Alle fylker

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bent Endresen

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Særlig kompetanse innen arbeidsrett, folkerett, menneskerettigheter, barnevern, bolig- og husleierett, forvaltningsrett.
Stor prosedyreerfaring, også fra internasjonale klageorganer og fra EFTA-domstolen.
Møterett for Høyesterett