Forsikring

Her finner du artikler og spørsmål om eierskifteforsikring, forsikringskrav, forsikringsoppgjør og andre emner innen forsikring.
Her finner du artikler og spørsmål om eierskifteforsikring, forsikringskrav, forsikringsoppgjør og andre emner innen forsikring.

Innhold

Kan uføreforsikring og aksjer holdes utenfor deling ved skilsmisse?

25. mar 2024 · spørsmål

Et familiemedlem ble 100% ufør etter kreftbehandling. Hun fikk da utbetalt en forholdsvis stor uføreforsikring på rundt 400.000 kroner. Blir denne forsikringen medregnet som aktiva ved en eventuelt skilsmisse? Hun har også fått noen aksjer i familiebedriften som gir et utbytte hvert år. ca 150 000,- Skal dette deles?

Les mer

Får ikke forsikring pga tidligere yrkesskade

16. jan 2024 · spørsmål

Jeg hadde et arbeidsuhell i 1999 (bedriften er nå konkurs). Dette ble da notert som en yrkesskade og godkjent av NAV. Begynte i en annen jobb ca år 2001, og har siden da hatt en lederstilling og tjent ganske ok, men har slitt veldig med helsen i alle disse årene. Det har nå med årene blitt så pass mye smerter at det har stoppet helt opp og jeg har blitt 100 % ufør. Forsikringene mine har i ettertid reservert seg for denne skaden så da er spørsmål om jeg har rett på tjenestepensjon?

Les mer

Tidligere forsikring

08. jan 2024 · spørsmål

Lurer på om den forsikringen vi hadde i 2019 har tilbakevirkende kraft? Spør fordi jeg har ei datter som fikk epilepsi på det tidspunkt, og hun bodde fortsatt hjemme. Hun var da 19 år. Jeg husker ikke hvilken forsikring vi hadde da. Hvordan finne ut av det? Jeg spør fordi min datter har stilt meg spørsmål da hun mener vi hadde krav på erstatning.

Les mer

Hvilket forsikringsselskap skal jeg kontakte?

04. jan 2024 · spørsmål

Bilruten min ble knust i dag den 28 desember. Bytter forsikringsselskap 30 desember. Skal jeg notere det nye eller gamle forsikringsselskapet? Ikke noen ledige timer før 2 jan.

Les mer

Melde inn forsikringssak selv om saken er foreldet?

02. jan 2024 · spørsmål

Jeg har nettopp oppdaget at sykdommen min (SLE) favnes av forsikringen. Jeg har for alvorlig sykdom. Jeg har hatt denne forsikringen siden 2009, men fikk diagnosen i 2015. Er det i det hele tatt noen vits å melde inn en sak til forsikringsselskapet mtp. foreldelsesfristen? Jeg ville selvfølgelig ha meldt inn sak hadde jeg visst dette. Det var min far som opprinnelig tegnet forsikringen, men jeg overtok innbetalingene på et tidspunkt.

Les mer

Utvidelse av forsikringen var ikke gyldig grunnet sykemelding

20. des 2023 · spørsmål

Jeg har pensjonsforsikring gjennom jobben, nå har jeg blitt ufør grunnet godkjent yrkesskade. Jeg ble sykemeldt desember 2022 og har vært sykemeldt frem til nå. Til og begynne med var det bare betalingsfritak inkludert i forsikringen. Men i juni 2023 ble det lagt til pensjonsforsikring og barnetillegg. Jeg søkte da om erstatning og fikk kun betalingsfritak grunnet sykemelding. Det var ikke gyldig at de ekstra dekningene ble lagt til. Er det riktig?

Les mer

Klage på avslag på barneforsikring?

13. des 2023 · spørsmål

Sønnen min røk fremre og side korsbånd i tillegg til skade på menisk i en håndballkamp (duell med motspiller, fintebevegelse). Han har Storebrand Super Barneforsikring. De har nå svart at dette ikke blir dekket i forhold til verken medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter ved ulykke. Grunnen er at ulykkesskade defineres som skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet. Kan/burde dette klages på?

Les mer

Forsikringsselskapet nekter å betale etter avgjørelse fra Finansklagenemnda

16. okt 2023 · spørsmål

Forsikringsselskapet aksepterer avgjørelse fra Finansklagenemnda, men nekter å betale. Hva gjør jeg?

Les mer

Arbeidsgiver har byttet leverandør av forsikring

29. sep 2023 · spørsmål

Pådro meg nakkebrudd i 2019, det ble meldt inn skade på forsikringen jeg har gjennom jobb. Denne gjelder både ulykke fritid og tapt inntekt osv. I 2022 ble jeg sykmeldt på nytt på grunn av skaden og kommer til å gå over til avklaring/ufør. Arbeidsgiver byttet forsikringsselskap midt i min sykemeldingsperiode. Vil forsikringen som gjaldt da jeg meldte skade fortsatt gjelde? Eller står jeg nå uten forsikring?

Les mer

Kan et forsikringsselskap redusere forsikringsoppgjøret for ulykke?

31. jul 2023 · spørsmål

Kan et forsikringsselskap redusere forsikringsoppgjør ved en motorsykkelulykke pga et eksosanlegg som ikke er godkjent ifl. EU. Eksosanlegget utgjør kun forskjell på utslipp og lydnivå.

