Helse

Her finner du artikler og spørsmål om feilbehandling, egenandeler, pasientrettigheter, trygderettigheter, behandling i utlandet, koronaviruset og flere andre emner innen helse.
Her finner du artikler og spørsmål om feilbehandling, egenandeler, pasientrettigheter, trygderettigheter, behandling i utlandet, koronaviruset og flere andre emner innen helse.

Innhold

Bringe sak inn for lagmannsretten

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å bringe sak inn for lagmannsretten fordi trygderetten har avslått min anke vedrørende uføretrygd. Jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem med dette? Jeg trenger hjelp av en advokat.

Les mer

Hvor lang tid kan NAV bruke på forsinkelsesrenter?

07. mai 2024 · spørsmål

Sånn generelt i forhold til loven, får NAV lov til å bruke 10 måneder på å betale forsinkelsesrenter? Merkelig at dette ikke blir gjort samtidig som saksbehandlingen av etterbetalingen synes jeg. Her er svar fra nav: "Saken din om vurdering av renter i forbindelse med etterbetaling av arbeidsavklaringspenger med ung-uføre fordel, ligger i kø i påvente av å bli saksbehandlet. Det er for tiden opptil 10 måneders saksbehandlingstid. Med vennlig hilsen Arbeidsavklaringspenger INN"

Les mer

Hva skjer med uføretrygden dersom selskapet mitt legges ned?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg eier at AS sammen med en kollega. Vi eier 50% hver av firmaet. Jeg ble uføretrygdet ved årsskiftet. Planen var jeg skulle selge meg ut av firmaet før jeg ble uføretrygdet, men slik ble det ikke av ulike årsaker. Men nå er det blitt slik at min kollega også ser ut til og gå mot en uføretrygdet tilværelse grunnet sykdom. Hva vil skje med uføretrygden min/vår når firmaet blir lagt ned? Det er jo en del penger og verdier i firmaet fortsatt.

Les mer

Kan leieinntekter påvirke uføretrygden?

22. apr 2024 · spørsmål

Har 3 forskjellige spørsmål, de to første handler om uføretrygd, og den siste handler om avtalebeskyttelse mellom to privatpersoner innen lån og eiendom. 1) Vil leieinntekter påvirke uføretrygden, og spiller graden av uførhet inn? 2) Er det mulig å studere samtidig som man mottar uføretrygd, eller gjelder de samme vilkårene som for arbeid? 3) Finnes det juridiske selgerfinansieringskontrakter som kan brukes mellom to private parter, og som beskytter begge parter juridisk sett?

Les mer

Feil diagnose hos psykolog – redd for å miste NAV-rettigheter

22. apr 2024 · spørsmål

I 2012 så gikk jeg til psykolog der hun satt en diagnose som jeg fikk uføretrygd for, men i ettertid så viser det seg at denne psykologen har ikke lest alle papirene mine så jeg har fått feil diagnose. Jeg er litt redd for å søke erstatning da jeg tror at jeg mister uføretrygden min og fastlegen min vil ikke endre diagnose som min nye psykolog har gjort på papirene. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Kan mine roller i ulike selskaper påvirke min rett til uføretrygd?

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en lengere periode og har etter anbefaling fra lege og NAV søkt om uføretrygd. Tidligere hadde jeg et enkeltpersonforetak som er lagt ned. I tillegg har jeg eierskap i flere ikke børsnoterte aksjeselskap hvor jeg også står oppført som daglig leder. Jeg står også oppført som daglig leder i min kones enkeltpersonforetak. Jeg har ikke fungert som daglig leder eller mottatt lønn i noen av disse under min sykdom. Kan dette påvirke min rett til uføretrygd?

Les mer

Beregning av uføretrygd

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg ble 50% sykemeldt i august 2023 og blir høyst sannsynlig 50% ufør i løpet av høsten 2024. Vil beregningen av uførepensjonen være for årene 2019 t.o.m 2023 eller 2018 t.o.m 2022?

Les mer

Uføretrygd ved enkeltmannsforetak

08. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en venn som kjører drosje og som nå må si opp løyver grunnet for lite kjøreoppdrag, slik at det ikke er økonomisk grunnlag til å fortsette enkeltmannsforetaket lenger. Hun har en veldig dårlig helse, fikk kreft i 2013 med varige men etter dette, samt migrene og utbrenthet. Kan hun som har enkeltmannsforetak motta uføretrygd?

Les mer

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke.

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke. Kan man dokumentere at man trenger fri rettshjelp?

Les mer

Uføretrygd og inntekt

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg ble uføretrygdet i 2015 med 70% uføregrad. Jeg tjente den gang 365.000 kroner per år, og får da en 80% grense på ca. 292.000 kroner før jeg mister rett på uføretrygd. Blir de 292.000 kronene indeksregulert? Slik at når jeg nå er der at inntekten vil overstige den summen så mister jeg min uføretrygd, eller blir den indeksregulert slik at jeg kan tjene mer i 2024?

Les mer

Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE?

