Utdanning

Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Sikkerhetssak angående utestengelse fra utdanning

18. jun 2024 · spørsmål

Jeg begynte på utdanning. Det ble opprettet skikkethetssak hvor vedtaket om utestengelse ble opphevet i fellesklagenemnd. Så får jeg bekreftelse på at advokat har sendt inn stevning. I dag får jeg beskjed om at stevningen er trukket. Advokaten mener at ny skikkethetssak som skal behandles, tidlig i høst, i fellesklagenemnd, som har blitt opprettet, og da kan jeg begynte på nytt studie. Jeg trenger hjelp til å finne ny advokat for de ulike sakene og ikke se alle sakene som en.

Les mer

Lure på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt på grunn av sen diagnosesetting.

11. jun 2024 · spørsmål

Lure på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt på grunn av sen diagnosesetting. Jeg har blitt forsøkt diagnostisert i barndommen, men fikk da en annen diagnose. Jeg fikk riktig diagnose i 2022. Jeg har nesten ingen karakterer fra 8 klasse til 10 klasse, og fra VGS. Jeg mener situasjonen hadde vært annerledes om jeg hadde fått riktig hjelp. Det står journalen min at jeg har hatt riktig diagnose i perioden 2010-2015.

Les mer

Kan jeg fått erstatning på grunn av tapt utdanning?

20. mar 2024 · spørsmål

Når jeg var 14 år døde min far brått noe som knakk meg helt sammen. Jeg datt ut fra skole og havnet i kriminalitet og rus. Gikk ut fra ungdomsskole med kun karakter i musikk og heimkunnskap som var fag fra tidigere år. Alle andre karakterer var «ikke grunnlag til karakter pga for stort fravær» Når jeg ble 35 år klarte jeg å komme meg ut av en del dårlige vaner og begynte på utdannelse og tok mastergrad i økonomi. Jeg står jo veldig svakt pga alle de årene jeg har tapt. Kan jeg fått erstatning?

Les mer

Tilleggslån i studiestøtte

04. jan 2024 · spørsmål

I forskriften om utdanningsstøtte står det under § 93 om "tilleggslån til forkurs eller sommerkurs i Norge". Har jeg forstått riktig, at man har rett til å få et tilleggslån på 5 346 kr per måned hele studieåret 2023-2024, så lenge man har rett til basislån (både i studieåret 2023-2024 og i det neste) og tar et forkurs sommeren 2024?

Les mer

Utdannet advokat i utlandet

11. des 2023 · spørsmål

Jeg har en venn fra Australia som er ferdig utdannet advokat. Han er i en prosess med å flytte til Norge neste år og ønsker å praktisere her i Norge. Hvordan skal man gå videre, og tilbyr advokatfirmaer stillinger til internasjonale advokater i Norge?

Les mer

Jeg har søkt på stilling

20. nov 2023 · spørsmål

Jeg har søkt førsteamanuensis stilling på Universitetet i Oslo. Jeg har mye dokumentasjon på at jeg er beste kandidat. Flere av professorne på instituttet hvor jeg søkte er enig i at jeg er langt unna den best kvalifiserte søkeren. Både kvantitet og kvalitet på mitt arbeid tilsier at jeg burde ha blitt innstilt. Men jeg ble ikke engang innkalt til intervju og mine prestasjoner ble neglisjerte. Jeg oppfatter dette som diskriminerende (jeg ble født i Colombia og har mørkere hud).

Les mer

Hva kan man gjøre når man har fått avslag fra lånekassen og har deltatt i undervisningen og får betalingskrav?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg hadde fått studie plass hos Noroff for it administrasjon og etter jeg hadde søkt lånekassen fikk at det det er avslag, og når jeg venter på svar fra lånekassen bare går jeg til klassen og hadde deltatt i to uker. Men etter det svar fra lånekassen hadde stoppet og hadde ikke søkt melde meg av med engang fra Noroff. Nå Noroff har sagt at jeg må betale halv semesteravgift og det er 30 000kr. Hva kan jeg gjøre med det, jeg trodde at når jeg får avslag at det kan være betalt at registering avgift?

Les mer

Omgjøre studielån til stipend pga sykdom

08. mai 2023 · spørsmål

Begynte på VGS som 16-åring men droppet ut pga dårlig mental helse. Var i behandling (samtaleterapi og medisinering) helt til jeg igjen startet på samme utdanning da jeg var 21. Problemet er at skoleretten min da var "gått ut" siden det var så langt opphold i mellom, og alt som kunne blitt omgjort til stipend påfølgende år er lån. Startet opp igjen i 2011, så tiden har gått. Tror du det er noe grunnlag for å argumentere for at jeg skulle hatt skolerett og evnt minske lånet mitt noe?

Les mer

Får ikke nok tilpasset undervisning på skolen

25. apr 2023 · spørsmål

Jeg går første året på VGS og har tilpasset opplæringen. Jeg har kun to timer på skolen. Men i Enkeltvedtak om spesialundervisning så står det at jeg har krav på 30 skoletimer i uka. Jeg har tapt mye skolegang og har fått mye psykiske skader. Kommunen og mange rundt vet om dette her vi har levert inn klage også. Er dette her noe jeg kan få erstatning av?

Les mer

Er egne jentegrupper i fysikk diskriminering?

16. mar 2023 · spørsmål

Har skoler lov til å danne jentegrupper i for eksempel fysikk, fordi de vil lokke jenter. Er ikke dette i mot ldl§7 som går på direkte diskriminering? Eller finnes det en annen lov der det står unntak?

Les mer

Må jeg bytte skole ved flytting?

23. feb 2023 · spørsmål

Må jeg bytte videregående skole hvis jeg flytter til nabokommunen?

Les mer

Privatskole krever betaling for ubrukt kurs

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg valgte å ha S1 og S2 matte på Akademiet privatistskole i Oslo. Problemet er at jeg har betalt bare for S1 og vil ikke ha S2 matte, men Akademiet sier at jeg må betale 70 % av kurset S1 og S2. Hvordan gir det mening at jeg må betale 70 % av begge kursene når jeg bare vil ha en av dem. Er det lov at en bedrift skal få meg til å betale 70 % av noe som jeg har ikke startet i.

Les mer

Melde flytting pga skolebytte

22. nov 2022 · spørsmål

Pga svært langvarig mobbesak/skolevegringssak/traumer ønsker vi nå å la barnet avslutte de siste årene i grunnskolen i ny kommune. Foreldrene er gift og bor i felleseid hus. Tenker at en forelder blir igjen i huset og en flytter med barnet til leid bolig. Kan dette gjøres uten å skille seg? Skal vi melde flytting til folkeregistret? Tanken er at etter endt skolegang flytter vi enten tilbake eller selger og kjøper nytt i ny kommune. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Klage på karakter etter ADHD-diagnose

08. jun 2022 · spørsmål

Jeg har fått avgangskarakterer, men jeg skal snart sjekkes for adhd (add). Og hvis jeg får påvist, kan jeg klage på karakteren da siden jeg ikke har fått noe spesielt tilpasset opplæring?

Les mer

Langvarig syk elev får ikke god nok undervisning

29. apr 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg når mitt barn (niende klasse) ikke får den skoleopplæringen han skal ha, på grunn av langvarig sykdom? Min mening er at skolen ikke tar ansvar for opplæringen. 2 avsluttende fag i år. Skolen sier det blir for vanskelig å tilrettelegge og ber han komme på skolen - føler alt blir lagt på mine skuldre. Skolen mistenker vegring - sannheten er at barnet ikke kan forlate huset, da han er avhengig av toalett - legeerklæring er levert skolen.

Les mer

Må betale for avsluttet utdanning

05. apr 2022 · spørsmål

Fikk et tilbudsbrev om jobb på Gardermoen. Jeg skrev under en skolekontrakt 28. mars, da vi hadde første undervisning. Vi skulle få dekket vekterutdanning som de kaller det. 4 april sender jeg de mail og sier at jeg trekker meg fra skolekontrakten. Varighet på kurset var egentlig 5 uker. Etter å ha gitt beskjed om at jeg skal trekke meg får jeg mail om at jeg må da betalte hele kursavgiften. Vi hadde ikke fått noe beskjed om å betale kursavgiften hvis vi trekker oss etter 5 dager.

Les mer

Saksøke universitet pga forsinket praksis

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Les mer

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

11. aug 2015 · artikkel

Opplæringsloven sier at elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Reglene er ikke koblet til noen spesiell funksjonshemning eller læreproblem. Det er skolens og lærerens ansvar å vurdere om elever trenger spesialundervisning. Før undervisningen settes i gang, skal skolen kontakte foreldrene, slik at skole og […]
Les mer

Mobbing i skolen – skolen skal ta mobbing alvorlig

05. aug 2015 · artikkel

Opplæringsloven sier klart og tydelig at dersom noen av de ansatte på en skole får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen negativ adferd, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Dersom det er nødvendig og mulig, skal den som […]
Les mer

Skole – foreldres rettigheter overfor skolen

05. aug 2015 · artikkel

Skole – foreldres rettigheter overfor skolen Mangelfull informasjon fra skolen, foreldre som ikke følger opp og et uoversiktlig regelverk fører til misforståelser om foreldres og skolens ansvar og rettigheter. Foreldrenes rett til å ta barna ut av skolen, klager på lærere og skolens rett til å beslaglegge mobiltelefoner, er problemstillinger som kan skape konflikter i […]
Les mer