Kjøp, salg og leie

Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.
Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.

Innhold

Reaksjon etter kjemisk peel

08. feb 2024 · spørsmål

Hvis man har tatt kjemisk peel og fikk reaksjoner etter dette og legen har undersøkt og beviste at det er pga kjemisk peel. Kan man kreve refusjon fra behandler?

Les mer

Endringer i forbrukerkjøpsloven fra 1. januar 2024

08. feb 2024 · artikkel

Den 1. januar 2024 trådte flere endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om forbrukerkjøp. Dette er de viktigste endringene: Strengere vilkår for å kunne avtale avvik på produktet: Skal man avtale avvik på produktet, krever det nå at forbrukeren ble spesielt opplyst om at en bestemt egenskap ved produktet avvek fra kravene, […]
Les mer

Be om spesifisert faktura fra arkitekt

16. jan 2024 · spørsmål

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Les mer

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Kan jeg reklamere?

08. jan 2024 · spørsmål

Kjøpte helt ny leilighet i april 2019. Har fått problemer med ventilasjonsanlegget. Gjelder da reklamasjonsretten?

Les mer

Kjøp av leilighet med samboer

08. des 2023 · spørsmål

Jeg eier bolig sammen med samboer 50/50, men boliglånet som har sikkerhet i boligen står kun på meg, men han har skrevet under på at hele sikkerheten til boligen kan brukes til dette lånet. Vi har betalt like mye for huset, men hadde separate lån, han hadde sikkerhet i annen bolig. Hva skjer ved et samlivsbrudd? Kan han da kreve å få halvparten av verdien på huset, eller trekker man fra lånet, og så deler det som er tilovers?

Les mer

Samboer og jeg skal kjøpe ny bil

08. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte en bil sammen for 1 år siden. Bilen kostet 714.000 kr. Vi betalte halvparten hver. Nå skal jeg kjøpe meg ut av bilen for vi/ jeg skal kjøpe bil nr 2 hvor jeg står som eier og betaler. Så spørsmålet er hvor mye jeg har krav på mtp bilen jeg kjøper meg ut fra? Eks: halvparten av hva bilen er verdt nå eller kjøpesum? Eller kan jeg kreve tilbake det jeg har betalt ned på bilen? Ja hva blir riktig her? Vi har ingen kontrakt mellom oss hvis det er relevant.

Les mer

Kjøkkenleverandør purrer på bestridt faktura

21. nov 2023 · spørsmål

Vi overførte 30 % av forventet kjøpesum ved kontraktinngåelse ifbm. kjøp av kjøkken. Det ble utført kontrollmål og befaring, og vi innså at totalkostnaden ble for stor. Vi sa opp kontrakten, men fikk reduksjon tilsvarende 2500 i refusjonen, med henvisning til befaringen. Vi bestred i utgangspunktet faktura for befaring, da vi ikke var informert om befaringens kostnad før den ble gjennomført. Nå har kjøkkenleverandør purret på fakturaen, samtidig som de fortsatt har beslag i nevnte sum. Ulovlig?

Les mer

Feil ved nybyggsleilighet

10. nov 2023 · spørsmål

Min nybygg leilighet har alvorlige innklimaproblemer på grunn av en feil med kjøkkentventilatoren. Den ble ikke koblet til ventilasjonssystemet under byggingen. Rettelse krever riving av taket, med 100 000 kr i kostnader og en ukes arbeid. Entreprenøren og selgeren viser liten interesse for riktig prosess, foreslår en billig, trådløs løsning. Jeg søker råd om mine rettigheter og muligheten for å reklamere mot utbyggeren.

Les mer

Reklamasjonsfristen har gått ut

09. okt 2023 · spørsmål

Bor i et sameie fra 2016. Byggherren har hatt et firma til å sette opp gatelys med 5 lysmaster i sameiet. Reklamasjonsfristen på fem år er gått ut. Det har både før og etter fristen vært problemer med belysning på 4 av de 5 mastene. Vi ønsker at montør skal komme tilbake og gjøre feilsøk i tennskap, kabler, master, samt utskifting av pærer kostnadsfritt. Dette med dokumentasjon på at pærene skal ha en levetid på mellom 100.000 til 200.000 timer. Hvilke råd kan dere gi oss?

Les mer

Kan jeg trekke meg fra leiekontrakt?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har signert leiekontrakt men angrer. Leietiden starter ikke før månedsskifte. Er det mulig å trekke seg?

Les mer

Reklamasjonstid på ventilasjonsanlegg

10. jul 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om reklamasjonstid. Har et ventilasjonsanlegg som sluttet å virke i mars i år, det er litt over 3 år gammelt. Det var blitt hull i en varmeveksler og kjølemiddel var lekket ut. Reparasjonskostnadene på alt dette kom på over 100.000,-. Jeg lurer på er om vi kan reklamere på dette ettersom forventet levetid er på mer enn 5 år?

