Advokatvakten

Advokatvakten er et gratis tilbud du finner flere steder i landet. Her kan du møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp av medlemmer av Advokatforeningen.

,

Telefon

Åpningstider

Over hele landet organiserer de lokale kretsene av Advokatforeningen Advokatvakten –  gratis juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater som er tilgjengelige, vil variere fra sted til sted.

Hva kan Advokatvakten hjelpe meg med?

Statistikken viser at svært mange får avklart det juridiske spørsmålet sitt gjennom et besøk på Advokatvakten. En undersøkelse fra Advokatvakten i Oslo viste at ca 70 prosent av brukerne fikk saken sin løst der og da. Mange bruker også Advokatvakten for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med. Advokaten vil kunne vise deg videre og gi deg råd om hvordan du bør følge opp saken din.