Vil borett redusere verdien på boligen?

Publisert: 07.12.2020

Jeg og min far eier felles bolig sammen. Nå skal jeg kjøpe ut min far. Jeg skal gi min far boplikt i tinglysningen, da han sitter i uskifte. Har hørt at man kan dra fra verdien på verditaksten ved kjøp av boligen. Han er i dag 80 år. Vil dette også kunne påvirke tinglysningsgebyret?

Svar:

En borett vil redusere verdien på boligen. Verdien av en livslang borett vil være mindre desto eldre man er. Det vil da også reduserer grunnlaget for beregningen av dokumentavgift. Tinglysningsgebyret er det samme.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: