Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Stenstrøm AS

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.