Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Avtale om fortjeneste på salg av bolig

Publisert: 16.05.2024

Tidligere samboer ønsker en avtale om fortjeneste på et eventuelt salg av bolig innen to år. Hvordan går vi frem her? Er det normalt å avtale en fast prosent av gevinst ved salg? Hvis den som tar over bolig får ny samboer innen to år, vil da eventuell gevinst på salg bli tatt ut i fra den som sitter med boligen?

Les mer

Klage på avslag på søknad om innskuddsfritak

Publisert: 16.05.2024

Hvordan kan jeg følge opp avslått søknad om innskuddsfritak og uførepensjon? Hvor kan jeg finne støtte for å forstå helheten av situasjonen og for å formulere klagebrev.

Les mer

Klage på NAV

Publisert: 15.05.2024
Emneord:

Gjelder alvorlig feilvurderinger av NAV, over mange år. Noe som har preget meg og hele mitt liv.

Les mer

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt?

Publisert: 14.05.2024
Emneord:

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt? Min medisinske historie er blitt misbrukt ved manipulasjon av personlige brev som detaljert beskriver min akademiske, sosiale og arbeidsrelaterte fremgang og suksess.

Les mer

Kan jeg få erstatning for feildiagnostisering?

Publisert: 13.05.2024
Emneord:

To leger feildiagnostiserte meg. De trodde jeg hadde problemer med galleblæren eller gallestein, men det viser seg at jeg hadde fått ryggmargskreft med spredning og leukemi. Jeg var døende, legene foretok ingen undersøkelser av ryggen min. Har jeg krav på erstatning for dette?

Les mer

Kan jeg selge min del av boligen som jeg eier sammen med min ekskone?

Publisert: 10.05.2024
Emneord:

Har et hus sammen med min ekskone. Vi eier huset 50/50. Hun bor i huset og jeg ønsker å selge det. Hun har ikke økonomi til å kjøpe mine 50%. Kan jeg selge min del til noen andre, slik at hun betaler halv husleie til kjøper?

Les mer

Må jeg betale parkeringsboten?

Publisert: 10.05.2024
Emneord:

Jeg sto parkert på anvist plass for de som trener på EVO treningssenter mens jeg var inne og trente. Glemte å registrere parkering på iPad inne og fikk som følge av det parkeringsbot. Jeg klagde med henvisning til dokumentasjon på at jeg har gyldig abonnement på treningssenteret og med dokumentasjon på inn/ut-sjekk i tidsrommet jeg fikk bot. Denne klagen ble avvist. Må jeg betale boten selv om jeg kan dokumentere at jeg ikke stod parkert ulovlig?

Les mer

Klage på avslag på økonomisk sosialhjelp

Publisert: 10.05.2024

Min mor har fått avslag støtte på husleie, livsopphold og strøm. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon Jeg vitnet at alle dokumentene ble sendt til NAV. Jeg lurer på om hun kan klage på avgjørelse?

Les mer

Bringe sak inn for lagmannsretten

Publisert: 10.05.2024

Jeg trenger hjelp til å bringe sak inn for lagmannsretten fordi trygderetten har avslått min anke vedrørende uføretrygd. Jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem med dette? Jeg trenger hjelp av en advokat.

Les mer

Leder kommer med usanne anklager

Publisert: 10.05.2024

Jeg er ansatt ved en hurtigmatkjede, og vil fortelle om anklager om tyveri og mishandling fra restaurantlederen. Dette har påvirket min trivsel og mitt rykte på jobb. Den lederen har gjentatte ganger anklaget meg for tyveri og andre urettmessige handlinger. Dette har ført til mistenkeliggjøring og dårlig behandling fra deres side. I tillegg har de vist manglende respekt. Anklagene og den dårlige behandlingen påvirket mitt forhold til mine kolleger og arbeidsmiljøet negativt. Får jeg erstatning?

Les mer
1 203