Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Steinar Jessen

Advokatfirmaet Jessen AS

Alminnelig forretningsjuridisk bistand,
- Kontraktsrett
- Opphavsrett, herunder IT kontrakter, artistkontrakter, forlagsavtaler.
- Fast eiendoms rettsforhold
- Erstatningsrett

Sten Løitegaard

Advokat Sten Løitegaard

Møterett for Høyesterett siden 2005. Arbeider nå mest innen fast eiendom, skjønn og entrepriseoppdrag for private og offentlige foretak. Har erfaring fra granskning oppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.