Før du går til advokat

På denne siden gir vi deg råd og tips før ditt første møte med advokat. Du kan også lese om hvordan du skal gå frem ved en eventuell klage på advokat.

Hvordan forberede møtet med advokat?

Før det første møtet med advokaten bør du ta deg tid til å lage en oversikt over saken din. Da blir det lettere for advokaten å gi deg rask og god hjelp. For deg kan dette også bety penger spart.

Advokat - hva kan jeg forvente av min advokat

Når du har valgt advokat, ivaretar denne advokaten dine interesser – og bare dine. Advokaten har taushetsplikt, og du kan derfor trygt betro deg. Går du til advokat, kan du forvente en profesjonell rådgiver med stor faglig og praktisk innsikt innenfor sitt felt.

Mekling ved advokat

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Advokatkostnader - hva koster det å gå til advokat?

Hva det koster å gå til advokat, varierer svært mye. Bruker du advokat for å sette opp avtaler, vil det som regel koste lite i forhold til hva du senere kan spare ved å unngå konflikter. Saker som ender for retten, krever flere timer og koster tilsvarende mer.

Advokat - klage på advokat

Hvis du mener at din advokat har handlet i strid med de advokatetiske reglene, eller du mener advokaten har tatt for mye betalt for bistanden, kan du sende inn en klage til Disiplinærnemnden for advokater.