Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Steinar Fretheim

Trident Advokat AS

Erfaren toppleder og advokat med omfattende erfaring fra kapitalmarkedene og fornybarindustrien. CEO, COO, CFO og CLO i alt fra oppstartsselskaper til noterte virksomheter, med bred internasjonal erfaring etter å ha jobbet i 7 land. Omfattende kunnskap om Fintech og solenergi, spesielt sourcing, funding, M&A og asset management. Fordypning i skatte-, selskaps- og finansmarkedsrett, IT-relaterte rettsområder samt offentlig anskaffelser og internasjonal voldgift. Meget gode engelsk- og tyskferdigheter.

Johnny Melnæs

Advokat Johnny Melnæs

Jeg har gjennom over 25 års advokatpraksis opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor privatrett, forhandlinger, booppgjør og alminnelig juridisk rådgivning. Nevnes bør videre kompetanse innenfor konfliktløsning.