Les mer

Rettshjelpsdekning fra forsikringsselskap

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har en pågående sak mot utbygger av nabotomten til min bolig. Utbygger har påført skade på mitt hus på grunn av sprengningsarbeid. Vi har gjentatte ganger bedt om tilbakemelding, få oversendt rapport fra takstmann som var her etterpå og bedt om en fremdriftsplan for utbedring av skadene. Får ikke svar. Har nå bedt om rettshjelpsdekning fra mitt forsikringsselskap for å engasjere advokat. Selskapet sier at jeg ikke har en tvist. Jeg undres? Er ikke ubesvarte henvendelser en tvist?

Les mer

Eksmann krever penger tilbake for forsikring

23. mai 2023 · spørsmål

Etter snart 2 år som skilt finner eksmann ut at han har betalt for en forsikring som var min. Jeg spurte han etter ca 6 mnd fra hverandre om det var han som betalte, men fikk til svar at det var jeg som betalte den. Nå krever han tilbakebetalt beløpet han har betalt inn. Er jeg pliktig til å betale disse pengene?

Les mer

Tar erstatning for skade høyde for lønnsvekst?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har fått tilbud om erstatning etter en alvorlig trafikkulykke. Forsikringsselskapet har innrømmet at de skal betale erstatning etter lov om skade erstatning. Forsikringselskapet har tilbudt en fast sum, som er relativ riktig inntekt på skade tidspunkt, som skal dekke lidt tap og fremtidige tap. Er det ikke riktig at man forventer en lønnsvekst fra ulykke til pensjon? SSB har mange beregninger, det utgjør en stor sum.

Les mer

Må man skatte på penger brukt på lovpålagt forsikring?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Tyskland ett år og har jobbet. Av ulike grunner har jeg dessverre ikke meldt flytting før nylig. Jeg har en skattemelding som unngår dobbeltbeskatning av lønn, men jeg har også blitt fratrukket en god andel til statlig pensjonsforsikring, sykeforsikring og sosialforsikring, hjemlet i loven, gjennom året. Jeg finner ikke et sted å trekke dette fra på i meldingen. Mitt spørsmål er, må man virkelig skatte på penger som er gått til lovpålagte statlige forsikringer i Tyskland?

Les mer

Høy skatt på utbetaling av uføreforsikring

24. apr 2023 · spørsmål

I have a private disability insurance from Germany that pays out a monthly amount. The decision to pay out was reached last year, so in addition I received back payment for the last three years. According to the tax calculation I now need to pay almost 50 % of this income in taxes. However when I look online, I see that the private insurances in Norway (and the ones in Germany for that matter), say that the taxation of this kind of insurance is usually around 5 %. What can I do?

Les mer

Er selverklæringsskjema nok?

27. mar 2023 · spørsmål

En reiselivsbedrift skal ta med seg en turistgruppe på skitur i fjellet. Bedriften har laget et selverklæringsskjema som de får turisten til å signere, herunder står det beskrevet at det er en risiko ved å gå på skitur i fjellet, og all eventuell skade er på eget ansvar. Hva om ulykken først er ute, og en turist blir feks tatt i skred. Er dette selverklæringsskjemaet nok, eller vil bedriften bli stilt til ansvar for ulykken og skadeomfanget? Hvilke faktorer spiller inn her?

Les mer

Elsparkesykkelen oppfyller ikke krav til forsikring

21. mar 2023 · spørsmål

Ang elsparkesykkel forsikring. Jeg anskaffet en slik (elektrisk enhjuling) for over 2 år siden, da var det ingen krav til forsikring. Fra 1/1-2023 er det nå lovpålagt. Men, min enhjuling oppfølger ikke krav til å kunne få den forsikret, da den har en større toppfart enn hva loven nå sier. Hva er liksom meningen jeg (og alle andre i lik situasjon) skal gjøre med min 25 000 kr enjuling? Ingen vil selvfølgelig kjøpe den brukt, nå når den er ulovlig. Forventes det at vi bare skal kaste dem?

Les mer

Forsikringsselskap betaler ikke ut 100 % erstatning for yrkesskade

02. des 2022 · spørsmål

Har 100 % godkjent yrkesskade hos NAV, har fått 50 % erstatning fra forsikringsselskapet. Er nå blitt 100 % ufør pga. lungesykdommene. Forsikringsselskapet sier kun 10 % og 30 % skyldes yrke som også står i spesialisterklæringen. Er det noe håp om å få 100 % erstatning fra forsikringsselskapet?

Les mer

Går forsikringsutbetaling til dødsbo eller etterlatte?

01. des 2022 · spørsmål

Samboeren min etterlater seg mer gjeld enn formue og derfor skal det ikke bli privat skifte. Det er ingen penger i dødsbo fordi han var uføretrygdet og med lite pensjon. Nå har det kommet brev fra forsikringsselskap at den tidligere arbeidsgiveren hans hadde en forsikringsordning hvorav enten samboer eller barn under 21 år kan få utbetaling, han har ingen barn under 21, hvis jeg som samboer sier ja til å ta imot utbetaling blir jeg ansvarlig for hans gjeld også. Går det til dødsbo og skifte?

Les mer

Hvem skal melde fra om skade?

17. okt 2022 · spørsmål

Kollektiv forsikring: Hvem skal melde skade på ansatt? Jeg har blitt ufør og ser at dette ikke ble meldt inn til forsikringsselskap. Er det jeg eller arbeidsgivers ansvar å melde fra?

Les mer