Helse

Her finner du artikler og spørsmål om feilbehandling, egenandeler, pasientrettigheter, trygderettigheter, behandling i utlandet, koronaviruset og flere andre emner innen helse.
Her finner du artikler og spørsmål om feilbehandling, egenandeler, pasientrettigheter, trygderettigheter, behandling i utlandet, koronaviruset og flere andre emner innen helse.

Innhold

Arbeidsgiver har byttet leverandør av forsikring

29. sep 2023 · spørsmål

Pådro meg nakkebrudd i 2019, det ble meldt inn skade på forsikringen jeg har gjennom jobb. Denne gjelder både ulykke fritid og tapt inntekt osv. I 2022 ble jeg sykmeldt på nytt på grunn av skaden og kommer til å gå over til avklaring/ufør. Arbeidsgiver byttet forsikringsselskap midt i min sykemeldingsperiode. Vil forsikringen som gjaldt da jeg meldte skade fortsatt gjelde? Eller står jeg nå uten forsikring?

Les mer

Påvirker salg av bedrift uføretrygden?

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør i år. 1/3 dels eier av bedrift og har tenkt å selge meg ut. Hvilken konsekvenser får det for min uføretrygd?

Les mer

Tap av trygderettigheter

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Brasil siden jeg fullførte utdanningen min i Australia. Dersom jeg ikke flytter tilbake til Norge vil jeg snart miste medlemskapet i folketrygden. Jeg har forstått at det for eksempel tar opp til 5 år før man igjen har rett til uføretrygd etter at man har fått tilbake medlemskapet ved tilbakeflytting. Tar det 5 år å opparbeide seg goder som «gratis» helsehjelp/sykehus besøk og engangsstønad/foreldrepenger?

Les mer

Trenger advokat til sak om feilbehandling

22. aug 2023 · spørsmål

Eg leitar efter en advokat som kan ta seg an feilbehandling innom vården? En vennine til meg blev tvangsaportert og sterilisert uten hennes samtycke.

Les mer

Påvirker kapitalinntekter uføretrygden?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt aksjer, eier 10% i en bedrift. Jeg er uføretrygdet. Jeg søkte på dette før jeg kjøpte aksjene, kom da opp at å eie aksjer og eventuelt utbytte ikke går ut over uføretrygden, da dette er kapitalinntekt. Solgte disse aksjene til et holdingselskap som jeg er medeier i. Så nå at man må være passiv eier og ikke aktiv. Jeg hjelper litt til i bedriften jeg har aksjer i med det lille jeg orker på pc hjemmefra som min dagsform tillater. Får ingen lønn. Er passiv i selve holdingselskapet. Er dette ulovlig?

Les mer

Ung ufør

06. jul 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør for noen år siden. Jeg søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag. Det jeg lurer på er om jeg nå etter nesten 4 år kan søke ung ufør eller er om det for sent? Jeg var under mye press som følge av ulike årsaker da jeg fikk innvilget uføretrygden og gjorde av den grunn ikke noe mer med avslaget. Grunnen til at jeg er ufør er for jeg hadde kreft da jeg var 3 år, har hatt mange operasjoner og sliter med senskader fra dette i tillegg til ADHD og psykiske plager.

Les mer

Erstatning for feilbehandling hos kiropraktor

30. mai 2023 · spørsmål

I 2016 ble faren min sykemeldt for 2 uker på grunn av ryggskader. Han fikk beskjed om å få behandling hos en kiropraktor for ryggskadene. Under første behandlingen hos kiropraktoren, løsnet krystallene i ørene hans ved feilbehandling, som har resultert i krystallsyke. Nå 7 år senere er han like dårlig som han var i 2016 og har hatt nesten ingen forbedringer. Han har nå blitt uføre i alder av 49 år og har en veldig liten sjanse på å bli frisk igjen. Kan han få erstatning for dette?

Les mer

Ønsker å få hjelp til å få ung ufør

26. mai 2023 · spørsmål

Jeg får ikke fast jobb siden jeg har lærevansker som gjør at det er umulig å få fast jobb. Jeg burde egentlig vært ung ufør siden jeg har lærevansker som gjør at jeg aldri får fast jobb. Jeg viste ingen ting om ung ufør før det var alt for seint. Jeg er kjempe lei meg og får nå 100 % minste uføretrygd. Jeg skulle ønske at dere kunne hjelpe meg å få ung ufør selv om jeg er 34 år nå. For jeg visste ingen ting om ung ufør før det var forseint. Og NAV sa heller ingen ting til meg når jeg sleit veldig.

Les mer

Hjelp til klage på avslag på pasientskadesak

11. mai 2023 · spørsmål

Min stemor (pensjonist) har en funksjonsnedsettelse i en fot etter en hofteoperasjon. Hun har gjennom Norsk pasientforening krevd erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning og fikk avslag. Hun har også med bistand fra Norsk pasientforening klaget på avgjørelse. Hun har nå fått beskjed fra pasientforeningen at grunnet usikker økonomisk fremtid kan ikke norsk pasientforening lenger være prosessfullmektig i saken. Hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan tar vi saken videre?

Les mer

Når trer reduksjon av uføretrygd i kraft når man blir samboer?

26. apr 2023 · spørsmål

Enslig uføretrygdet mottar 2,48G i trygd. Blir en så samboer reduseres beløpet til 2,28 ganger G i årlig utbetaling. Reduksjonen trer først i kraft etter 1 år som samboer. Hva vis man tidligere har vært samboere, fått barn og så skilt seg. Etter mange år blir man på ny samboere. Vil da reduksjonen tre i kraft fra dag 1, eller først etter 1 år?

Les mer

Vil erstatning gå til kreditorene?

