Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stig Nilsen

Advokatfirmaet Stig Nilsen AS

Spesialområder:

Stig har lang erfaring fra personskadeforsikring, særlig knyttet til yrkesskadeforsikring, trafikkulykker og pasientskader. Han tar også på seg bistandsoppdrag og krav overfor det offentlige.

Helge Karlbom

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

I tillegg har jeg erfaring og god kjennskap til følgende rettsområder:
- kontraktsrett
- reglene om offentlige anskaffelser, samt forbudetet etter EØS -avtalen mot offentlig støtte
- forvaltningsrett
- strafferett

Even Rønvik

Advokat Even Rønvik AS

særlig kompetanse innenfor avhending,bustadoppføring og entrepriserett, dessuten tingsrettslige spørsmål så som odelsrett,utmarksspørsmål,vei,sevitutter og fast eiendoms rettsforhold.Videre forvaltningsrett derunder kommunal forvaltning,ekspropriasjons-og bygningsrett.Forøvrig prosedyre oppdrag innenfor de samme områder samt arbeidsrett, strafferett og erstatningsrettslige spørsmål

Edvard Brække

Advokat Edvard Brække

Advokaten tilbyr følgende tjenester:
1. Regional bistand i Sør-Amerika der jeg oppholder meg store deler av året.
2. Juridisk og strategisk IPR-rådgivning i en global kontekst.
3. Forretningsadvokattjenester til norske bedrifter.