Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johnny Melnæs

Advokat Johnny Melnæs

Jeg har gjennom over 25 års advokatpraksis opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor privatrett, forhandlinger, booppgjør og alminnelig juridisk rådgivning. Nevnes bør videre kompetanse innenfor konfliktløsning.

Bjørn Skuggevik

Advokat Bjørn Skuggevik

Politi- og påtalemyndighet 1981 - 1992, som politibetjent og politiadvokat. Politiinspektør i 2000 og Politiadvokat og Persjonalsjef i PU fra 2004-2008.
Advokat med egen virksomhet i Oslo fra 1992 til 2000, 2001-2004 og fra 2009....
Jevnlig oppnevnt som offentlig bostyrer i konkurs- og dødsbo av stedlig tingrett. Bestyrer også private oppgjør av dødsbo.
Mangeårig erfaring med prosedyre for domstolen i straffesaker og sivile saker (barnesaker, eiendom) og barnevern i Fylkesnemndene.