Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Hvor finner man en advokats forsikringsselskap?

24. nov 2021 · spørsmål

Hvor finner man en advokats forsikringsselskap?

Les mer

Avslag på søknad om uføretrygd

23. nov 2021 · spørsmål

Jeg har vært syk i 7 år nå, har vært igjennom mye behandling, men ingenting ha hjulpet. Er i prosessen med å søke uføretrygd, men har fått avslag pga "feil" diagnose. NAV og lege sier at diagnosen ikke er innenfor rammeverket til NAV og at jeg dermed har veldig liten sjanse til å få uføretrygd. Så et liv på sosialstønad er framtiden, er det virkelig mulig å havne der, eller er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Uenighet om betaling for bryllupslokale

23. nov 2021 · spørsmål

Vi har nylig hatt en bryllup og i den forbindelse er vi uenige i regningen fra selskapslokale. Vi har klagd og er uenige, men er det noen måte å løse dette på enn at vi må betale for noe vi er uenige i?

Les mer

Fordeling av utgifter til asfaltering i sameie

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg bor i ett rekkehus som jeg eier. Veien og litt utearealer er sameie. Nå vil naboene asfaltere veien. Dette vil koste ca 100 000 kr. Vi er seks stykk som bor alene i husene våre, resten er gift. Det har kommet ønsker om at prisen på asfaltering blir fordelt på hver husstand. Altså: vi som er alene må betale det samme for asfaltering som de som er to stykk i sine hus og har to inntekter. Mitt spørsmål er: Kan jeg kreve at regningen på asfaltering skal deles på alle de voksne som er eiere av husene?

Les mer

Får hverken sykepenger eller AAP

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg har grunnet panikkangst, revmatoid artritt, fibromyalgi og psoriasis artritt gått sykemeldt av og på og er over på AAP. Under sykemeldingsperioden har min arbeidsgiver betalt meg fullt ut, de har nå mottatt brev fra NAV om at jeg er på AAP, men det stemmer ikke, mine meldekort er ikke aktive, AAP søknad er ikke fullført og jeg sitter nå uten støtte. Er dette lov? Får jo noe hjelp av sosialen men dette dekker jo ikke huslån, billån o.l

Les mer

Politianmeldt av NAV

05. nov 2021 · spørsmål

Jeg har blitt anmeldt av NAV for feilutbetalt dagpenger for ca 130 000 kr. Har ikke blitt kontaktet av politi ennå, men det jeg lurer på er om jeg virkelig kan få fengsel som straff her. Jeg har søkt rundt og sett at flere har blitt dømt til fengsel i lignende saker som meg. Men jeg har aldri blitt dømt for eller noe er det noe mulighet for meg å slippe fengsel og heller få lenke eller bot feks?

Les mer

Utbytte fra AS når man er ufør

21. okt 2021 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger og muligheten er til stede for at jeg blir delvis ufør. Samtidig eier jeg bedriften jeg er ansatt i (AS), og det ser ut som det blir muligheter til å ta ut utbytte. Vil dette påvirke ytelser fra NAV?

Les mer

Er alle inntektene felleseie?

15. okt 2021 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang felleseie. Jeg og min mann har felleseie og har vært gift i mange år. Vi har en felleskonto hvor vi begge setter inn en månedlig sum til div utgifter. Mannen min mener at den resterende summen av hans inntekter er kun hans penger. Har jeg tolket lovverket riktig når jeg mener at alle inntekter er våre penger sammen, så lenge vi har felleseie og ikke særeie?

Les mer

Spørsmål om innsynsrett

14. okt 2021 · spørsmål

Jeg har et generelt spørsmål rundt innsynsrett og organinterne dokumenter, det i forbindelse med min jobb som sosionom- hvor jeg veileder pasienter ift å søke stønader. Kan en vurdering saksbehandler har gjort vedrørende forlengelse av AAP regnes som organinternt dokument- slik at den som søker forlengelse ikke har krav på innsyn i dokumentet?

Les mer

Refinansiering av gjeld

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har stor gjeld, som har bygget seg opp i løpet av noen år. Nå har jeg lyst til å bli gjeldfri og få en ny sjanse. Jeg har omtrent 1,4 millioner i forbruksgjeld, billån på regress og ubetalte regninger som er til inkasso og lønnstrekk. Gjelden er usikret og alt er inne hos namsmannen. Jeg har spurt om gjeldsordning, men all gjelden må ikke være ferskere enn 2 år. Samboeren min har en leilighet, som hun eier selv. Spørsmålet mitt er derfor: Kan hun og jeg bli eiere sammen og refinansiere gjelden min?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

05. aug 2015 · artikkel

Inkassoloven gjelder for alle som skylder penger. Loven fastsetter vilkårene for å sende regninger til inkasso, og hvilke salærer du må betale. Det gjelder egne regler ved inndrivning av betalingskrav fra enkelte offentlige kreditorer, blant annet kemneren. Krav om varsel ved inkasso Du har krav på å få tilsendt skriftlig varsel før en kreditor iverksetter […]
Les mer

Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

05. aug 2015 · artikkel

Ved forbrukslån stilles det som regel ingen krav til sikkerhet, men renten er høy og mange får problemer med tilbakebetalingen. Hvis du har mulighet til å ta opp lån med pant i bolig, kan dette i mange tilfeller være gunstigere enn et forbrukslån. Vurdering fra sak til sak Ifølge finansavtaleloven har banker og andre profesjonelle […]
Les mer

Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

05. aug 2015 · artikkel

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller «uten […]
Les mer