Vil bygge parkeringsplass mot naboens vei

Publisert: 05.04.2018

Naboen bruker i dag en del av vår tomt til innkjørsel/vei til sin tomt. Dette ønsker vi fortsatt å tillatte. Bakgrunnen til mitt innlegg er at vi ønsker å utvide vår parkeringsplass mot denne "veien"/innkjøringen ved å ta litt ekstra plass fra vår tomt uten å hindre hans ankomst.

- Er det noen regler på hvor stor/bred "veien hans" må være? - Hvor tett opp mot veien, eller tomten hans, kan lage parkeringsplass (legge grus)? - Evt. hvis vi ønsker å bygge en carport mot innkjørselen?

Svar:

Dette vil til en viss grad avhenge av hvorvidt dere har avtalt en vegrett med naboen eller hvorvidt vegretten bygger på en såkalt tålt bruk fra deres side. Dersom det foreligger en avtalt vegrett, kan bestemmelsen i servituttloven § 3 i teorien innebære en begrensning. Etter denne bestemmelsen fremgår det nemlig at verken rettighetshaver eller eier må bruke rådigheten sin over eiendommen på en slik måte at det er urimelig eller unødvendig til skade for den andre parten.

Dette innebærer i praksis at adkomstveien må være bred nok til at den kan benyttes i samsvar med formålet. På tilsvarende måte innebærer denne bestemmelsen at dere kan legge grus/parkeringsplass helt inn til vegen så lenge dette ikke medfører en urimelig eller unødvendig skade. Dersom vegretten derimot bygger på såkalt tålt bruk, vil det i utgangspunktet ikke foreligge noen rettslige begrensinger.

Når det gjelder planene om å bygge carport mot innkjørselen, vil også byggesaksreglene i plan- og bygningsloven være aktuelle regelsett som kan innebære en begrensning. Dette vil kanskje spesielt gjelde reglene for nabovarsel og krav om avstand til tomtegrensen.

Del denne artikkelen: