforening krever etterbetaling

Publisert: 15.04.2021

Jeg vil kjøpe ei hytte hvor det er ei velforening med frivillig deltagelse, jeg ønsker å bli medlem, men siden hyttetomten ikke har vært medlem tidligere, krever de at jeg må betale kontingenten for alle år tidligere som hytta ikke var medlem. Så de krever etterbetaling av medlemskontingent fra år 2000 og opptil 2021, er dette tiltatt? Jeg ønsker jo ikke betale for alle tidligere år som jeg ikke har hatt goder av, jeg ønsker å begynne nå å være med.

Svar:

Ditt spørsmål er om velforeningens krav, eller betingelse for medlemskap om betaling av tidligere års kontingenter, er tillatt?

Det foreligger ingen lovreguleringer av velforeninger. Den eneste reguleringen følger av velforeningens egne vedtekter samt at man kan legge til visse prinsipper for forvaltningen som likhetsprinsipp med mer og mye kan hentes fra kontraktsretten i forhold til hvordan en velforening skal fungere.

Men i dette tilfelle er ikke du medlem av velforeningen, men representanter fra velforeningen må uansett forholde seg til vedtektene i velforeningen og beslutninger fra velforeningens organer som styret/årsmøte.

Det er mulig man kan utlede av vedtektene at et slik krav om betaling av tidligere års medlemskap er i strid med vedtektene.

Jeg tviler vel på at dette er regulert i vedtektene. Slik at i prinsippet så kan jeg ikke se noe hinder for at velforeningen kan fremsette et slikt krav. Det kan på den annen side være et berettiget grunnlag for et slikt krav sett hen til de rettigheter man tilegner seg ved et medlemskap som de andre medlemmene har bygd opp gjennom betaling av medlemskap i tidligere år.

Jeg ville anbefalt at man tar opp dette spørsmålet helt saklig og eventuelt forsøker å finne en minnelig løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: