Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Må man betale når man ikke har fått faktura?

08. sep 2021 · spørsmål

Vi har kjøpt og mottatt internett fra samme firma i flere år. En tid kunne man hver mnd. betale regningen med avtalegiro, så drev firmaet ei omlegging av sitt system, slik at vi en tid fikk månedlige faktura pr. post. Siste faktura i mai, siden har vi ikke fått faktura verken pr post eller via internett. Men vi har hatt internett hele tiden. Oppdaget dette nå i september, ringte og etterlyste faktura. Spørsmålet er da: Må vi betale for de månedene vi ikke har mottatt faktura?

Les mer

Må det være vitner til stede når man inngår en avtale om pengelån?

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg lurte på hva som gjør en kontrakt gyldig og ugyldig når det lages en kontrakt mellom privatpersoner ang. lån av penger. Har hørt man må ha to vitner til stede når man skal undertegne slikt og at vitnene da skal være nøytrale, har hørt kontrakten også skal inneholde noe spesifikt, men dette har vært uklart.

Les mer

Skal oppussingskostnadene trekkes fra?

26. aug 2021 · spørsmål

Min søster tok over et hus fra vår farmor, og jeg og mine to søsken har en kontrakt som det står at vi skal dele overskuddet fra et eiendomssalg om hun selger innen 10 år, trukket fra normale omkostninger. Nå har hun solgt, og vil også trekke fra vedlikehold og oppussing. Overskuddet blir regnet som verdien da vi overtok, salgssum nå. Er det riktig at hun kan trekke fra oppussing? Hvis ikke, hvordan går jeg frem for å få det jeg har rett på når hun nå ikke vil betale det fulle beløpet?

Les mer

Tilbakebetaling av privat lån

23. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en venn som har lånt noe penger til en han kjenner, og som lovet å gi pengene tilbake. Alt er dokumentert på meldinger og på Vipps. Nå har det gått flere måneder over tilbakebetalingsfristen og vennen min har flere ganger purret og gitt nye frister som heller ikke overholdes. Hvordan kan han gå frem for å få pengene tilbake? Bør han snakke med advokater, konfliktråd e.l.?

Les mer

Hvem eier pengene på mors konto?

23. aug 2021 · spørsmål

Jeg har jobbet og fått min lønn inn på min mors konto siden jeg ikke har fått bankkonto som fungerer. Hvem har rett på pengene? På lønnslippet står deg navnet mitt, men på er jo på min mors konto. Så hvem har rett egentlig?

Les mer

Bruke BSU på utleiebolig

21. jun 2021 · spørsmål

Min mann tok opp lån og kjøpte en leilighet ca 2 år før vi gifter oss. Vi har vært gift i 6 år. Han betaler fortsatt ned på lånet og det er fortsatt en god del å igjen å betale. Lånet er oppført kun på han. Dette er vår faste bolig. Kan jeg bruke BSU på å kjøpe en annen leilighet som jeg evt leier ut? Eller beregnes den leiligheten jeg bor i nå som primærbolig?

Les mer

Fått feil faktura fra lege

31. mai 2021 · spørsmål

Har lenge ventet på innkallelse til en undersøkelse (etter henv. fra lege). Det har latt vente på seg. Nå har jeg imidlertid fått en faktura på "ikke møtt til undersøkelse". Jeg har hverken mottatt brev eller SMS på denne timen. Har kontaktet Unilabs. De sier det ble sendt ut brev om time. Dette blir ord mot ord og de sitter med "makten", så lenge de har myndighet til å skrive ut fakturaer og den vil gå videre til inkasso om jeg ikke betaler. Hva gjør jeg?

Les mer

Uenighet om pris ved salg av aksjer

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg ser meg nødt til å selge mine 10% aksjer i et firma jeg har arbeidet i noen år. Det er uenighet angående pris, hvordan løses dette? Hvordan verdivurderer man firmaet? Kan man bruke "sum eiendeler"? Hvem betaler advokatutgiftene ved slike tvistetilfeller?

Les mer

Hvem skal betale tilkjente saksomkostninger?

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg er tilkjent over 200 000 i saksomkostninger i en kjennelse siste uken i april, med 14 dagers betalingsfrist. Ankefristen går ut i neste uke - var 30 dagers frist. Når jeg har purret blir jeg bare henvist til motpartens advokat. Det er vel slik at det er motparten som er ansvarlig for betaling? Ikke deres advokat?

Les mer

Når skal betaling finne sted?

10. mai 2021 · spørsmål

Når det i et gjeldsbrev er oppgitt at betaling skal finne sted innen f.eks. 2021, betyr det at betaling skal finne sted innen 31.12. 21 eller innen ( i betydningen FØR 2021 ) altså 31.12.2020?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

05. aug 2015 · artikkel

Inkassoloven gjelder for alle som skylder penger. Loven fastsetter vilkårene for å sende regninger til inkasso, og hvilke salærer du må betale. Det gjelder egne regler ved inndrivning av betalingskrav fra enkelte offentlige kreditorer, blant annet kemneren. Krav om varsel ved inkasso Du har krav på å få tilsendt skriftlig varsel før en kreditor iverksetter […]
Les mer

Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

05. aug 2015 · artikkel

Ved forbrukslån stilles det som regel ingen krav til sikkerhet, men renten er høy og mange får problemer med tilbakebetalingen. Hvis du har mulighet til å ta opp lån med pant i bolig, kan dette i mange tilfeller være gunstigere enn et forbrukslån. Vurdering fra sak til sak Ifølge finansavtaleloven har banker og andre profesjonelle […]
Les mer

Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

05. aug 2015 · artikkel

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller «uten […]
Les mer