22. mar 2024 · spørsmål

Venter et beløp fra NPE. (Norsk Pasientskade Erstatning.) Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE? Jeg ble voldtatt et par timer maks etter innkomst på Psykiatriske avdelingen på et sykehus, og saken med erstatning for dette har dratt ut, så nå er det 4 uker maks ventetid på grunn av at de venter på dokumentene fra behandlingssted. Det skulke egentlig være ferdig behandlet i starten av februar, men sakkyndig normalt sett behandler før disse dokumenter er kommet?

Les mer

Kan lånet mitt bli slettet eller redusert etter man blir ufør?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Jeg er blitt 100% ufør og har stort lån. Kan lånet mitt bli slettet eller redusert, siden jeg har problemer med å betale nå p.g.a. økonomien min er kraftig redusert.?

Les mer

Kan NAV frata meg min uføretrygd dersom jeg investerer pengene jeg får i fond, aksjer og BSU?

20. mar 2024 · spørsmål

Jeg er ung ufør og har siden 2020 investert penger i fond, aksjer og BSU. 60-75% av min netto utbetaling har jeg investert i dette og lurer på om nav kan frata meg min uføretrygd dersom jeg blir for rik på dette?

Les mer

Erstatning etter feilmedisinering

12. feb 2024 · spørsmål

Jeg har er blitt feil medisinert i ca 8 år og har fått feil diagnose som har gått utover privat og arbeid. Er blitt 50 % ufør pga for høy medisinering som kunne blitt en skade på nyrer. Har ikke blitt hørt når jeg har vært på behandling igjennom disse årene. Er nå satt av den medisinene som har vært mye for høy i følge lege og behandler der de har fått behandling i dag. Finnes det en plass jeg kan henvise meg til og få hjelp med denne saken? Synset det er vanskelig å gjøre noe med dette aleine.

Les mer

Hva skjer med uføretrygd når man endrer sivilstatus?

08. feb 2024 · spørsmål

Kan det påvirke min uføretrygd når min sivilstanden har endret seg? Eller gjelder dette bare når du har minstegrunnlag? Eller blir alle trukket 10 % av uføretrygd når man blir samboer med noen?

Les mer

Vil tilbake i jobb etter yrkesskade

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg ble skadet på jobb, registrert skade og informert leder om legebesøk og hva som skjedde, men fikk tilbakemelding om det det ikke var nødvendig å gjøre noe mer. Arbeidsgiver meldte ikke skaden til NAV, men jeg gjorde dette selv to år etter, da jeg fikk skikkelige smerter. Avslag på yrkesskade og AAP. Tilrettelegging minimalt, omplassering kun i svangerskapet, ellers ikke vurdert engang. Snakk om stor kommune, stor arbeidsgiver. Jeg var villig til å jobbe, er kvalifisert til andre oppgaver.

Les mer

Feilbehandlet på legevakten

08. feb 2024 · spørsmål

Legevakten i Haugesund sendte meg hjem for å dø. De lettet på skjorten min og sa at jeg hadde brist i ribb-beina, og at de ikke tok røntgen pga Covid. En uke senere havnet jeg på sykehuset. De løp med meg i senga til operasjonssalen, kræsjet i veggen underveis. Jeg hadde indre blødninger og mistet milten. Hadde ikke jeg blitt funnet den dagen så hadde ikke livet mitt stått til å redde. Har jeg på bakgrunn av dette en sterk nok sak til at jeg bør anmelde helsevesenet (legevakten)?

Les mer

Er 100% ufør og lurer på om jeg kan få noe av min gjeld slettet?

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er 100% uføre. har ca 600 tusen i gjeld, mye av det er gammelt. Jeg har nylig fått diagnose ADHD. Jeg har fått papirer på at jeg er lett psykisk utviklingshemming. samt noen andre diagnoser. Er det da mulig og få noe av gjelden slettet? vil det være lettere og kunne få gjeldsordning? for sånn det er nå klarer jeg ikke og håndtere gjelden.

Les mer

Har jeg krav på stønad eller erstatning for tinnitus?

21. des 2023 · spørsmål

Jeg leste en overskrift i Dagbladet for en dag siden om stønader og andre økonomiske erstatninger for de med varig tinnitus. Fikk ikke lest hele da saken var bak betalingsmur. Jeg har hatt massiv tinnitus med flere følgetilstander i 15 år. Ble 100% uføretrygdet for dette i desember 2018. Har søkt på yrkesskadeerstatning, men kom ikke over minste prosent da min hørselsskade ikke var stor nok, og tinnitus ikke ga mer enn 5%. Finnes det andre stønader eller erstatninger?

Les mer

Bør man starte AS eller ENK som ufør?

13. des 2023 · spørsmål

Er ufør og tenker å starte ett selskap, uvisst ennå om det blir ett AS eller enkeltmannsforetak. Kommer til å være eneste ansatt og vil selge timer med skjønnhetspleie noen dager pr mnd. Jeg må ta opp lån for å kjøpe utstyr og materiale til bedriften. Hva vil lønne seg mest i min situasjon? Enkeltmannsforetak eller AS? Og vil min uføretrygd vil bli påvirket av utbyttet jeg eventuelt tar ut?

Les mer