Utdanning

Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Jeg har søkt på stilling

20. nov 2023 · spørsmål

Jeg har søkt førsteamanuensis stilling på Universitetet i Oslo. Jeg har mye dokumentasjon på at jeg er beste kandidat. Flere av professorne på instituttet hvor jeg søkte er enig i at jeg er langt unna den best kvalifiserte søkeren. Både kvantitet og kvalitet på mitt arbeid tilsier at jeg burde ha blitt innstilt. Men jeg ble ikke engang innkalt til intervju og mine prestasjoner ble neglisjerte. Jeg oppfatter dette som diskriminerende (jeg ble født i Colombia og har mørkere hud).

Les mer

Hva kan man gjøre når man har fått avslag fra lånekassen og har deltatt i undervisningen og får betalingskrav?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg hadde fått studie plass hos Noroff for it administrasjon og etter jeg hadde søkt lånekassen fikk at det det er avslag, og når jeg venter på svar fra lånekassen bare går jeg til klassen og hadde deltatt i to uker. Men etter det svar fra lånekassen hadde stoppet og hadde ikke søkt melde meg av med engang fra Noroff. Nå Noroff har sagt at jeg må betale halv semesteravgift og det er 30 000kr. Hva kan jeg gjøre med det, jeg trodde at når jeg får avslag at det kan være betalt at registering avgift?

Les mer

Omgjøre studielån til stipend pga sykdom

08. mai 2023 · spørsmål

Begynte på VGS som 16-åring men droppet ut pga dårlig mental helse. Var i behandling (samtaleterapi og medisinering) helt til jeg igjen startet på samme utdanning da jeg var 21. Problemet er at skoleretten min da var "gått ut" siden det var så langt opphold i mellom, og alt som kunne blitt omgjort til stipend påfølgende år er lån. Startet opp igjen i 2011, så tiden har gått. Tror du det er noe grunnlag for å argumentere for at jeg skulle hatt skolerett og evnt minske lånet mitt noe?

Les mer

Får ikke nok tilpasset undervisning på skolen

25. apr 2023 · spørsmål

Jeg går første året på VGS og har tilpasset opplæringen. Jeg har kun to timer på skolen. Men i Enkeltvedtak om spesialundervisning så står det at jeg har krav på 30 skoletimer i uka. Jeg har tapt mye skolegang og har fått mye psykiske skader. Kommunen og mange rundt vet om dette her vi har levert inn klage også. Er dette her noe jeg kan få erstatning av?

Les mer

Er egne jentegrupper i fysikk diskriminering?

16. mar 2023 · spørsmål

Har skoler lov til å danne jentegrupper i for eksempel fysikk, fordi de vil lokke jenter. Er ikke dette i mot ldl§7 som går på direkte diskriminering? Eller finnes det en annen lov der det står unntak?

Les mer

Må jeg bytte skole ved flytting?

23. feb 2023 · spørsmål

Må jeg bytte videregående skole hvis jeg flytter til nabokommunen?

Les mer

Privatskole krever betaling for ubrukt kurs

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg valgte å ha S1 og S2 matte på Akademiet privatistskole i Oslo. Problemet er at jeg har betalt bare for S1 og vil ikke ha S2 matte, men Akademiet sier at jeg må betale 70 % av kurset S1 og S2. Hvordan gir det mening at jeg må betale 70 % av begge kursene når jeg bare vil ha en av dem. Er det lov at en bedrift skal få meg til å betale 70 % av noe som jeg har ikke startet i.

Les mer

Melde flytting pga skolebytte

22. nov 2022 · spørsmål

Pga svært langvarig mobbesak/skolevegringssak/traumer ønsker vi nå å la barnet avslutte de siste årene i grunnskolen i ny kommune. Foreldrene er gift og bor i felleseid hus. Tenker at en forelder blir igjen i huset og en flytter med barnet til leid bolig. Kan dette gjøres uten å skille seg? Skal vi melde flytting til folkeregistret? Tanken er at etter endt skolegang flytter vi enten tilbake eller selger og kjøper nytt i ny kommune. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Klage på karakter etter ADHD-diagnose

08. jun 2022 · spørsmål

Jeg har fått avgangskarakterer, men jeg skal snart sjekkes for adhd (add). Og hvis jeg får påvist, kan jeg klage på karakteren da siden jeg ikke har fått noe spesielt tilpasset opplæring?

Les mer

Langvarig syk elev får ikke god nok undervisning

29. apr 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg når mitt barn (niende klasse) ikke får den skoleopplæringen han skal ha, på grunn av langvarig sykdom? Min mening er at skolen ikke tar ansvar for opplæringen. 2 avsluttende fag i år. Skolen sier det blir for vanskelig å tilrettelegge og ber han komme på skolen - føler alt blir lagt på mine skuldre. Skolen mistenker vegring - sannheten er at barnet ikke kan forlate huset, da han er avhengig av toalett - legeerklæring er levert skolen.

