Alle fylker

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Morten Wedø

Wedø Kahn advokatfirma AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2005

Jeg underviser / foreleser på universitetsnivå. Kan skreddersy kurs og undervisningsopplegg for små og store grupper.

Jan Kaare Tapper

Tapper & Co advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1980

Jan Kaare Tapper har bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske området, både som rådgivende advokat og fra styreverv. Sentrale områder er selskapsrett, bygge- og entrepriserett, offshore- og verkstedkontrakter, generell kontraktsrett, omstruktureringer i næringslivet, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsmegling og eiendomsforvaltning. Jan Kaare Tapper har lang prosedyreerfaring fra tvistesaker for domstolene og fra voldgiftssaker. Han blir også benyttet som dommer ved privat voldgift.