Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anna Therese Flatmo

Advokat Anna Therese Flatmo AS

Autorisert saksbehandler på forsikringsoppgjør innen alle typer ting/person/yrkesskadeforsikring.

Ivar Christian Andersskog

Advokatfirmaet Nidaros DA

Sammarbeidsadvokat med Bondelaget og Allskog. Bistår grunneiere i forbindelse ved erstatning og vederlag for grunn og rettighetsavståelse (grunnavståelse til vei, vann, avløp, kraftlinjer, vindkraftutbygging, vannkraftutbygging etc), og generelt rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder tingsrett, jordskifte, tomtefeste m.m