Kjøp, salg og leie

Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.
Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.

Innhold

Kjøpt landbrukseiendom på odelsrett, men vil selge på grunn av familiediskusjon.

11. jun 2024 · spørsmål

Har kjøpt en landbruks tomt på odel, og er nummer tre i arverekken. Det var besteforeldre som solgte til meg, og taksten var på 5 millioner, men vi fikk kjøpt tomten for 3 750 000. Nå har bodd der i ca. 6 måneder, men det har nå blitt en del krangel med tidligere eiere. Dette gjør at vi vurderer å selge igjen, som blir et upopulært valg. Hva er reglene når hvis vi selger? Vi har brukt veldig mye til å penger på oppussing og derfor vil vi ikke heve kjøpet å tape penger. Har vi lov og selge? Er det noe regel at vi må dele eller gi fortjeneste?

Les mer

Ønsker å si opp leiekontrakt på jordbrukseiendom

30. mai 2024 · spørsmål

Har overtatt 2 småbruk hvor avdøde far har skrevet 10-års leiekontrakt på jordbrukseiendom. Spesifikt i avtalen står det at leier skal ordne gjerding, dette er totalt neglisjert, og gjerdene ligger flatt over store deler av eiendommen. Avtale ble underskrevet i 2019 og gjelder fra 2020. Hvordan går jeg frem for å kansellere avtalen etter det bruddet som er gjort på avtalen? Har også hørt om generasjonsskifte, eller at avtalen også kan revurderes etter 5 år. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Er økningen av husleie lovlig?

30. mai 2024 · spørsmål

Hus leid fra 2020. Betaler 14 000 mnd uten strøm, ingen leieøkninger. Fått SMS fra utleier nylig om at leie økes til 16 400 fom 1. august. En prosent økning på over 17 %(?), konsumprisindeks ligger vel bare på 3,6 %(?), er dette lov? Kan i tillegg nevne at siden vi flyttet inn der husvert bodde, betaler vi også strøm for sokkelleilighet leid av andre med strøm inkludert i leien sin. Intet om det står spesifisert i kontrakt. Enkel kontrakt, betaler man ikke kun for eget forbruk egentlig? Hva gjør vi?

Les mer

Nye leietakere har flyttet inn før oppsigelsestiden er ute

30. mai 2024 · spørsmål

Vi fikk oppsigelse på huset vi leier. Oppsigelses grunnlaget var oppussing. Vi måtte være ute av huset 31.05.24. Blitt enige med utleier fra den gamle plassen at vi skal betale 6500 kr I stede for 10 800 kr. Vi flyttet ut 1. mai. Vasket oss ferdig 6. mai og de sjekket i gjennom 6. mai, en liten ting måtte vaskes. Så det skulle jeg gjøre 7. mai. Kom kvelden 7. mai. Da var det noen andre som hadde begynt å flytte inn i huset. Leieavtalen var ikke avsluttet før 8. mai. Noen regler her?

Les mer

Fellesgjeld ikke oppgitt i salgsoppgaven

23. mai 2024 · spørsmål

Jeg kjøpte nylig en leilighet hvor det ikke står oppført fellesgjeld i annonsen på Finn.no, det er heller ikke tatt med i totalsummen. I kjøpskontrakt står det "sum kjøpesum og omkostninger: en pris uten fellesgjeld". I salgsoppgaven er det oppgitt fellesgjeld på 0 kr. Det ligger vedlagt en årsprotokoll fra sameiet i salgsoppgaven hvor det er oppgitt 650k i fellesgjeld hos sameiet. Det står ingenting om andel fellesgjeld, Likevel har jeg 50k i gjeld inne på Vibbo. Kan jeg kreve tilbake 50k?

Les mer

Får ikke sagt opp avtale med anbudstorget.no

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg startet ENK i fjor som maler og skulle finne oppdrag og utføre og havnet hos mittanbud.no Men så ble jeg også kontaktet av anbudstorget.no og ble lurt i avtale med 12 måneder. Fra start funnet ut at det er ikke noe jeg vant og ville si opp avtalen med dem, men fikk ikke det uansett. Jeg ble syk og sendt alle sykmelding til dem, men fortsatt er bundet og de har registrert betalingsanmerkning på meg. Det har gått 5 dager fra jeg skrev OK til jeg sendte brev om oppsigelse, men det vil de ikke.

Les mer

Reaksjon etter kjemisk peel

08. feb 2024 · spørsmål

Hvis man har tatt kjemisk peel og fikk reaksjoner etter dette og legen har undersøkt og beviste at det er pga kjemisk peel. Kan man kreve refusjon fra behandler?

Les mer

Endringer i forbrukerkjøpsloven fra 1. januar 2024

08. feb 2024 · artikkel

Den 1. januar 2024 trådte flere endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om forbrukerkjøp. Dette er de viktigste endringene: Strengere vilkår for å kunne avtale avvik på produktet: Skal man avtale avvik på produktet, krever det nå at forbrukeren ble spesielt opplyst om at en bestemt egenskap ved produktet avvek fra kravene, […]
Les mer

Be om spesifisert faktura fra arkitekt

16. jan 2024 · spørsmål

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Les mer

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Kan jeg reklamere?

