Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Fortrinnsrett på jobb når man er lærling?

29. mar 2023 · spørsmål

Gjelder ny stilling i fylkeskommune. Lærling som har jobbet i fylkeskommune, bestod fagbrev og er midlertidig ansatt nå i 5 mnd. Har søkt på stilling nå (en som slutta) der han oppfyller alle krav, men er ikkje kalla inn til intervju pga av andre har høgere utdanning og mer erfaring fikk eg bedskjed om. Har ikkje han noe fortrinnsrett her sida lærling og midlertidig ansatt?

Les mer

Krav på lønn til tross for manglende opplæring?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg har begynt i ny jobb i en 100 % stilling som miljøterapeut hvor jeg jobber i en turnus der det jobbes 3 døgn på etterfulgt av 9 døgn fri. I kontrakten står det: Arbeidstaker ansettes hos Arbeidsgiver med tiltredelse 15.03.2023. Jeg har enda ikke fått opplæring når dette bare har blitt utsatt. Har jeg fortsatt krav på min lønn når kontrakten gjelder fra 15.03?

Les mer

Får ikke tilbake vare jeg ikke har fått betalt for

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg har solgt en vare til et selskap som har gått konkurs uten å ha betalt for varen. Advokaten som styrer boet mener jeg ikke kan få igjen varen, men jeg kan få kjøpe den. Prisen han krever er veldig høy, jeg får heller ikke se varen og aner ikke hva slags stand den er i. Selskapet skylder meg totalt ca 120 000,- men den varen det er snakk om er bare 8000,- Er det ikke rett og rimelig at jeg får igjen varen? Kan en advokat som styrer boet bestemme pris på en maskin han ikke vet noe om?

Les mer

Mor oppsagt pga mistanke om tyveri av genser

28. mar 2023 · spørsmål

Min mor på 65 har jobbet i butikk i 6 år. For en tid tilbake ble hun stoppet av vekter. Problemet gjaldt en genser hun hadde på seg, som kjeden hun jobber for selger. Hun forklarte at den var kjøpt kontant for et par dager tilbake, men det finnes ingen kvittering (mulig pga feil i kassesystemet) eller overvåkning. Kassemedarbeider (som også er butikksjef) "husker ikke" om hun mottok kontant for genseren. Nå har hun fått valget om å si opp frivillig, eller få sparken. Har kjeden lov til dette?

Les mer

Arbeidsgiver vil slutte å betale for røde dager

28. mar 2023 · spørsmål

Jobber i butikk og er timelønnet. Ved inngåelse av jobben fikk jeg muntlig bekreftet at jeg skulle få lønn for røde dager. Det har jeg fått det siste året. Nå vil arbeidsgiver spare penger og slutte å betale for disse dagene. Hvilke rettigheter har jeg her? Og, kan han gjøre dette på kort varsel?

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

28. mar 2023 · spørsmål

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Les mer

Kjørt med ugyldig førerkort

27. mar 2023 · spørsmål

Ble stoppet av politiet og tatt for å kjøre uten gyldig førerkort. Jeg hadde egentlig lappen, men det var ugyldig siden jeg hadde glemt å fornye det. Har altså aldri mistet lappen, kun glemt å fornye. Fikk en bot på 8500 kr, men det står ingenting om jeg har mistet førerrett. Kan jeg fornye førerkortet og få lappen tilbake med en gang? Vet at dersom man blir tatt for å kjøre uten lappen dersom man aldri har hatt førerkort eller har mistet det så må man vente 6 mnd før man kan få lappen tilbake.

Emne:
Les mer

Har NAV beregnet feil støtte etter permittering?

24. mar 2023 · spørsmål

Driver et eget AS, hvor jeg er eneste ansatt. 4. januar sendte jeg 60 % permitteringsvarsel til NAV med begrunnelse. Jeg fikk et vedtak fra NAV som sier at jeg skal få støtte først fra 20. februar. De beregner også en 3 dagers ventetid. Begrunnelsen er at arbeidsgiver betaler de første 15 dagene. Mens de her jo har beregnet langt flere dager enn det, fordi lønnsplikten forskyves når man er delvis permittert. Jfr Folketrygdloven §4-3, 4-7 permitteringsloven §3? Hvordan kan dette være riktig?

Les mer

Grunnlag for permisjonspenger

24. mar 2023 · spørsmål

Jobber i bemanningsbyrå, men er utplassert i bank. Jeg fikk innvilget 100 % jobb ut vikariatet mitt i, dvs ut 31/3-23. Jeg går ut i svangerskapspermisjon 1/4. I februar måned ble jeg sykmeldt, først 40 % så 100 %, fram til permisjonsstart. Sykemeldingsgrunnlaget ble derfor gjennomsnittlig inntekt fra november, desember og januar. Arbeidsgiver mener at sykepengegrunnlaget skal legges til grunn for foreldrepengegrunnlaget. Vil ikke de allerede oppsatte vaktene mine før permisjonsstart telle?

Les mer

Skatt når man jobber midlertidig i USA

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min lille familie vurderer å flytte til USA i 6 mnd. Jeg vil ta ulønnet permisjon fra min nåværende arbeidsgiver i Norge. I løpet av de 6 mnd skal jeg jobbe for besteforeldrene mine i en familiebedrift og få lønn. Hvordan er dette rent skattemessig til Norge?

Les mer

Får ikke sluttattest fra arbeidsgiver

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling, siste arbeiderdag var 30.09.2022. Jeg har bedt om sluttattest fra min leder/arbeidsgiver og jeg har ikke hørt noe fra dem. Jeg har sendt e-post til HR for å følge opp. Jeg har ikke hørt noe fra dem. Hvordan kan jeg få min sluttattest?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg er en flyktning fra Ukraina. Jeg har et problem med at arbeidsgiveren min ikke betaler lønnen min og ikke erklærer konkurs. Hjelp meg med dokumentene og gi meg råd om hva jeg skal gjøre. 1. Jeg skrev kravet til postkontoret i forrige måned.

Les mer

Avslag på dagpenger fra NAV

24. mar 2023 · spørsmål

Kort spørsmål angående permittering. NAV har avslått søknaden min om dagpenger under permittering med begrunnelsen at permitteringsvarselet er ugyldig eller usaklig fra arbeidsgivers side og at vilkårene for dagpenger ikke er oppfylt. Kan jeg da forlange at arbeidsgiver skal betale meg lønn for perioden jeg er permittert?

Les mer

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Må vente 2 mnd på sluttoppgjør fra arbeidsgiver

21. mar 2023 · spørsmål

Har sagt opp min faste stilling i Oslo kommune. Sluttet 29.3 2023. Arbeidsgiver sier at jeg ikke får sluttoppgjøret før etter 2 måneder. Er dette lovlig?

Les mer

Ansatt under oppsigelsestiden?

17. mar 2023 · spørsmål

Er man definert som ansatt i fratredene jobb under oppsigelsestiden? Jeg har selv sagt opp jobben.

Les mer

Ønsker å senke lønnstrekk

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har ett lønnstrekk på 16 000 i mnd jeg gjerne vil fått litt ned til 5000 i mnd.

Les mer

Er egne jentegrupper i fysikk diskriminering?

16. mar 2023 · spørsmål

Har skoler lov til å danne jentegrupper i for eksempel fysikk, fordi de vil lokke jenter. Er ikke dette i mot ldl§7 som går på direkte diskriminering? Eller finnes det en annen lov der det står unntak?

Les mer

Feriepenger når man bytter jobb

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg leverer oppsigelse i min jobb nå i mars med løpende 3 måneders oppsigelse fra april. Jeg er dermed ferdig hos dagens arbeidsgiver 30. juni. Dermed ønsker jeg og tiltre 1. august hos ny arbeidsgiver, slik at jeg vil ha juli som ferie allikevel. Jeg opererer med fastlønn og har alltid blitt trukket 5 ferieuker i juli fra nåværende arbeidsgiver. Om jeg gjør dette så vil vel ikke nåværende arbeidsgiver kunne trekke disse 5 ferieukene, men heller måtte betale full lønn pluss fjorårets feriepenger?

Les mer