Kjøp, salg og leie

Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.
Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.

Innhold

Misfornøyd med advokat etter klagesak

07. sep 2021 · spørsmål

Tilbakeslag i sluk ga skade på bad under. Befaring viser manglende membran. Styret forbød bruk. Utleiers advokat: Skaden ble dekket av forsikringsselskapet og egenandelen må betales av den som har forårsaket skaden. Alternativet er at den som forårsaker skaden betaler for hele skaden. Trusselen om hele skadebeløpet skremmer, de unge leietakerne betaler. Styret opplyser: Det forelå aldri krav om at utleier skulle betale mer enn egenandelen. Advokaten lyver. Er dette iht god advokatskikk?

Les mer

Boligkjøper ikke informert om at stekeovnen har engelsk tekst

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg har nettopp flyttet inn i en nybygget leilighet med kjøkken fra IKEA, der stekeovnen er med engelsk tekst. Dette ble ikke opplyst ved kjøp. Har en da rett på å få byttet den i en annen?

Les mer

Kjøpe ut eier av bolig

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg eier 50% av en leilighet. Min bror eier resterende 50%. Hva må gjøres om han skal kjøpe ut meg?

Les mer

Spørsmål om økt festeavgift

06. sep 2021 · spørsmål

Ang. festekontrakt Statskog. Festeavgift er i dag 1707 kr. Fra 01/01-22 er den satt til 7000 kr. Beregnet ut fra 1000m2x350krx2%. Bebygd areal er 80m2 som er lov i dette området. Gjerde er ikke tillatt. Det er 4 hytter som ligger nær et populært utf.sted både sommer og vinter. Har sittet folk i hytteveggen ved ank. og det har vært rester etter bål. Syns 1000m2 (like stort som hustomta) er drøyt å måtte betale for der alle kan ta seg til rette.

Les mer

Kan innflytter kreve at utleiefirma installerer panelovner i leiligheten?

06. sep 2021 · spørsmål

1. Fant ut ved innflytting i kollektiv at leiligheten ikke har andre varmekilder enn en panelovn på et av soverommene. De som bor her fra før har måttet kjøpe egne ovner. Kan vi kreve at utleiefirma installerer panelovner i resten av leiligheten?

2. Vaskemaskin stod ødelagt i 5 uker før jeg flyttet inn, og tok enda 2,5 uker før den var fikset. Vi måtte vaske klær hos venner. Utleiefirma fikk reklamasjon da det skjedde, samt flere purringer underveis. Kan vi holde tilbake husleie?

Les mer

Kan utleier av campingplass øke leien uten videre?

06. sep 2021 · spørsmål

Kan en utleier av campingplass øke leien hvis det ikke står noe om dette i kontrakten? I tilfelle, er utleier forpliktet til å informere en viss tid på forhånd? I kontrakten står det ingen pris på leie, kun at de sender ut en proformafaktura med en tidsfrist.

Les mer

Hvem dekker utestående leie for død leietaker?

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg er utleier. Leietaker døde i august. I kontrakten står det 3 måneder oppsigelse. Hvem dekker utestående leie? Leietaker var sosialklient og fikk dekket leie av NAV, men kontrakten var med selve leietaker og ikke NAV. NAV sier at de stanser all utbetaling umiddelbart.

Les mer

Utleier krever erstatning for tusjmerker

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg har leid et hus i 1 år. Jeg og mine tre barn under 10 år. Utleier krever erstatning for spikerhull, slitasje på gulv, merker/skrap på dør og noen tusjmerker som ikke går bort. Er dette holdbart i form av at jeg må betale for dette? Er ikke dette bruksskader?

Les mer

Selskap vil ikke refundere ødelagt vare fordi den er forsvunnet

06. sep 2021 · spørsmål

I mars 2021 kjøpte jeg en tekstilrenser fra et selskap. Etter én gangs forbruk sluttet den å fungere. Etter telefonsamtale ble det sendt sjåfør for å hente tekstilrenseren til reparasjon. Nå sier selskapet at de ikke finner maskinen og kan ikke gjøre noe. Jeg sitter med et tap på 2919,- Hva kan jeg gjøre når selskapet ikke vil refundere beløpet men sier det bare er å vente å se om den dukker opp.

Les mer

Kjøpt ødelagt båt av privatperson

06. sep 2021 · spørsmål

Kjøpte en Bayliner 2355 i våres. Båten skulle være i veldig god stand, bortsett fra noen dårlige sømmer på kalesje. Etter vårpuss ble båten satt på vannet, da startet problemene. Motor går varm, bestiller kran og får båten på land for å bytte impeller. Går fortsatt varm. Bytter termostat, fortsatt varm. Ringer tidligere eier, det viser seg at også han har byttet termostat. Demonterer varmeveksler, syrevasket og ultralydrenset, fortsatt varm. Hva med informasjonsplikten? Han må ha vist om dette!

Les mer

Bilkjøp – mange tvister om bilkjøp

13. aug 2015 · artikkel

Forbrukerrådet mottar også en del klager på håndverkertjenester. Rørleggere kommer dårligst ut på denne delen av klagestatistikken. Misnøye med håndverkertjenester ender ikke sjelden med at forbrukere søker hjelp hos advokat. Årsaken til dette er at tvister om utførelse av håndverksarbeider kan dreie seg om betydelige beløp.   En advokat kan blant annet bistå med hvordan […]
Les mer

Forbrukerklage – gratis saksbehandling i klagenemnder

13. aug 2015 · artikkel

Før du fremmer saken din for en klagenemnd må du ha forsøkt å forhandle frem en løsning direkte med selger. Hvis du velger å ta en tvist til en klagenemnd må du være forberedt på at saksbehandlingen kan ta lang tid. Saksbehandlingen i Forbrukertvistutvalget og de ulike bransjenes klagenemnder er gratis eller svært billig å […]
Les mer

Forbrukerklage – egen ordning for forbrukerklage i EU

12. aug 2015 · artikkel

Hos Forbruker Europa, som er en del av Forbrukerrådet, kan du få råd ved kjøp av varer og tjenester i et annet EU-land eller Island. Forbruker Europa gir råd og veiledning i forbindelse med klagen og er også behjelpelig med å sende din klage til klagenemnder i Europa. Du kan også få bistand ved tvister. […]
Les mer

Sen betaling – forsinkelsesrente ved sen betaling

12. aug 2015 · artikkel

Myndighetene fastsetter satsen for forsinkelsesrente for et halvt år av gangen. Er det ikke avtalt betalingsfrist, løper forsinkelsesrenten fra en måned etter at du har fått krav om å betale. Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på «Finn advokat».
Les mer

Nettauksjon – ingen angrerett på nettauksjoner

12. aug 2015 · artikkel

Det er ikke uvanlig at kunder får en annen vare enn de ble forespeilet ved kjøp på Internett eller nettauksjon. For en tid tilbake solgte en person klokker på Internett. Da kundene mottok klokkene, viste det seg at viserne var limt fast til urskivene. Kjøperne hadde etter kjøpslovens regler rett til å få pengene tilbake, […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer

Angrerett – forbrukere har angrerett ved netthandel

05. aug 2015 · artikkel

Angrerett er noe annet enn en avbestillingsrett. Forbrukerkjøpsloven § 41 har regler om avbestillingsrett. En avbestilling må skje før varen er levert til forbrukeren, og forbrukeren kan her måtte betale erstatning til selger. Hva omfatter loven om angrerett? Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler, og/eller der kjøper og […]
Les mer