Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Eskild Freibu

Advokatfirma Freibu AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2006

Spesialkompetanse innen alkohollovgivning, serveringslovgivning og offentlig rett generelt. Både for kommuner og private personer.

Lang erfaring med undervisning på universitetsnivå i ulike forretningsjuridiske fag og sensorvirksomhet.