08. jan 2024 · spørsmål

Kjøpte helt ny leilighet i april 2019. Har fått problemer med ventilasjonsanlegget. Gjelder da reklamasjonsretten?

Les mer

Kjøp av leilighet med samboer

08. des 2023 · spørsmål

Jeg eier bolig sammen med samboer 50/50, men boliglånet som har sikkerhet i boligen står kun på meg, men han har skrevet under på at hele sikkerheten til boligen kan brukes til dette lånet. Vi har betalt like mye for huset, men hadde separate lån, han hadde sikkerhet i annen bolig. Hva skjer ved et samlivsbrudd? Kan han da kreve å få halvparten av verdien på huset, eller trekker man fra lånet, og så deler det som er tilovers?

Les mer

Samboer og jeg skal kjøpe ny bil

08. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte en bil sammen for 1 år siden. Bilen kostet 714.000 kr. Vi betalte halvparten hver. Nå skal jeg kjøpe meg ut av bilen for vi/ jeg skal kjøpe bil nr 2 hvor jeg står som eier og betaler. Så spørsmålet er hvor mye jeg har krav på mtp bilen jeg kjøper meg ut fra? Eks: halvparten av hva bilen er verdt nå eller kjøpesum? Eller kan jeg kreve tilbake det jeg har betalt ned på bilen? Ja hva blir riktig her? Vi har ingen kontrakt mellom oss hvis det er relevant.

Les mer

Kjøkkenleverandør purrer på bestridt faktura

21. nov 2023 · spørsmål

Vi overførte 30 % av forventet kjøpesum ved kontraktinngåelse ifbm. kjøp av kjøkken. Det ble utført kontrollmål og befaring, og vi innså at totalkostnaden ble for stor. Vi sa opp kontrakten, men fikk reduksjon tilsvarende 2500 i refusjonen, med henvisning til befaringen. Vi bestred i utgangspunktet faktura for befaring, da vi ikke var informert om befaringens kostnad før den ble gjennomført. Nå har kjøkkenleverandør purret på fakturaen, samtidig som de fortsatt har beslag i nevnte sum. Ulovlig?

Les mer

Feil ved nybyggsleilighet

10. nov 2023 · spørsmål

Min nybygg leilighet har alvorlige innklimaproblemer på grunn av en feil med kjøkkentventilatoren. Den ble ikke koblet til ventilasjonssystemet under byggingen. Rettelse krever riving av taket, med 100 000 kr i kostnader og en ukes arbeid. Entreprenøren og selgeren viser liten interesse for riktig prosess, foreslår en billig, trådløs løsning. Jeg søker råd om mine rettigheter og muligheten for å reklamere mot utbyggeren.

Les mer

Reklamasjonsfristen har gått ut

09. okt 2023 · spørsmål

Bor i et sameie fra 2016. Byggherren har hatt et firma til å sette opp gatelys med 5 lysmaster i sameiet. Reklamasjonsfristen på fem år er gått ut. Det har både før og etter fristen vært problemer med belysning på 4 av de 5 mastene. Vi ønsker at montør skal komme tilbake og gjøre feilsøk i tennskap, kabler, master, samt utskifting av pærer kostnadsfritt. Dette med dokumentasjon på at pærene skal ha en levetid på mellom 100.000 til 200.000 timer. Hvilke råd kan dere gi oss?

Les mer

Kan jeg trekke meg fra leiekontrakt?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har signert leiekontrakt men angrer. Leietiden starter ikke før månedsskifte. Er det mulig å trekke seg?

Les mer

Reklamasjonstid på ventilasjonsanlegg

10. jul 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om reklamasjonstid. Har et ventilasjonsanlegg som sluttet å virke i mars i år, det er litt over 3 år gammelt. Det var blitt hull i en varmeveksler og kjølemiddel var lekket ut. Reparasjonskostnadene på alt dette kom på over 100.000,-. Jeg lurer på er om vi kan reklamere på dette ettersom forventet levetid er på mer enn 5 år?

Les mer

Konsumprisindeksregulering av husleie

07. jul 2023 · spørsmål

Spørsmålet mitt gjelder konsumprisindeksregulering av husleie. Kan en regne ut kpi for 5 år? Altså hvis det ikke har blitt foretatt noen regulering tidligere i leie forholdet kan en da regne ut fra utleiestart og frem til dags dato? Og er det lov å gjøre dette i oppsigelsestiden?

Les mer

Kan jeg si opp leiekontrakten som følge av at romkameraten min stjeler fra meg?

04. jul 2023 · spørsmål

Jeg bor i et kollektiv med fire andre og jeg har vært bortreist nå i to dager. I løpet av disse dagene har en av de jeg bor med vært inne på rommet mitt, sett gjennom tingene mine og ståjet drikkevarer av meg. Personen har blant annet vært i skapet mitt for å finne det de leter etter. Personen har heller ikke nevnt noe om det som har skjedd. Er dette nok til at kontrakten jeg har som er uoppsigelig kan sies opp?

Les mer