Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Dag Borgen Nødtvedt

Stiegler Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1981

Saker tilknyttet fiskeoppdrett: Eksport
konsesjon,miljø/forurensning, fiskeforedlingsanlegg,arbeidsmiljø.

Fast bobestyrer i konkursbo for Bergen
byfogdembete.

Fast advokat for Bergen Huseierforenings medlemmer siden 1989.
Har utarbeidet foreningens "Blå Husleiebok"

Samarbeid med teknisk/bygningskyndige medhjelpere særlig i reklamasjonssaker vedr. fast eiendom.

Bistand ved seksjonering av eiendommer.

Elin I. Sarai

Sarai Advokatfirma AS

Bevilling siden 1997

Jeg har de siste 25 årene jobbet med forretningsjuss, og da primært med skatte- og avgiftsrett. Internasjonal skatt er mitt spesialområde. i 2011 tok jeg doktorgrad ved UiB med avhandlingen "Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold".

I tillegg jobber jeg mye med GDPR. Fremover vil jeg forske på tema innen skatt og GDPR i tillegg til ordinære advokatoppdrag.

Egil Horstad

Advokatfirmaet Schjødt AS

Jeg har i tillegg til ovennevnte også kompetanse og mange oppdrag innenfor gjeldsforfølging og insolvensrett, selskapsrett, entrepriserett og tingsrett. Jeg tilhører Vogt & Wiig AS sin prosessgruppe, og har mange oppdrag knyttet til tvisteløsning og prosedyre.