Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sverre Sandvik

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Børs- og transaksjon, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, konvertible obligasjonslån, børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner, privatiseringer, generell selskaps- og verdipapirrettslig rådgivning.

Ida Pollan Thowsen

Advokatkollegiet Kindem & Co

Erfaring fra skatteetaten og påtalemyndigheten, etterforskning og påtalemessig behandling av økonomiske straffesaker og miljøsaker, tar forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag, vergemålssaker, oppgjørsomsetning av fast eiendom, økonomiske skifteoppgjør og private dødsbo, pengekrav