Vil reise sak mot mobbing etter flere tiår

Publisert: 19.06.2018

Er en mann på 63 år. Er nå i gang med å planlegge søksmål i forbindelse med grov mobbing i skolen. Dette dreier seg om tiden 1963-1971, altså langt tilbake i tid. Har relativt lite skriftlig dokmentasjon fra skolen, men i journalen fra sykehuset (som jeg mener kom av mobbingen) er det en god del som peker på store problemer i skolen. Konsekvensene er manglende evne til å få venner og holde fast på ekteskap. Vil plassere ansvar. Har jeg nok til å reise sak ? Og er det mulig etter så lang tid?

Svar:

Slike saker er i stor grad en form for "detektivarbeid". For å klarlegge sakens faktum, som er helt sentralt i slike saker, må man gå grundig til verks og sørge for å få innhentet all dokumentasjon som forefinnes hos de(n) aktuelle kommunen(e).
Om du har fått en medisinsk diagnose som mest sannsynlig skyldes mobbingen er det viktig å få avbrutt foreldelse mm.
Jeg vil anbefale deg å kontakt en advokat som arbeider med slike saker for å få råd. Advokatforeningen fører også lister over hva advokater i ditt nærområde arbeider med.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: