Vil salg av bolig kunne påvirke uføretrygden?

Publisert: 27.08.2020

Vil salg av bolig kunne påvirke uføretrygden?

Svar:

Det er kun pensjonsgivende inntekt som vil påvirke uføretrygden. En eventuell gevinst ved salg av bolig vil ikke være pensjonsgivende inntekt, og skal således ikke påvirke uføretrygden.

Del denne artikkelen: