Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.

George Støtvig

Advokat George Støtvig

Allmennadvokat

Bevilling siden 1988

Generell advokatvirksomhet

Stein Olsvik

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2000

Har særskilt kompetansen innen personskaderett og trygderett.