Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marte Reier

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Jeg har kompetanse innenfor tingsrett, dvs.odelsrett,konsesjonslovgivningen, landbruksrettslige spørsmål, mangler ved salg av bolig/fritidsbolig,
tomtefeste og husleieforhold - både hva gjelder leie til boligformål og leie til næringsformål. Arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom - herunder næringseiendommer. Arbeider også med arv og familierett, herunder oppgjør av dødsboer.

Renate Bjørnstad

Advokat Renate Bjørnstad

Allmennadvokat

Bevilling siden 2004

Jeg har spesielt god kompetanse på barnevern og foreldretvister (barns bosted og samvær).

Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.