Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Ønsker å adoptere voksent fosterbarn

Publisert: 24.09.2021

Jeg ønsker å adoptere et fosterbarn som nå er voksen. Hun kom til oss når hun var 5 mnd. Og flyttet for seg selv når hun var 18 år. Min mann er død. Hennes foreldre og eneste biologiske søster er døde. Hun og hennes kjernefamilie med mann og barn har alltid vært i vår familie. Ønsker at hun skal ha samme juridiske rettigheter og føle at hun har samme tilhørighet som mine andre biologiske 4 barn. Dette er selvsagt noe hun sterkt ønsker . Hvordan går jeg frem?

Les mer

Datter mobbet av lærerne

Publisert: 24.09.2021

Jeg har en datter på 14 år nå. Hun gikk på Steinerskolen fra 3. til 7. klasse. Hun fikk diagnose ADHD i 6. klasse. Hun ble fryst ut av lærere, mobbet av lærere. Hun sluttet der og begynte på vanlig ungdomsskole, men datt ut. Hele 8. klasse var hun bare hjemme. Hun prøver seg igjen på Steinerskolen, men klarer ikke pga det som har skjedd der. Hun sliter utrolig mye av det som skjedde, også faglig. Kan hun få erstatning? Av at hun har blitt ødelagt av lærere? Og tap av skole gang pga dem?

Les mer

Kan far få hovedomsorgen for barnet?

Publisert: 24.09.2021

Kan far få hovedomsorgen for barnet om mor reiser og barnet er under 1 år, da han har fast jobb hus og bil og mor har ingenting. Far har god tilknytting til barnet.

Les mer

Bestrider grunnlag for skriftlig advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 23.09.2021
Emneord:

Har hatt drøftelsesmøte og arbeidsgiver har gitt beskjed om at jeg får skriftlig advarsel for å komme for sent. Jeg mener grunnlaget for advarselen er feil da jeg inngikk muntlig avtale med leder om trening grunnet skade. Bør jeg akseptere advarselen eller komme med protokolltilførsel hvor jeg bestrider grunnlaget?

Les mer

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Publisert: 21.09.2021

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Les mer

Kontrakt med konkurranseklausul

Publisert: 21.09.2021

I'm deltid work and I just work 6 months for now to my job, and I want to end my contract, but the problem is my contract say I'm not allow to working 2 years in sushi. I can work any kind of job but not sushi or work in the sushi but not same area. For example I live in one town, I need to work in another. And if I'm end my contract I need to 3 months before going out the job. It is allow the kind you contract?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

Publisert: 17.09.2021

Jeg sendte oppsigelse på mitt arbeidsforhold og informerte om at jeg hadde fått ny jobb. Min sjef ringte til min nye sjef der jeg skulle begynne for å høre om jeg kunne starte opp allerede dagen etter oppsigelse, noe som var OK for ny arbeidsgiver. Fikk skriftlig bekreftelse om at min siste arbeidsdag var dagen etter oppsigelse, lønn i oppsigelsestid (3 mnd) er ikke nevnt. Kan jeg ha krav på lønn for 3 mnd oppsigelsestid selv om jeg startet ny jobb 14 dager etter oppsigelse?

Les mer

Ønsker hjelp til mobbesak

Publisert: 17.09.2021

Jeg føler meg mobbet av tidligere styrer. Det er en lang historie med masse innhold, men fikk tips om at dette var noe jeg kunne få hjelp til her. Vil gjerne ha en samtale på telefon, eller fysisk møte så jeg får forklart hva det gjelder.

Les mer

Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

Publisert: 17.09.2021

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Les mer

Har jeg rett til å få overtidsarbeidet utbetalt i lønn når jeg ikke kan avspasere?

Publisert: 14.09.2021

Jeg har fleksitid-ordning på jobb. Jeg jobber overtid hver dag for å bli ferdig med oppgaver. Arbeidsgiveren pålegger ikke det, men godkjenner timer. Arbeidsplassen går gjennom en omstrukturering som gir mindre fleksibilitet og økt belastning. Arbeidsgiveren sier at det blir vanskelig å ta ut avspaseringstimer til høsten. Jeg kan ikke ta mer enn 45 timer (har over 70) til neste år (info fra sjefen). Har jeg rett til å få dem utbetalt hvis arbeidsgiveren ikke tilrettelegger for at jeg kan ta timer i år?

Les mer
1 466