Les mer

Må betale for avsluttet utdanning

05. apr 2022 · spørsmål

Fikk et tilbudsbrev om jobb på Gardermoen. Jeg skrev under en skolekontrakt 28. mars, da vi hadde første undervisning. Vi skulle få dekket vekterutdanning som de kaller det. 4 april sender jeg de mail og sier at jeg trekker meg fra skolekontrakten. Varighet på kurset var egentlig 5 uker. Etter å ha gitt beskjed om at jeg skal trekke meg får jeg mail om at jeg må da betalte hele kursavgiften. Vi hadde ikke fått noe beskjed om å betale kursavgiften hvis vi trekker oss etter 5 dager.

Les mer

Saksøke universitet pga forsinket praksis

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Les mer

Tilrettelagt opplæring i grunnskolen

03. nov 2021 · spørsmål

Sønnen min på 7.trinn har fått påvist dysleksi og ADHD. Jeg opplever at sønnen min ikke får den opplæringa han skal ha på skolen, da de ikke klarer å finne tiltak som motiverer han til læring. De tiltakene som blir satt inn, klarer de heller ikke å opprettholde. Skolens svar har vært at de ikke får han til å jobbe på skolen og at han derfor ikke har fått opplæring. Hvilke muligheter har vi her og hvem kan vi klage til?

Les mer

Skolen har utlevert informasjon til svigermor

22. okt 2021 · spørsmål

Under et stygt samlivsbrudd i fjor, ønsket x og x-svigermor å stille meg i dårlig lys. X-svigermor ringte skolen til mitt barn fra tidligere forhold og løy og sa at hun var barnets bestemor for å få ut informasjon om mitt barn. Læreren var fullstendig ukritisk, og fortalte at mitt barn hadde problemer med bl.a. norskfag, mens hun svelget rått uriktige påstander om meg fra svigermor. X tok så kontakt med barnevernet, og brukte mottatte opplysning i en bekymringsmelding. Var dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Tap av studierett

30. sep 2021 · spørsmål

Har kommet i en situasjon der jeg har mistet studieretten ved Oslomet i henhold til deres forskrift 4-1 om forsinkelser i studieløpet. Har dere mulighet for å hjelpe meg med en slik sak? Kan godt legge ved enkeltvedtaket jeg mottok.

Les mer

Brøt lærer taushetsplikten?

10. jun 2021 · spørsmål

Jeg går på ungdomsskolen, ikke lenge siden ble det antatt av elever at jeg hadde kastet opp på do pga. en spiseforstyrrelse. Lærer sa ikke noe om saken til meg, eller spurte om hva som hadde skjedd. Informasjonen ble direkte sendt til foreldrene mine. Er dette lovlig? I tillegg hadde jeg ikke kastet opp, og det hele var en løgn som skapte mange problemer for meg. Er dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Melde flytting før eller etter utdanning er avsluttet?

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg har studert i Storbritannia og av den grunn meldte jeg ikke flytting. Nå har det blitt sånn at jeg kommer til å bli etter endte studier. Må jeg melde flytting så fort som mulig eller kan jeg vente til studiene er ferdig, og alt med jobb er klart? Kan det ha en effekt på Lånekassen? Har allerede fått pre-settlement status.

Les mer

Søke om utdanningspermisjon for å studere fra utlandet

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg arbeider i en kommune og vurderer å søke permisjon uten lønn for å studere. Planen er å studere på nett fra utlandet ettersom min partner som jobber i staten har fått en utenlandsstilling. Målet er å utvikle meg og heve min kompetanse, samtidig som jeg oppholder meg sammen med familien min i utlandet. Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon i dette tilfellet? I så fall, slik jeg leser det, må det være rimelig grunn. Rimelig grunn er i dette tilfelle slik jeg ser det, noe ullent hva menes.

Les mer

Trenger advokat etter varsel om uregelmessigheter ved eksamen

24. mar 2021 · spørsmål

Jeg søker etter en advokat som kan hjelpe meg i saken min, så fort som mulig. Jeg fikk forhåndsvarsel om uregelmessigheter ved eksamen.

Les mer

Ikke fått høyere lønn etter opprykk

09. mar 2021 · spørsmål

Jeg er lærer, og for noen år siden tok jeg etterutdanning. Det kvalifiserte meg til «adjunkt med opprykk», men jeg har vært sløv. Jeg leverte ikke vitnemålet. Tenkte ikke på det siden arbeidsplassen min visste om studiet som jeg tok gjennom udir sitt kompetansehevingsopplegg. Har jeg krav på etterbetaling fra studieslutt eller fra den dagen jeg leverte vitnemålet?

Les mer