Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Bjørn Skuggevik

Advokat Bjørn Skuggevik

Politi- og påtalemyndighet 1981 - 1992, som politibetjent og politiadvokat. Politiinspektør i 2000 og Politiadvokat og Persjonalsjef i PU fra 2004-2008.
Advokat med egen virksomhet i Oslo fra 1992 til 2000, 2001-2004 og fra 2009....
Jevnlig oppnevnt som offentlig bostyrer i konkurs- og dødsbo av stedlig tingrett. Bestyrer også private oppgjør av dødsbo.
Mangeårig erfaring med prosedyre for domstolen i straffesaker og sivile saker (barnesaker, eiendom) og barnevern i Fylkesnemndene.