Spør advokaten

NB! Advokatenhjelperdeg.no holder stengt i juli.

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Kan jeg kreve at samboeren min flytter ut?

Publisert: 18.07.2024

Min samboer flyttet inn i 2015, vi har aldri skrevet noen samboeravtale. Jeg eier mitt hus 100% og har betalt lån og alle utgifter i disse årene. Hun handler inn noe mat, og har ellers kjøpt noen gardiner og blomster til hagen. Når jeg nå sier at jeg ikke vil mer og har bedt henne om å flytte, så påstår hun at det kan hun ikke gjøre uten at jeg kompenserer for de årene hun har investert i vårt forhold. Det medfører vel ikke riktighet?

Les mer

Kan eksen ta tilbake bilen han ga med i gave?

Publisert: 18.07.2024

Har fått en bil i gave av min nå eks kjæreste. Han har gått til rettslige skritt for å ta den tilbake. Han har også trakassert meg med meldinger, telefonsamtaler mv. og jeg har ved et tidspunkt sagt i desperasjon for at han skulle la meg være i fred, at jeg kunne betale han en fast sum i måneden, men det ville han ikke. Kan han ta tilbake bilen?

Les mer

Jeg trenger hjelp til en sak med Lånekassen

Publisert: 15.07.2024

Lånekassen har bedt meg om å betale tilbake lån og støtte, samt utestengt meg fra støtte og lån fra 2024 til 2026. Jeg har sendt inn dokumenter og hatt advokat fra Gatejuristen. Jeg ønsker å anke saken ettersom jeg vet at det har skjedd feil. Ønsker en advokat som kan hjelpe, veilede og fortelle meg hvor store sjanser jeg har til å vinne saken.

Les mer

Avslag på søknad om ung ufør

Publisert: 15.07.2024

Jeg søkte om ung ufør i fjor. På papiret står det at jeg ble regnet som ung ufør før fylte 26år. Jeg søkte og fikk avslag, men fikk 100% trygd i stedet. Jeg har vært i systemet siden jeg var knapt 8 år. Barnevernet kom inn tidlig da jeg var 11-12 år og tok over omsorgen. Jeg ble en kasteball i systemet med tungt rusmisbruk helt fram til jeg ble 18 år. Jeg har anket saken nå, har hatt PTSD siden jeg var 16 år.

Les mer

Hvordan kommer jeg meg ut av avtalen som medlåntaker?

Publisert: 15.07.2024
Emneord: , ,

Jeg er medlåntaker på et boliglån, har ingen eierandel. Hvordan går jeg frem for å komme meg ut av dette? Kan jeg kreve boligen solgt?

Les mer

Jeg ønsker erstatning for feil begått av NAV

Publisert: 15.07.2024

I 2022 var jeg på sykepenger, fra 01.2023 skulle jeg få AAP. NAV nektet å betale AAP etter utløp av sykepenger, men godkjente utbetaling fra november 2023. NAV behandlet søknaden i 7 måneder. Sykdommen min var onkologisk. Jeg ble forlatt av NAV uten økonomisk støtte. Jeg ble dirigert feil av NAV helt fra starten, noe som førte til at min psykiske og fysiske tilstand falt sammen. Denne perioden har gjort meg i økonomisk ruin og jeg har gjeld og kredittmerker. Jeg vil ha erstatning for skadene jeg er påført.

Les mer

Uforutsette midler ved gjeldsordning

Publisert: 15.07.2024

Jeg har gjeldsordning, men gjeldsforhandlingen er enda åpen. Det går mot tvungen gjeldsordning og jeg skal i tingretten om noen uker. For ca. to år siden søkte jeg om tapt barndom/rettferdsvederlag og fikk for noen dager siden et vedtak. Jeg får utbetalt et større beløp, men ikke nok til å dekke gjelden. Hvordan er reglene her? Jeg har hørt at man kan kjøpe seg ut av gjeldsordning, beløpet jeg får utbetalt vil kunne dekke dividende.

Les mer

Flytte utenlands

Publisert: 15.07.2024

Hvem burde man kontakte for hjelp med flytting utenlands med tanke på skatt og folketrygd? Skal flytte til Australia og sliter litt med å organisere alt jeg må ordne før jeg flytter.

Les mer

Saklig grunn for permittering

Publisert: 11.07.2024
Emneord: ,

Et spørsmål ble besvart den 24.03.2023, det gjaldt avslag på dagpenger fra NAV. Her skrev advokaten at "Dersom arbeidsgiveren din ikke har saklig grunnlag for å permittere deg, har du krav på lønn fra arbeidsgiveren din (så lenge du oppfyller dine plikter iht. arbeidsavtalen)". Hvor fremgår dette? Er dette kun basert på en tolkning av at permitteringen må være "saklig"?

Les mer

Bruk av firmabil

Publisert: 11.07.2024

Har mottatt krav for leie av tidligere arbeidsgivers bil. Brukte firmabil til og fra arbeidsplass, dette er ca. 30km tur retur. Fikk beskjed om at jeg kunne bli skattlagt for dette. Det var ikke kjørebok eller GPS i bilen. Det er ikke inngått muntlig eller skriftlig avtale. Nå tre måneder etter avsluttet arbeidsforhold fikk jeg faktura for leie av firmabil til privat bruk på 100kr per dag i 90 dager. Er dette lovlig ?

Les mer
1 216