Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.

Edvard Brække

Advokat Edvard Brække

Advokaten tilbyr følgende tjenester:
1. Regional bistand i Sør-Amerika der jeg oppholder meg store deler av året.
2. Juridisk og strategisk IPR-rådgivning i en global kontekst.
3. Forretningsadvokattjenester til norske bedrifter.

Ronald Pedersen

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Spesialområder:

Spesiell erfaring med forhandlinger mot forsikringsselskaper, samt på vegne av arbeidsgivere/arbeidstakere vedrørende ansettelser, oppsigelser etc. Forhandlinger om leie og kjøp av fast eiendom.