Vil kjøpe ut samboer etter samlivsbrudd

Publisert: 07.12.2020

Hva er fremgangsmåte ved felles bolig og samlivsbrudd? Jeg har mulighet til å kjøpe ut ham, men ikke omvendt, og han vil ikke la seg kjøpe ut. Jeg har ansvar for et fosterbarn så vil gjerne slippe å flytte for tror ikke jeg vil kunne kjøpe en tilsvarende stor leilighet. Hvordan går jeg frem for å kjøpe ham ut ? Evt. Hvordan går jeg frem ved tvangssalg hvis han nekter å la seg kjøpe ut?

Svar:

Husstandsfellesskapsloven § 3 kan gi en rett til å overta den felles bolig, dersom sterke grunner taler for det. En advokat kan bistå deg med å vurdere hvorvidt vilkårene kan anses oppfylt i ditt tilfelle og for øvrig bistå deg med å finne en god fremgangsmåte i saken, herunder også om begjæring av tvangssalg kan bli nødvendig. Dette vil imidlertid sjeldent være første steg.

En nærliggende mulighet der den ene parten motsetter seg oppgjør, er å reise sak. Saker som gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd, kan behandles i forliksrådet. Sak reises dermed ved å ta ut forliksklage for forliksrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: