Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Edelsteen Woll

Advokatfirmaet Melø AS

Jeg bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister, i og utenfor domstolen. Jeg håndterer også saker knyttet til selskapsrett og fast eiendom, inkludert tvisteløsning/prosedyre.

Tom Solberg

Pretor Advokat AS

Pretor Advokat AS er en ledende leverandør av forretningsjuridisk bistand til næringslivet i Midt-Norge. For nærmere informasjon om Pretor og våre fagområder, se www.pretor.no, kontakt pretor@pretor.no, eller ring oss på tlf +47 73 87 81 00.