Les mer

Konsumprisindeksregulering av husleie

07. jul 2023 · spørsmål

Spørsmålet mitt gjelder konsumprisindeksregulering av husleie. Kan en regne ut kpi for 5 år? Altså hvis det ikke har blitt foretatt noen regulering tidligere i leie forholdet kan en da regne ut fra utleiestart og frem til dags dato? Og er det lov å gjøre dette i oppsigelsestiden?

Les mer

Kan jeg si opp leiekontrakten som følge av at romkameraten min stjeler fra meg?

04. jul 2023 · spørsmål

Jeg bor i et kollektiv med fire andre og jeg har vært bortreist nå i to dager. I løpet av disse dagene har en av de jeg bor med vært inne på rommet mitt, sett gjennom tingene mine og ståjet drikkevarer av meg. Personen har blant annet vært i skapet mitt for å finne det de leter etter. Personen har heller ikke nevnt noe om det som har skjedd. Er dette nok til at kontrakten jeg har som er uoppsigelig kan sies opp?

Les mer

Manglende betaling av stallplass

04. jul 2023 · spørsmål

Vi leier stallplass til hesten vår og har fått oppsigelse,. Vi fikk beskjed om at vi har en uke på oss å skaffe penger vi skylder ellers må vi gå. Nå får vi beskjed at vi må betale fullt beløp og stallplass ikke er et alternativ lenger, har de lov til det å uten å se muligheter for å finne ny plass? har de lov å sette hesten vår på gata eller true med at de kan forlange at vi må selge eller at de kan ta den?

Les mer

Priser på leie og strøm på campingplass

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har campingvogn på en campingplass og det som jeg gjerne vil spørre om gjelder å få faktura for leie om sommeren og vinteropplag. Eier sender ikke faktura, priser på strøm blir heller ikke informert om. Hun sender mail lenge etter sesongen med hva vi skal betale. Synes det er urimelig at det ikke er opplyst pris på leie før sesongen begynner, vanskelig å forholde seg til dette. Eier svarer ikke ved kontakt. Det er ingen av oss som har fått noen avtale. Kan man gjøre noe med dette?

Les mer

Salg av skog i felles utmark

27. jun 2023 · spørsmål

I 1983 ville vegvesenet kjøpe 2 skogteiger i felles utmark eid av meg og en nabo. Jeg eier den ene skogteigen og naboen den andre. Naboen kom til meg og spurte om det var greit at skogeier beholdt midlene fra salget. Jeg sa ja til dette. Dette var muntlig. Naboen solgte sin skogteig og beholdt midlene, mens jeg ikke solgte. Er det rimelig å si at jeg kan selge skogteigen min i dag og beholde midlene? Er skogteigen min fortsatt felles utmark etter avtalen om at skogeier beholder midlene?

Les mer

Betaling av håndverkertjenester

26. jun 2023 · spørsmål

Jeg har som privatperson skriftlig avtalt med et håndverker AS via epost en fastpris på over 2G for en jobb om å bygge en terrasse. Vi avtalte ikke via epost noe om hvordan betaling skal skje men når det nå nærmer seg oppstart sier håndverker at jeg må betale halvparten når materialer er levert og arbeid skal betales på forskudd når de begynner arbeid. Alt skal betales på fakturadato. Kan jeg kreve at jeg skal betale hele fastprisen etter at tjenesten er levert i henhold til håndverkertjenesteloven §37?

Les mer

Krav om festivalpass for å benytte seg av fast campingplass

22. jun 2023 · spørsmål

Vi leier en fast plass på camping. Hvert år har de festival på plassen, vi har ikke betalt ekstra for det ettersom vi ikke skal inn på området hvor det foregår. Nå fikk vi beskjed via mail om at alle fastboende måtte kjøpe festivalpass dersom de skulle benytte plassen sin den aktuelle helgen. Dette står det ikke noe om i kontrakten vi har. Har de lov og pålegge fastboende dette?

Les mer

Var Forliksrådets leder inhabil?

19. jun 2023 · spørsmål

Habilitet ved sak behandlet av Forliksrådet. Forliksrådets leder og klager informerte ikke om nær relasjon ved åpning av rettsmøte. Mot slutten av rettsmøte, ved en forsnakkelse fra klager, kom det frem at Forliksrådets leder tidligere har vert ansatt i klagers aksjeselskap. Klagemotpart var totalt uvitende om denne relasjonen. Forliksrådets ledere responderte på klagers forsnakkelse ved å si (fritt gjengitt): "Det må du ikke si noe om!". Hvilke lover brytes her og hvor alvorlig er bruddet?

Les mer