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har hatt gjeldsproblemer i mange år pga sykdom. Har hatt sosialhjelp og AAP til jeg fikk uføre i januar. Skal søke gjeldsordning. Mitt spørsmål erØ Jeg har 3 saker som kan gi økonomisk gevinst. 1. Klage på ung uføre 2. Norsk Pasientskade 3. Erstatning ang en mobbesak hos «Rettferdighet for taperne». Kan jeg beholde disse pengene om jeg får erstatning for tapt økonomi og livskvalitet eller må det betales inn til kreditorene?

Les mer

Rett på uføretrygd?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg er født i India, men ble norsk statsborger i august 2006. Jeg har aldri vært i lønnet arbeid. Min eksmann har forsørget meg unntatt når jeg var på arbeidsutprøving og ulike tiltak. Fikk beskjed om at jeg var ferdig arbeidsutprøvd i ca 2012 og måtte søke uføretrygd. Dette ble avslått grunnet at jeg ikke oppfyller medlemskap i folketrygden. Må jeg gå på sosialhjelp resten av mitt liv eller kan jeg bli medlem i folketrygden? Jeg bor alene.

Les mer

Gir arv trekk i uføretrygd?

24. mar 2023 · spørsmål

Hvis jeg får penger som arv fra EU og overføres til norsk konto men jeg går på 100 % ufør, må de brukes opp som livsopphold de pengene? Mister jeg ufør?

Les mer

Erstatning etter fedmeoperasjon

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg er 184 cm, og ble operert for overvekt i 2022. Jeg har opplevd store komplikasjoner i ettertid. Før operasjonen veide jeg 144 kg, og på operasjonsdagen veide jeg 136 kg. Nå veier jeg 67 kg, og har i løpet av det året som er gått, mistet 27 kg muskelmasse, noe som gjør meg sterkt redusert. Dette førte til at jeg måtte kjøpe bil med automatgir, sette ei seng på stua, det medførte at jeg måtte gi bort en båt jeg hadde og at jeg mista hunden min + mye mer. Kan jeg kreve noe erstatning?

Les mer

AS som uføretrygdet

15. mar 2023 · spørsmål

Jeg har noen spørsmål ang uførhet og ha et AS. Når man er ufør, og har fått en mulighet til å jobbe litt, er det da lurt å opprette et AS? Tenker i forhold til inntekt. En kan jo ikke tjene mer en ca 40 000. Hvis en da tar ut lønn på 40 000 i året, blir resterende inntekter til AS-et regna som inntekt i forhold til uføretrygd? Eller kan eventuelt resterende inntekter bli stående i AS-et ?

Les mer

Kan man kjøpe ting via firma når man er ufør?

10. mar 2023 · spørsmål

En bekjent (A) eier og er daglig leder i et aksjeselskap som leier ut sine tjenester (som A personlig utfører) til et større selskap. Samtidig går A på uføretrygd og tar ikke ut lønn. A kjøper derimot gjenstander til seg selv på firmaet som en form for godtgjørelse. Er dette tillatt og vil selskapet som kjøper tjenester av A sitt firma kunne bli skadelidende på noe vis?

Les mer

Erstatning etter skade og feilbehandling

07. mar 2023 · spørsmål

Jeg har en meget stygg sak ang. bilpåkjørsler og påførte nye ekstraskader fra spesialisthelsetjenesten, saken var og er en skandale iflg. legestanden. Helsedirektoratet lovte å rydde opp. Det har hittil ikke skjedd. Leger har prøvd å hjelpe til utlandet, men de blir feid av banen. Fordi jeg har vært nødt til å hente hjelp hos andre, sitter jeg i kjempegjeld. Medisinske fakta har jeg mye av. Leger har bekreftet muntlig at jeg er stygt behandlet. Erstatnings- eller straffesak.

Les mer

Trenger advokathjelp etter yrkesskade

07. mar 2023 · spørsmål

Jeg trenger advokatbistand til å hjelpe meg med å få jeg erstatning fra kommunen og fra NAV også. Jeg er 100 % uføretrygdet, men NAV godkjente ikke yrkesskade. Og fått ingen erstatning fra kommunen. Mot kommunen er det klage og sak fra meg, pga mishandling under sykmeldelding med meg og min familie som sendte til tingrett og informerte om dette til en advokat tidligere. Men, advokat svarte ikke noe om dette til meg. Leste på nettavisen at han mistet bevillingen sin. Det kan være derfor han svarte ikke meg.

Les mer

Beregning av tapt inntekt når man ikke har inntekt

01. mar 2023 · spørsmål

Fikk medhold-får dekket alle tap og utgifter siden 2007-2023. Hvordan beregner man tap av inntekt før skaden når person ikke har hatt inntekt? Ble behandlet feil i 2002 fikk dagpenger og aap, jobbet litt, men alt for mye syk så lite inntekt i årene frem til uføretrygd i 2020. Får minste uføretrygd, jobbet lite pga skaden. Er det en måte man beregner differansen i slike saker som min? Uten skaden hadde jeg jobbet. Fikk for tap av livsutfoldelse også. Har ingen kvitteringer fra medisiner mm.

Les mer

Uføretrygd og investering i aksjer og fond

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er fortiden ufør. Lurer på om investering i aksjer/fond påvirker/få redusert min uførepensjon? Gevinst fra aksjer og fond regnes som kapitalinntekt, skal ikke påvirke uførepensjon så lenge man jobber ikke aktiv med dette som for eksempel day trader. Investerer man i aksjer og fond og pengene plasseres i aksjesparekonto, vil da gevinsten beskattes ikke før man tar ut selve gevinsten og da vil dette beskattes som inntektskapital og påvirker ikke uførepensjon. Er dette korrekt?

Les mer