Alle fylker

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Heidi Cathrine Aas Larsen

Tenden Advokatfirma ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Heidi Aas Larsen bistår private og næringsdrivende.

Aas Larsen bistår med rådgivning, forhandling, kontraktsutforming, mekling og tvisteløsning innenfor forretningsjuridiske forhold, herunder fast eiendom. Videre bistår hun bedrifter og privatpersoner ved arbeidsrettslige problemstillinger.

Hun arbeider med arv, familie og skifte, herunder med bobehandling.

Aas Larsen har betydelig erfaring fra prosedyre for domstolene og er advokatmekler, autorisert av Advokatforeningen. Hun har tidligere arbeidet innen påtalemyndigheten, og påtar seg forsvareroppdrag i økonomiske straffesaker.

Aas Larsen har erfaring fra styrearbeid, og påtar seg styreverv.

Torunn Agtind

Advokat Torunn Agtind

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2002

Advokat Agtind har lang erfaring med saker som gjelder barn og foreldre, samliv og samlivsbrudd, bolig og hytte, jobb, personskader, arv og trygd.

Hun representerer private parter i saker mot barnevernet og klienter som har behov for bistandsadvokat.

Cand. Jur., Universitetet i Oslo 1989

Ivar Amundsen

Amundsen Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Advokat Ivar Amundsen bistår privatpersoner, virksomheter og offentlig sektor med rådgivning, klagesaker og rettsprosesser på områdene skatt og merverdiavgift. Han er spesialisert, og har 18 års praksis som advokat/rådgiver, på disse områdene.

Amundsen har dessuten bred juridisk erfaring. For eksempel innen områdene selskapsrett, fast eiendom (bolig, hytte, tomteareal, utviklingsprosjekter mv.), pengekrav (innfordring) og alm. kontraktsrett (bil, båt, motorsykkel mv.).