Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Får ikke tillegg for fagbrev i like jobber

26. feb 2024 · spørsmål

Har sagt opp min nåværende jobb i bytte med ny jobb. Har fagbrev i kontor/økonomi og administrasjons-faget noe jeg ikke har fått tillegg for hos den gamle jobben. På den nye får jeg tillegg for fagbrevet jeg har. Synes bare det er rart jeg ikke får tillegg når det er innen samme bransje og at jeg kun får tillegg i en av jobbene.

Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg tar ferie?

23. feb 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar fire uker ferie sammenhengende i juli, og resten av ferien oppdelt i romjula og dagene før skjærtorsdag hvert år? Det står i arbeidskontrakten.

Les mer

Er arbeidsavtalen lovlig?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg undrer på om min arbeidsgiver bryter reglene for overtid. I kontrakten min står det at lønn er xxx.xxx, "arbeidstaker må påregne en del overtid" og at "lønnen inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid". Det er alt som står ang. overtid. Iflg loven, som jeg tolker det, så er ikke dette lovlig. Hvis arbeidsgiver velger å ha overtid inkludert i lønnen, skal det stå hva som er grunnlønn, og hva som er faktisk kompensasjon for overtid. Har jeg en sak?

Les mer

Hva skjer med dagpengene dersom jeg får sommerjobb?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er arbeidsledig og får dagpenger hos NAV. Hva skjer med dagpengene mine hvis jeg får sommerjobb som varer i maks 3 måneder eller hvis jeg begynner å ta oppdrag for Wolt/Foodora? Forstår at jeg maks kan jobbe 50%, men hvordan vil avkortning av dagpenger skje? Dagpengeperioden min vil bli avkortet ved en midlertidig jobb?

Les mer

Kan ny eier bytte ut mitt vaskefirma?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg har et enkeltmannsforetak, et vaskefirma og har jobbet for gårdeier i over 3 år. Jeg har ikke skrevet kontrakt med gårdeier. Det er gårdeier som drifter stedet. Det kan hende broren hans tar over driften, men gårdeier står fortsatt som medeier med 33% av aksjene. Alle er fornøyd med vaskingen min. Er det lov for broren hans som skal drifte stedet å kaste meg ut som vaskefirma?

Emne:
Les mer

Må jeg levere inn mobilen under oppsigelsestiden?

19. feb 2024 · spørsmål

Etter at jeg sa opp min stilling ville sjefen min at jeg skulle slutte omgående. I utgangspunktet har jeg 3 måneders oppsigelse og skulle fratre stillingen 30. april, men han laget en avtale om å betale lønn ut oppsigelsestiden mot at jeg leverte spesifisert utstyr, bil, firmakort osv. I avtalen skrev han ikke opp mobiltelefonen. Må jeg da levere denne? Eventuelt når må den leveres inn?

Les mer

Endring i lønn

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg fikk ny arbeidskontrakt høsten 2022, hvor det står at jeg har en månedslønn på 65.000. Kontrakten ble underskrevet av meg og arbeidsgiver. Nå i januar 2024, fikk vi ny kontrakt etter fusjon. Her står ny månedslønn på 56.000. Har aldri fått utbetalt den lønna som står i gammel kontrakt. Jeg har ikke skrevet under ny kontrakt. Hva bør jeg gjøre her?

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Får ikke ny jobb pga forrige arbeidsgiver

16. feb 2024 · spørsmål

I worked in a restaurant where the environment was toxic and I decided to walk away from it. I've been threatened by my superior and after a year or more of being pressured I couldn't take it anymore and I resigned from one day to another. Now I've applied for a job in another place and my new employer wanted to hire me but after talking with my old boss I was denied the job. I've been told that it's illegal to give out a negative reference.

Les mer

Behandlingsansvarlig nekter å utlevere juridisk betenkning

16. feb 2024 · spørsmål

Når et advokatfirma har gjort en juridisk betenkning knyttet til forhold rundt en person. Den juridiske betenkningen er et betalt oppdrag fra en "behandlingsansvarlig", jmf. personvernforordningen. Kan da "behandlingsansvarlig" nekte utlevering av notatet med den juridiske betenkningen og personopplysningene, med hjemmel i straffeloven §211, uten at slik påberopelse er saklig begrunnelse?

Les mer

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

16. feb 2024 · spørsmål

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer

Fått færre feriedager enn i fjor

15. feb 2024 · spørsmål

Jobber 75 % stilling i kommunen. På seks uker jobber jeg 23 dager. Altså fem uker med fire dager og en uke med 3 dager. Har alltid ( i 26 år) fått tildelt 20 feriedager pr kalenderår. Men år fikk jeg kun 19 dager. Regnestykket ser slik ut 23 delt på 6 uker gange 5 ferieuker er 19,16. Er det da riktig at arbeidsgiver kan stryke tall etter komma? Det vil si at jeg får fire uker ferie og 3 dager. Er dette lov. Ikke vært slik de 26 årene jeg har vært ansatt, alltid i samme stilling.

Les mer

Betale skatt i Norge eller Spania?

15. feb 2024 · spørsmål

Vi skal flytte til Spania i 1 år og barna skal gå på skole der. Vi driver forsikringskontor i Norge, men skal jobbe fra Spania. Hvordan er det med skatt da? Skal vi skatte til Spania? Og vet du hvor mye man skatter der?

Les mer

I hvilket land skal jeg betale skatt?

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg skal flytte til India, et land som Norge har trygdeavtale med. Jeg eier leilighet i Norge og har mitt eget ENK som jeg skal arbeide med/hjemmekontor fra. Jeg ønsker å oppholde meg lengre enn 180 dager i India per kalenderår, og ønsker å søke om oppholdstillatelse. Jeg ønsker også å starte mitt eget selskap i India. Hvordan blir det med skatt da? Hvilket land skal jeg betale skatt til basert på både inntekt til norsk selskap og indisk?

Les mer

Får mindre ammefri enn tariffavtalen tilsier

13. feb 2024 · spørsmål

Arbeidstaker jobber 100 % i sykehus og har baby under 1 år som ammes. Gjennom tariffavtale har arbeidstaker rett til inntil 2 t betalt ammefri. Arbeidsgiver gir kun 1 t ammefri på helgevakter og kveldsvakt, med hensyn til drift og flere ammende ansatte, selv om behovet til arbeidstaker er 2 t også da. Arbeidsgiver sier at når det er flere ammende på samme vakt så må de ta ammefri på ulike tidspunkt, selv om disse har behov i samme tidsrom. Har arbeidsgiver lov til dette? Hvem kan bistå om arbeidstaker er uorganisert?

Emne:
Les mer

Ansatt har udokumentert fravær fra jobb

08. feb 2024 · spørsmål

Ansatt har fått barn, og den ansatte ga beskjed om at han skulle ha 14 dager fri når kone og barn kommer hjem. Dagen fra barnet ble født dukket han ikke opp på jobb og siden har vi ikke sett den ansatte. Er dette grunnlag nok for oppsigelse?

Emne:
Les mer

Vil tilbake i jobb etter yrkesskade

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg ble skadet på jobb, registrert skade og informert leder om legebesøk og hva som skjedde, men fikk tilbakemelding om det det ikke var nødvendig å gjøre noe mer. Arbeidsgiver meldte ikke skaden til NAV, men jeg gjorde dette selv to år etter, da jeg fikk skikkelige smerter. Avslag på yrkesskade og AAP. Tilrettelegging minimalt, omplassering kun i svangerskapet, ellers ikke vurdert engang. Snakk om stor kommune, stor arbeidsgiver. Jeg var villig til å jobbe, er kvalifisert til andre oppgaver.

Les mer

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda.

07. feb 2024 · spørsmål

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda. Men jeg vurderer å få dette fremskyndet. Vil gjerne ha hjelp til å gå videre med dette. Mangler lønn fra desember og Januar nå.

Les mer

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist.

07. feb 2024 · spørsmål

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist. Derfor lurer jeg på om det er mulig å få hjelp og reise sak mot Nav?

Les mer

Er 100% ufør og lurer på om jeg kan få noe av min gjeld slettet?

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er 100% uføre. har ca 600 tusen i gjeld, mye av det er gammelt. Jeg har nylig fått diagnose ADHD. Jeg har fått papirer på at jeg er lett psykisk utviklingshemming. samt noen andre diagnoser. Er det da mulig og få noe av gjelden slettet? vil det være lettere og kunne få gjeldsordning? for sånn det er nå klarer jeg ikke og håndtere gjelden.

Les mer