Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Oppstart av aksjeselskap

27. mai 2022 · spørsmål

Har en søster som må søke 100% uføre av helsemessige årsaker. Men så ønsker hun og starte et aksjeselskap som kommer til og bli mest sannsynlig opprettet før uføre prosessen er landet. Har dette noe noe negativ innvirkning på uføreprosessen?

Emne:
Les mer

Rettsrådsmonopolet og tolkning av rettshjelpbegrepet

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående rettsrådsmonopolet, og hvor vidt begrepet rettshjelp skal tolkes. Jeg driver med konsultasjon, og ønsker å skrive tilbud på offentlige anskaffelser for private bedrifter. Etter å ha lest om rettshjelperbegrepet ser jeg at søknader til det offentlige faller under, men slik jeg ser det, er et tilbud ikke det samme som en søknad, da det som inngår i et tilbud er kun markedsføringsmessig informasjon om selskapet og konkrete forhold hos bedriften.

Emne:
Les mer

Utmelding fra samvirkeforetak

27. mai 2022 · spørsmål

Vårt lille firma er medlem i et samvirkeforetak. Vi har meldt utmelding og krever innskuddet tilbake. Samvirkeloven støtter dette. I våre vedtekter står det: "Ved bedriftsopphør blir vedkommendes andel værende i Samvirkeforetaket uten innløsning". Vi mener det gjelder bedrifter som opphører, men vår bedrift skal ikke opphøre. Hva er er riktig her?

Emne:
Les mer

Medlemskap i folketrygden

27. mai 2022 · spørsmål

Vi har nettopp flyttet til Norge fra Danmark, mannen min er dansk og jobber i perioder i Danmark for offentlig dansk arbeidsgiver. Han jobber dog mest i Norge. Hvor mye har han lov å jobbe i Danmark før han mister medlemskapet i folketrygden i Norge?

Les mer

Selge tjenester til amerikansk firma

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg har registrert et enkeltpersonforetak og ønsker å selge tjenester (forskning/analyse) til USA ved siden av min vanlige jobb. Jeg vil i all hovedsak gjennomføre arbeidet i Norge, hvor jeg er bosatt, med unntak av noen kortere opphold (1-2 uker 1-2 ganger i året) hos oppdragsgiver. Vil dette arbeidet innebære skatteplikt i begge land, eller kun i Norge? Hvordan håndterer jeg mva-plikten når jeg selger denne typen tjenester til utlandet?

Les mer

Fikk ikke fast jobb pga permisjon

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som vikar for ett firma nå i snart 2 år på heltid. Har gått ut i pappaperm for 3 mnd da jeg må ta den før barnet fyller 3 år ellers mister jeg den. Jeg er en person som har stått på jobbet mye overtid for dem, er en ja-person. Har en deltidsjobb ved siden av 2 dager i uka. Mens jeg er i perm har det vært 4 stk, minst 3 av disse startet som vikar lenge etter meg de fikk fast jobb før meg. Føler meg som en verdiløs person. Ble veldig lei meg. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

27. mai 2022 · spørsmål

Har prøvetid i stillingen jeg sitter i nå, og har fått tilbud om fast kontrakt videre, uten prøvetid og normal oppsigelsestid. Hvis jeg velger å si opp før jeg tiltrer på den "nye" stillingen/kontrakten, er prøvetiden eller vanlig oppsigelsestid gjeldende?

Les mer

Testet positivt på rusmidler på jobb

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg er en 50 år gammel mann som har vært så uheldig å teste positivt for amfetamin på heliporten ifm. utreise offshore. Jeg har jobbet offshore i 27 år nå. I forkant av denne utreisen lå jeg en uke syk med influensa, så i denne anledning har jeg inntatt hostesaft Molipect (svensk) som min kjæreste hadde stående fra tidligere. Samt at jeg inntok noen tabletter med navn Quetiapine accord 50mg depottablett. Det ble tatt spyttprøve på heliport før utreise.

Emne:
Les mer

Hvem får fradrag i skatt for utgifter til rettssak?

27. mai 2022 · spørsmål

Kan man få fradrag i skattemelding for utgiftene med en arbeidsrettssak ? Selv om man har tapt rettssaken? Min sønns rettssak ble holdt i desember 2020 og advokatutgiftene til egen advokat ble betalt i 2020, men selve resultat av rettssaken kom i Februar 2021, og det innebærer at han måtte betale tilbake utgiftene til motparten i 2021. Begge utgiftene er betalt i hovedsak av oss foreldre, vi refinansiert egen bolig for å dekke beløp, men rettssaken var i mitt sønns navn. Fradrag til hvem?

Les mer

Gjelder arbeidsmiljøloven for NAV-tiltak?

27. mai 2022 · spørsmål

Hva skjer om arbeidsgiver bryter arbeidsmiljøloven og arbeidstaker er der gjennom tiltak via NAV?

Emne:
Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

13. aug 2015 · artikkel

Etter varslingsreglene kan det varsles om “kritikkverdige forhold” i virksomheten. Kritikkverdige forhold omfatter for det første straffbare forhold, samt mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud. Tilsvarende vil brudd på virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etisk standarder med bred tilslutning i samfunnet anses for et kritikkverdig forhold. Varsling ved overtredelse av virksomhetens etiske retningslinjer forutsetter […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer