Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Krav på jobb etter permisjon?

Publisert: 25.05.2018

Jeg jobber deltid i butikk ved siden av studiene, men da jeg skulle på utveksling fikk jeg muntlig permisjon fra sjefen i et halvt år. I e-postkorrespondanse jeg har hatt med hen nå virker det som om jeg ikke er garantert jobb når jeg kommer tilbake da de har ansatt mange nye. Jeg har fortsatt kontrakt som sier at jeg skal jobbe 25 % - da har jeg vel krav på det?

Les mer

Når skal man si opp?

Publisert: 25.05.2018

Jeg er ansatt i prøvetid på 6 mnd og derav 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. Jeg ønsker å avslutte mitt arbeidsforhold 30. juli. Må jeg da levere min oppsigelse den 15. juli ca? Eller kan jeg levere oppsigelse nå der jeg skriver at jeg sier opp fra 15.07?

Les mer

Får bare betalt for en dag med egenmelding

Publisert: 25.05.2018

Jeg har et spørsmål om egenmelding. Jeg var syk nå 15. mai. Og sa i fra til arbeidsgiver (jeg er butikkleder, så det er jeg som styrer hvem som er på jobb). Hun har ikke noe med butikken å gjøre. Men tilbake til poenget.

Jeg var også syk 16. mai, men da sa jeg ikke i fra. Jeg leverte inn egenmelding for 2 dager. Men fikk bare for 1. Er dette rett? Skal ikke egenmelding være sykdom som man vurderer selv om man kan jobbe eller ikke? Jeg har også fritak på egenmelding pga kronisk sykdom. Så synes det er feil.

Les mer

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Bedrift har ikke råd til å betale lønn

Publisert: 25.05.2018

Jeg ble ansatt i en bedrift 15.03, men har fortsatt ikke fått lønn. De mener nå etter flere mnd at de ikke har råd til å lønne meg. Hva gjør jeg?

Les mer

Barn har aldri samvær med far

Publisert: 25.05.2018

Har ett barn på 16 år som ikke har hatt det avtalte samværet med far annenhver helg på mange år. Vi har fastsatt barnebidrag imellom NAV. Jeg har fått det samme i bidrag bestandig, men vet at far har hatt en stor økning i lønn. Er dette noe jeg bør informere NAV om, eller går det automatisk? Og har det mye å si at h*n ikke har samvær med far i det hele tatt?

Les mer

Barnet vil flytte til mor

Publisert: 25.05.2018

Barnet bor hos far etter rettssak, hun er 14 år (15 til høsten) og vil flytte til mor. Kan far la henne få lov til det, eller er det bare retten som kan bestemme dette? Jeg er regner med å vinne en eventuell rettssak, men vil helst slippe dette for barnets skyld, og for min egen skyld da dette er slitsomt.

Les mer

Hvem får omsorgen?

Publisert: 25.05.2018

I mars 2018 var jeg og barnefar på rettsforberedende møte om en omsorgssak og ble der "enig" om en samværsavtale som gir meg (mor) to netter mer i mnd enn barnefar. Jeg ønsker å flytte tilbake til min barndomskommune som ligger rett utenfor kommunen barnefar bor i. Dette blir ca 35/40 minutter for ham å kjøre. Barnefar kommer uten tvil til å stevne meg når han får vite dette, men jeg lurer på om det faktisk er reelt at han kan vinne igjennom? Barnet er 4 år og vil måtte bytte barnehage.

Les mer

Blir ikke enige om barns bosted

Publisert: 25.05.2018

Jeg og min samboer har valgt å gå fra hverandre og vi har en sønn på 3 år. Vi har bodd sammen, men jeg velger nå å flytte et stykke unna. Saken er at vi har vært på mekling og er fullstendig uenige om hvem av oss vår sønn skal ha fast bosted hos. Inntil nå har vi hatt en privat avtale på at vi har vår sønn 1 uke hver, men dette blir nå vanskelig når jeg flytter. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Vil nekte barnefar å flytte

Publisert: 25.05.2018

Barnefar og jeg har delt omsorg, 50-50 deling. Han vil flytte til en annen kant av landet uten å ta med seg barna. Dvs at jeg får hovedansvar. Men jeg vil fortsette 50-50 ordningen, kan jeg nekte han å flytte da?

Les mer
1 2 3 330