Verge krever penger for oppussing

Publisert: 18.08.2020

Har hatt en mor som døde når jeg var barn, fikk da en stor erstatningssum som min verge kjøpte ett hus for, dette fikk jeg ikke vite før jeg var 18. Vergen hadde pusset opp huset uten at jeg var klar over det og nå som jeg skal selge det, krever vergen penger for dette. Er det noe jeg er pliktig til å betale?

Svar:

Dette hørtes noe rart ut. Umiddelbart tenker jeg at man ikke plikter å betale for en slik oppussing. Spørsmålet er hvilket rettslig grunnlag man kan ha for et slikt krav, hvilket jeg ikke kan se foreligger. Saken er muligens noe mer komplisert enn dette og jeg ville foreslått at man hadde forelagt problemstillingen for fylkesmannen som formodentlig har hatt med oppnevningen av verge til deg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: