Vil til hjemlandet med ufødt barn

Publisert: 09.10.2018

Jeg er gravid og er i uke 33. Jeg har bestemt meg for at jeg vil reise til mitt hjelmland. Kan far til mitt barn nekte min tur, eller gjøre noe for å holde meg fast i Norge?

Svar:

Ja du bør formidle til far at du ønsker å forlate Norge. Dersom han da ikke ønsker at du reiser kan han nok anlegge sak for at du skal bli værende i Norge, eller for at barnet skal være her. Far vil for å kunne holdet barnet tilbake, måtte ha felles foreldreansvar, men vil nok naturlig be om det når du varsler dersom han ønsker å ha kontakt med barnet.

Del denne artikkelen: