Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Jensen

Link Advokatfirma AS

Allmennadvokat med omfattende prosedyreerfaring. Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Carl Gunnar Sandvold

Advokatfirma Carl Gunnar Sandvold

Allmennadvokat

Bevilling siden 1984

Spesialområder:

Jeg arbeider utelukkende med personskader- og sykdom, dvs. alle helseplager som kan gi grunnlag for et krav mot forsikringsselskaper, NAV, staten eller andre. Særlig arbeider jeg mye med såkalte listesykdommer, dvs. sykdom som likestilles med yrkesskade, for eksempel lungekreft som følge av asbest på jobb.

Jeg har vært medlem av Erstatningsnemnda for voldsofre fra 2004 til 2017.