Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stein Birger Johnsen

Advokat Stein Birger Johnsen AS

Jeg arbeider mye med strategi, kommunikasjon og markedsføring, spesielt knyttet til selskaper innen eiendomsutvikling. Jeg arbeider mye med styreabeid og rådgivning spesielt knyttet til selskaper i en oppstartsfase.

Truls A. Skjerve

HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA

For nærmere redegjørelse for særskilt kompetanse,se vår nettside: www.hbl.no