Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Arbeidsgiver har endret stillingsprosent uten å varsle

Publisert: 25.05.2022

Jeg har jobbet på reinhaldsfirma snart i et år. Fikk problemer med kneet og måtte bruke sykemelding. Arbeidsgiver ville ikke tilpasse arbeidsoppgaver så begynte og ignorere meg. Fikk ikke turnus den dagen som jeg brukte å få den. Svarer ikke på sms og e-post. Bekrefter ikke sommerferie. Til slutt har jeg sjekket på skatteetaten mitt arbeidsforhold. Fann ut at sjefen hadde redusert stillingsprosent x 2. Fra 75 til 25, og videre til 0 % uten å gi beskjed. Er det lovlig?

Les mer

Skatteplikt i Sveits

Publisert: 25.05.2022

Jeg skal jobbe frilans fra Sveits med norske oppdragsgivere og planlegger å bo der bortimot halvannet år. Er jeg skattepliktig i Norge eller Sveits?

Les mer

Skatt når man flytter til Spania

Publisert: 25.05.2022

Jeg tar med familien og flytter til Spania i sommer hvor vi har kjøpt hus, og jeg vil jobbe remote for min norske arbeidsgiver (i 12mnd). Jeg eier en sekundærbolig som trenger forsikring og lurer på om jeg beholder mitt norske personnummer? Vil jeg skatte til Norge eller Spania? Og vil det være fordelaktig å bruke ett-årsregelen? Og hva skjer skattemessig hvis vi velger å forlenge oppholdet utover 12 mnd?

Les mer

Hvem er juridisk sett eier av midlene i en innskuddsbasert pensjonsordning?

Publisert: 25.05.2022

Hvem er juridisk sett eier av midlene som arbeidsgiver har betalt inn til pensjonsleverandøren i en innskuddsbasert pensjonsordning?

Les mer

Rørlegger overskrev prisoverslag

Publisert: 25.05.2022
Emneord:

Jeg spurte rørlegger om omtrentlig pris. Tilbudet med komplett luft-vann-varmepumpe med komponenter og akkumelering til vedovnen var på kr 153 000,- inkludert merverdiavgift. Videre så kom det rørdeler til teknisk rom, styring og fordelere til varmeskapene, deler til baderom og kjøkken + timer på rørlegger, slik at det fort kunne bikke kr 300 000,- totalt. Hvis jeg godkjente tilbudet ville rørlegger bestille det med en gang. Regningen jeg fikk ble på kr. 370 000,-. Da var de kr. 153 000 allerede betalt.

Les mer

Hvor mange søndager på rad kan man jobbe?

Publisert: 25.05.2022
Emneord:

Jeg jobber vakt på forskyve vaktplan og ikke skift. Hvor mange søndager på rad kan man jobbe? Jeg tolker loven til at det er maks tre. I forbindelse med påske er jeg satt opp på jobb/ vakt. skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. Altså fire søndager på rad. Er dette tillatt?

Les mer

Uførepensjon med inntekt fra eget firma

Publisert: 25.05.2022

Dersom man driver et eget firma og blir ufør, kan man tjene 0,4 G uten at trygden blir redusert. Det tilsvarer for eksempel 1-2 timer daglig, men som eier er man jo opptatt av å holde øye med og følge opp virksomheten. Eksempelvis kan man da være mye mer til stede i lokalet enn denne tiden uten å arbeide. Hva sier skattereglene i forhold til dette? Når anses man å utføre arbeid i egen bedrift?

Les mer

Arbeidstaker vil avvikle restferie i oppsigelsestiden

Publisert: 25.05.2022
Emneord:

Jeg sa opp stillingen min i mars, og har tre måneder oppsigelsestid. Dermed skal jeg jobbe ut juni. Fra i fjor har jeg 15 dager restferie. Jeg ønsker å få avviklet disse restferiedagene i oppsigelsestiden. Kan arbeidsgiver nekte meg å få tatt ut disse dagene?

Les mer

Rett til sykepenger i stilling uten fast arbeidstid

Publisert: 25.05.2022
Emneord: ,

Har man rett på sykepenger, dersom man er ansatt i en stilling der arbeidstiden og arbeidsmengden ikke er fastsatt (lønn etter hvor mange timer man jobber) i tillegg til at man selv bestemmer når og hvor mye/lenge man vil jobbe?

Les mer

Permittert pga korona

Publisert: 25.05.2022

Permittert under covid, jobbet i reiselivsbransjen (hotell). Ser nå at Nav beregner dette som "vanlige" dagpenger, noe som gjør at jeg ikke er kvalifisert til å få en ny periode med dagpenger etter at jeg har hatt ny jobb i 13 uker, er innenfor inntektsrammen på 36 mnd. og kravet om minstebeløp på 319 197, men de klassifiserer da min permisjon som dagpenger (beregnet ut fra siste 3 år) som resulterer i at jeg er ekskludert fra å søke om ny dagpengeperiode. Hvordan forholder man seg til dette?

Les mer
1 178