Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gullik Maudal Huseby

Advokatfirma Øglænd & Co AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2020

Spesialområder:

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018, og fikk advokatbevilling i 2020. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett.