Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hva skjer med barna ved brudd i utlandet?

Publisert: 15.10.2021

Jeg er norsk statsborger og har en sønn på 6 mnd som er født her i Norge. Pappaen er europeisk statsborger, men har bodd her i 10 år. Vi skal flytte til hans hjemland, uvisst om det blir permanent eller for en periode. Hva skjer hvis jeg ønsker å flytte hjem, og pappaen til sønnen vår vil bli i hjemlandet? Kan jeg ta med sønnen vår hjem til Norge uten problemer siden han også er norsk statsborger og født her? Jeg er redd for å komme i en situasjon hvor jeg blir låst i hans hjemland ved et eventuelt brudd.

Les mer

Kan jeg hente datter i utlandet?

Publisert: 15.10.2021

Min kone og min datter har flyttet til utlandet med vilje. Kona hadde midlertidig oppholdstillatelse og den har gått ut. Barna er norske statsborgere. Nå har hun lyst å komme tilbake til Norge. Jeg tok kontakt med UDI og de sa at hun må søke på nytt for å få reise tilbake, men hun sier at hun skal ta kontakt med norsk ambassade og fortelle at hun mistet oppholdstillatelse. Derfor fikk hun ikke reise hjem i god tid. Spørsmål er kan hun gjør dette? Og kan jeg hente min datter?

Les mer

Krav på barnebidrag?

Publisert: 15.10.2021

Jeg og min eks har to barn sammen, på 11 og 6 år. Han tjener vesentlig mer en meg i året og jeg lurer på om jeg har krav på barnebidrag? Jeg jobber kun i en 30 % stilling og sliter med å få endene til å møtes. Han jobber offshore og tjener godt og er borte lange perioder i strekk. Vi har en 50/50 ordning på begge barna, Jeg ønsker gjerne å jobbe mer, men dette er litt vanskelig med hans arbeidstider. Jeg jobber i klesbutikk, noe som gjør at jeg jobber allerede mye helg og kvelder.

Les mer

Foreldre uenige om koronavaksine

Publisert: 15.10.2021

Har to barn på 4 og 5 år som jeg har 50/50 fordeling på. I dag er det stor usikkerhet hos mange rundt Covid-19 og "vaksiner". Mor og jeg er på helt forskjellige plasser der. Mor synes det var bra og ville være først ute, liker og å gå med munnbind, type for stor. Jeg er ikke vaksinert, liker ikke injeksjonen og frykter i stor grad for barnas helse. Trenger at mor og jeg har dialog rundt dette. Hun nekter og avviser nedsettende. Hva kan jeg gjøre hvis jeg er bekymret deres helse?

Les mer

Er det virksomhetsoverdragelse?

Publisert: 15.10.2021

Vi jobber i et kommunalt foretak som skal legges ned fra nyttår og innrulleres i vår kommune. Vi har ikke fått nye arbeidsavtaler, skriftlig oppsigelse eller noen annen informasjon enn det som har stått i media og offentlig tilgjengelig informasjon og at "alt blir som før". Regnes dette som en virksomhetsoverdragelse? Er vi pliktig å stå i arbeidsavtalen etter at foretaket er lagt ned? Er vår kommune pliktig å videreføre våre arbeidsavtaler?

Les mer

Blir ikke enige om hvem som skal bli boende i leid hus

Publisert: 15.10.2021

Vi har ett felles barn, og jeg har ett fra før. Vi leier ett hus i sammen. Men det går ikke å bo sammen lengre (samboer). Men ingen av oss vil flytte. Kan man få "hjelp" til å avgjøre hvem som skal bli boende noe sted? Namsfogden for eks, sånn det kan gjøres om man eier bolig i sammen. Eller siden det er snakk om barn, er barnevernet riktig instans?

Les mer

Er alle inntektene felleseie?

Publisert: 15.10.2021

Jeg har et spørsmål ang felleseie. Jeg og min mann har felleseie og har vært gift i mange år. Vi har en felleskonto hvor vi begge setter inn en månedlig sum til div utgifter. Mannen min mener at den resterende summen av hans inntekter er kun hans penger. Har jeg tolket lovverket riktig når jeg mener at alle inntekter er våre penger sammen, så lenge vi har felleseie og ikke særeie?

Les mer

Spørsmål om innsynsrett

Publisert: 14.10.2021
Emneord:

Jeg har et generelt spørsmål rundt innsynsrett og organinterne dokumenter, det i forbindelse med min jobb som sosionom- hvor jeg veileder pasienter ift å søke stønader. Kan en vurdering saksbehandler har gjort vedrørende forlengelse av AAP regnes som organinternt dokument- slik at den som søker forlengelse ikke har krav på innsyn i dokumentet?

Les mer

Arbeidsgiver har rapportert feil til Skatteetaten

Publisert: 14.10.2021

Jeg sluttet i en jobb i fjor. Jeg fikk lønn til juli hvor jeg deretter gikk over på dagpenger. Men i skatteoppgjøret for i år så har tidligere arbeidsgiver innrapportert at jeg har fått full årslønn hvilket jeg ikke har som jeg også kan se på mine lønnsslip. Jeg har kontaktet dem, og de henviser meg til en mailadresse til lønnskontor i India som jeg skal kontakte. De sier de ikke har gjort noe feil på mail til meg og jeg har fått baksmell pga det. Hva kan jeg gjøre når jeg kan ikke få tak i noen?

Les mer

Får ikke lønn som avtalt

Publisert: 14.10.2021

Har kontrakt på lønn, men arbeidsgiver gir meg ikke den lønnen. Er det lov?

Les mer
1 471