Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Einar Drægebø

Harris Advokatfirma AS

Yrkeserfaring bl.a. som polititjenestemann og dommerfullmektig Bred erfaring fra etterforskingsledelse og internasjonalt politisamarbeid. Yrkeserfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Har vært politimester og arbeidsgiver for 250 ansatte. Har vært lokal og sentral tillitsvalgt. Forhandlingserfaring.

Medlem og leder av offentlige granskingskommisjoner.

Flere styreverv.

Leder Spesialenheten for politisaker i region vest-Norge

Er oppnevnt av Bergen byfogdembete som bostyrer ved felleseieskifte.

Elin I. Sarai

Sarai Advokatfirma AS

Jeg har de siste 25 årene jobbet med forretningsjuss, og da primært med skatte- og avgiftsrett. Internasjonal skatt er mitt spesialområde. i 2011 tok jeg doktorgrad ved UiB med avhandlingen "Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold".

I tillegg jobber jeg mye med GDPR. Fremover vil jeg forske på tema innen skatt og GDPR i tillegg til ordinære advokatoppdrag.