Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Kirsten Clausen

Advokat Kirsten Clausen

Advokat siden 1974. Avsluttet vanlig kontorpraksis 2014. Har nå kun hjemmekontor og noen få faste klienter. Påtar meg samtaler for å avklare rettshjelps-behov og enklere bistand. Ellers henviser jeg til yngre dyktige advokater.