Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Inge Borgersen

Advokatene Borgersen & Steinsvåg AS

Vi har spesiell kompetanse og erfaring med skifte av dødsbo både som bostyrer for tingrett i offentlige skifter og også som fullmektig for privat skifte.

Thomas Abrahamsen

Advokatfirmaet Thommessen AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Spesialområder:

-Kontrakter innen olje- og gassindustrien
-Oppkjøp, virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner, emisjoner mm
-Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer
-Due diligence
-Styrearbeid
-Mellommansavtaler (agent-, franchise, distribusjonsavtaler)
-Insolvens/restrukturering