Terje Korneliussen

Advokatfirmaet Korneliussen MNA

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2001

Fast bistandsadvokat ved Asker og Bærum Tingrett og Borgarting lagmannsrett

Tony Støkkebo

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2008

Spesialområder:

Særskilt kompetanse innen entrepriserett , kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner, samt selskapsrett.

Per Ove Marthinsen

Advokatfirmaet Fari

Lang erfaring i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Tidligere erfaring fra påtalemyndigheten.

Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett. Fast bostyrer i dødsboer og felleseieskifteboer ved Øvre Romerike tingrett.

15 års erfaring som advokat.

Toril Løken Sandvik

Advokat Toril Løken Sandvik

Har lang og bred erfaring med løsning av tvister som oppstår under/etter eiendomsoverdragelser.
Også utdannet eiendomsmegler.
Spesialist på Avhendingsloven, Eiendomsmeglerrett, Eierskifteforsikringsrett, byggesaker, nabokonflikter, jordskifte.
Prosedert et hundretalls saker for tingrett og lagmannsrett.
Rådgivning til aktører i eiendomsmarkedet. DD.
Undervist i Eiendomsmeglerfag på Handelshøyskolen BI.
Påtar meg også oppdrag i forbindelse med arv/skifte av dødsbo eller fellesbo. Seperasjon/Skilsmisse