Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Kan jeg selge min del av boligen som jeg eier sammen med min ekskone?

10. mai 2024 · spørsmål

Har et hus sammen med min ekskone. Vi eier huset 50/50. Hun bor i huset og jeg ønsker å selge det. Hun har ikke økonomi til å kjøpe mine 50%. Kan jeg selge min del til noen andre, slik at hun betaler halv husleie til kjøper?

Les mer

Må jeg betale parkeringsboten?

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg sto parkert på anvist plass for de som trener på EVO treningssenter mens jeg var inne og trente. Glemte å registrere parkering på iPad inne og fikk som følge av det parkeringsbot. Jeg klagde med henvisning til dokumentasjon på at jeg har gyldig abonnement på treningssenteret og med dokumentasjon på inn/ut-sjekk i tidsrommet jeg fikk bot. Denne klagen ble avvist. Må jeg betale boten selv om jeg kan dokumentere at jeg ikke stod parkert ulovlig?

Les mer

Klage på avslag på økonomisk sosialhjelp

10. mai 2024 · spørsmål

Min mor har fått avslag støtte på husleie, livsopphold og strøm. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon Jeg vitnet at alle dokumentene ble sendt til NAV. Jeg lurer på om hun kan klage på avgjørelse?

Les mer

Bringe sak inn for lagmannsretten

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å bringe sak inn for lagmannsretten fordi trygderetten har avslått min anke vedrørende uføretrygd. Jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem med dette? Jeg trenger hjelp av en advokat.

Les mer

Eiendom og overdragelse av eierskapet

07. mai 2024 · spørsmål

Et spørsmål: Vi, min samboer og jeg, eier et par eiendommer sammen. Vi ønsker å sette hele eierskapet over på den ene parten. Vi har gjeld på eiendommene, som vi begge hefter for. Er dette da mulig, og hvordan gjøres i så fall dette?

Les mer

Hvor lang tid kan NAV bruke på forsinkelsesrenter?

07. mai 2024 · spørsmål

Sånn generelt i forhold til loven, får NAV lov til å bruke 10 måneder på å betale forsinkelsesrenter? Merkelig at dette ikke blir gjort samtidig som saksbehandlingen av etterbetalingen synes jeg. Her er svar fra nav: "Saken din om vurdering av renter i forbindelse med etterbetaling av arbeidsavklaringspenger med ung-uføre fordel, ligger i kø i påvente av å bli saksbehandlet. Det er for tiden opptil 10 måneders saksbehandlingstid. Med vennlig hilsen Arbeidsavklaringspenger INN"

Les mer

Norges bilsportforbund kommer nå med en regelendring kun 3 uker før første NM Løp i Rallycross, har de lov til dette?

07. mai 2024 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående Norges bilsportforbund, de kommer nå med en regelendring kun 3 uker før første NM Løp i Rallycross. Dette gjelder for dekk, som er svært dyrt, og dette har store konsekvenser for deltagerne. Har de lov til dette, så kort tid i forveien å forandre en regel slik? Eller er det en frist for slikt?

Les mer

Hvordan fordele kostnader som forsikringspremie og kommunale avgifter?

07. mai 2024 · spørsmål

Hvordan fordele kostnader som forsikringspremie, kommunale avgifter på leilighet og hytte, og reparasjon og service på bil når eierbrøk er 84/16? Vi deler forbruk forøvrig 50/50.

Les mer

«Dømt» av forliksrådet til å betale for arbeid som i utgangspunkt var en avtale om gjenytelse av tjenester.

07. mai 2024 · spørsmål

Jeg er blitt "dømt" av forliksrådet til å betale for arbeid som i utgangspunkt var en avtale om gjenytelse av tjenester. Der den andre parten trakk seg fra avtalen og forlangte penger for jobben, etter en privat faktura. (uten foretaksnr, mva eller skatt.) Den andre parten er uføretrygdet og ikke i jobb. Jeg stiller derfor spørsmål om dette er lov eller om dette er avtalebrudd? Og om jeg betalte? Vil ikke dette være innleid svart arbeid? Avtalen var gjenytelse, men ikke satt tid for.

Les mer

Hva skjer med uføretrygden dersom selskapet mitt legges ned?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg eier at AS sammen med en kollega. Vi eier 50% hver av firmaet. Jeg ble uføretrygdet ved årsskiftet. Planen var jeg skulle selge meg ut av firmaet før jeg ble uføretrygdet, men slik ble det ikke av ulike årsaker. Men nå er det blitt slik at min kollega også ser ut til og gå mot en uføretrygdet tilværelse grunnet sykdom. Hva vil skje med uføretrygden min/vår når firmaet blir lagt ned? Det er jo en del penger og verdier i firmaet fortsatt.

Les mer

Hvordan verdsette mitt bidrag med oppussing av boligen?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer har nettopp kjøp hus. Hun har gått inn med 1 million i egenkapital og jeg 0. Hun kommer til betale 75% av lånet, men vi kommer til å dele likt på strøm, mat og slikt. Jeg kommer til å utføre store deler av oppussingen selv, slik at vi sparer store summer på håndverkere. Dette vil jo ha en ganske stor verdi ved ett salg. Hvordan avgjøre verdien dette medbringer?

Les mer

Kan samboers inntekt påvirke min gjeldsordning?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg skal søke gjeldsordning, men vurderer samtidig å flytte sammen med kjæresten. Han har flere millioner i inntekt og driver eget firma. Vil han bli berørt av dette? Han har jo ikke noe forsørgeransvar for meg. Jeg er ikke interessert i at han skal betale min gjeld. Hvordan vil dette bli i praksis?

Les mer

Avslutte gjeldsordning tidligere

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg er i en situasjon der jeg har blitt pålagt tvunget gjeldsordning på 5 år. Det var det kreditorer ønsket. Retten bekreftet gjeldsordningen på 5 år. Imidlertid har jeg vurdert muligheten for å komme ut av gjeldsordningen raskere. Basert på mine beregninger vil mine kreditorer og statens innkreving få omtrent 89 000 kr betalt i løpet av de neste 5 årene. Jeg har tenkt på å tilby dem 120 000 kr for å kjøpe meg ut av gjeldsordningen, et beløp som er høyere enn det de ville fått i løpet av 5 år.

Les mer

Kjøpe nettbutikk ut av konkursbo

22. apr 2024 · spørsmål

Hvis en fysisk butikk går konkurs og du ønsker å selge ut tilhørende nettbutikk hvordan gå frem? Opprette et nytt selskap og kjøpe nettbutikken eller må den kjøpes tilbake i en oppbudsprosess? Hva er lov og ikke? Nettbutikken har enormt potensiale. Det vil ikke være mulig og selge eller fremleie den fysiske butikken innen rimelig tid.

Les mer

Oppheve tvungen forvaltning av uføretrygd

22. apr 2024 · spørsmål

Har tvungen forvaltning av uføretrygden min og det har jeg hatt i 5-6 år og jeg vil ikke ha det lenger så jeg trenger hjelp med å få denne opphevet. Kan dere hjelpe meg og har ikke jeg rett til fri advokathjelp?

Les mer

Må man betale faktura som er høyere enn avtalt?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en pågående sak med Nextgentel ang retur av utstyr. Jeg var i en samtale med dem hvor jeg fikk info om at gebyrprisen skulle være på en sum på 798 kr. Fikk deretter en regning på 4499 kr. Jeg tar kontakt med Nextgentel som beklager for feilinfo i første omgang og at prisen er på 4499 kr. Har de lov til å gjøre dette? De nektet å redusere prisen til den første prisen som ble avtalt.

Les mer

Kan leieinntekter påvirke uføretrygden?

22. apr 2024 · spørsmål

Har 3 forskjellige spørsmål, de to første handler om uføretrygd, og den siste handler om avtalebeskyttelse mellom to privatpersoner innen lån og eiendom. 1) Vil leieinntekter påvirke uføretrygden, og spiller graden av uførhet inn? 2) Er det mulig å studere samtidig som man mottar uføretrygd, eller gjelder de samme vilkårene som for arbeid? 3) Finnes det juridiske selgerfinansieringskontrakter som kan brukes mellom to private parter, og som beskytter begge parter juridisk sett?

Les mer

Må man betale faktura fra 2020?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående foreldelsesloven. Fikk levert en reol slutten av januar 2020. Mottok faktura i post noen dager etter. Jeg var uenig med firmaet på pris pga. skader, forhørte meg med dem om de kunne se på prisen. Det skulle de gjøre, hørte aldri noe fra dem før nå. Jeg etterspurte om de kunne sende en kopi av opprinnelige faktura. Får tilsendt (1.gangs påminnelse) fra 21.02.22. Noe jeg aldri har mottatt. Her står ikke mitt fulle navn (etternavn) eller adresse. Må jeg betale?

Les mer

Skatte av godtgjørelse fra utlandet

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg bor i Norge, i tillegg til min faste jobb ved universitet, jobber jeg for et vitenskapelig tidsskrift som redaktør. Jeg får en årlig godtgjørelse for utgiftene jeg har. Godtgjørelsen blir betalt fra forlaget i Storbritannia, men i euro. Må godtgjørelsen skattes i Norge, i så fall, må jeg opprette et enkeltmannsforetak, eller kan det oppgis som privatperson/frilanser?

Les mer

Ved ikke møtt opp time, kan tatoveringsstudio gebyr?

09. apr 2024 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående en sak. Min datter ringte meg for noen dager siden, der forklarer hun at hun har mottatt en faktura fra Klarna / Izettle pålydene 6000,-. Hun hadde satt opp en time hos et tatoverings studio, men hun glemte timen, og fikk samme dag en uspesifisert faktura på 6000. Etter å ha lest igjennom messenger/meldingsloggen mellom begge parter, så var det snakk om en coverup tatovering. Har de noe hold i dette kravet?

Les mer