Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mor vil flytte til annen by med barnet

Publisert: 19.01.2022

1. Vi er skilt for 5 år siden. 2. Felles datter snart 8. 3. Delt foreldreansvar og delt bosted (50/50) 4. Barn folkeregistrert hos mor. 5. Vi har skrevet kontrakt (delt bosted) der våre respektive forlovere har skrevet under som vitner. Det står bl.a annet at man ikke kan flytte ut av kommunen uten samtykke fra motpart 6. Vi bor i Oslo. Mor ønsker nå å flytte til en annen by med barnet (ny kjæreste). Kan hun gjøre det, og har hun god/dårlig sak?

Les mer

Skjevdeling etter skilsmisse

Publisert: 19.01.2022

Skilles etter 25 å år. Kona hadde hus etter skilsmisse. Barn etter forrige ekteskap, forlanger alt. Hun har ikke særeie. Har jeg ikke krav på skeivdeling?

Les mer

Advokat krever 1/3 av erstatningssum

Publisert: 19.01.2022

Er det normalt at advokaten skal ha 1/3 av erstatningssum som honorar til seg selv? Kravet om summen ble godkjent og utbetalt av forsikringsselskap.

Les mer

Far vil ikke signere for bankID

Publisert: 19.01.2022

Hvordan går jeg videre når far ikke signerer for bank id til barnet sitt?

Les mer

Mistet førerkort pga cannabis

Publisert: 18.01.2022
Emneord:

For 8 år siden ble min venn tatt av politiet for å røyke cannabis på en hjemmefest. Dette resulterte i at han mistet førerkortet (aldri tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand). Sånn jeg har forstått det har ikke politiet nå, eller tidligere, hatt hjemmel til å frata noen førerretten på et sånn grunnlag. Har min venn en mulighet til å få igjen førerkortet? Hvordan går man eventuelt frem?

Les mer

Hvem arver når man har særkullsbarn og felles barn?

Publisert: 18.01.2022

Jeg er gift med felleseie. Boligen som vi eier står kun i mitt navn og kjøpt etter vi var gift. Hvis jeg går bort arver gjenlevende halvparten, har særkullsbarn og 2 felles barn, eller? Hvis vi tinglyser halvparten på hver hvordan blir arveoppgjøret da? La oss si at verdien på boligen er 4 millioner. Hvordan blir regnestykket med kun meg på tinglysingen kontra begge står som eiere?

Les mer

Er arvepakt bindende?

Publisert: 18.01.2022
Emneord:

Er arvepakt bindende? Må en arvepakt være en motytelse?

Les mer

Krav på gaver gitt før dødsfall?

Publisert: 18.01.2022

Om man har gitt bort alt man eier og har til noen andre mens man lever, kan da barn av den som har gitt bort sine midler komme og forlange arv etter den som har gitt bort før sin død.

Les mer

Arv etter mor

Publisert: 18.01.2022

Jeg er gift, men vi har ingen barn. Jeg har en bror. Hvis jeg dør før min mor som nå sitter i uskiftet bo, hvem får arven etter min mor?

Les mer

Uenighet om advokatsalær

Publisert: 18.01.2022
Emneord: , ,

Pga. av uenighet på faktura (høy salær) har en arbeidsrett sak kommet til advokatklageordningen. Har nå motparten mulighet til å velge domstolsbehandling eller kan saken behandles av disiplinærnemden?

Les mer
1 492