Vil saksøke skolen på grunn av mobbing

Publisert: 22.05.2019

Saksøking av barneskole for ekstrem mobbing og dårlig oppfølging. Jeg har blitt mobbet ekstremt av både lærere og elever gjennom hele barneskolen, og når mine foreldre var i møter med lærer(e) og rektor, så de ikke problemet og sa at det aldri skjer mobbing der og at jeg bare var umoden. Jeg fikk diagnosen ADHD (m.m) til slutt, noe lærerne ikke ville tro jeg kunne ha. Sliter litt med kroppen etter et par skader på skolen og litt sosialt etter mobbingen nå idag. Er dette nok til å saksøke skole?

Svar:

Det er mulig å søke om erstatning for mobbing i grunnskolen - spørsmålet vil da ofte være om kommunen kan holdes ansvarlig pga. av uaktsomt opptreden fra noen som kommunen svarer for - herunder f.eks skolen ved ledelsen og de øvrige ansatte - denne type saker er imidlertid sammensatte og ønsker du å få vurdert saken bør du kontakte en advokat som kan foreta en gjennomgang av saken.

Del denne artikkelen: