Vurderer å skifte uskiftet bo

Publisert: 02.02.2021

Jeg sitter i uskifte, men vurderer nå å skifte. Grunnen er at jeg har inngått nytt samboerskap, og ønsker å stå fritt til å kunne disponere hele min formue, uten å ta hensyn til at mine barn på et senere tidspunkt kan kreve sin morsarv. Finnes det noen krav mht. formalier , skjemaer, tinglysning etc til hvordan et slikt skifte skal gjøres, eller er det "kun" en avtale som skal gjøres mellom meg og mine barn/arvinger?

Svar:

Det er ingen skjemaer du nå må bruke, men du må varsle om at boet er skiftet, slik at skifteattest skrives ut, og det registreres at boet er skiftet.

Du må nå sette opp en oversikt over alle verdier i uskifteboet. Dette deles så i to. Av den delen som tilhører førstavdøde skal du arve 1/4, mens barna arver de øvrige 3/4. Det er disse 3/4 du da må betale ut.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: