Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Ønsker å frasi seg farskapet for myndige barn

Publisert: 01.12.2021

jeg har to barn og lurer på om at det går an Å fraskrive seg farskapet etter at barna er fylt 18 år og er myndig? I så fall, hvor skal jeg henvende meg for å få gjort det?

Les mer

Kan sjefen kreve ulønnet permisjon?

Publisert: 01.12.2021
Emneord: ,

Kan min sjef om hun ønsker gi meg ulønnet permisjon i 2 år? (PBL barnehage)

Les mer

Kan arbeidsgiver endre antall timer i uken uten videre?

Publisert: 01.12.2021

Jeg har en 50 % stilling i en butikk med timesbasert lønn. I går måtte jeg forlate jobb midt i arbeidsdagen på grunn av sykt barn. Siden jeg ikke har så mange egenmeldinger igjen, tilbydde jeg meg å jobbe inn timene dagen etter eller neste dag jeg hadde fri. Arbeidsgiver virket irritert, sa at jeg bare kunne ta fri resten av uken. Arbeidsgiver sier at jeg er «ansatt timesbasert og i utgangspunktet kan jeg gjøre om på arbeidstimene dine etter behov». Stemmer dette? Har jeg ikke krav på 50 % jobb?

Les mer

Betaler for mye barnebidrag

Publisert: 01.12.2021

Skilte lag med min kone for 8 år siden, hatt 50-50 samvær i 4 år. Barnemor nektet å signere kontrakt første 3 årene, dvs. at NAV fortsatte å kreve bidrag. NAV forklarte de trengte kontrakt for å endre. Har alltid betalt 50 % på ski o.l. også for å unngå konflikt, selv da bidrag skulle dekke slikt. Hun er _vesentlig_ bedre stilt enn meg økonomisk, lykkes ikke i å etablere dialog rundt bidragene og lurer derfor på om jeg juridisk kan kreve refusjon. Kan enkelt fremlegge bevis på når 50-50 startet.

Les mer

Skjenkebevilling for vinservering i neglesalong

Publisert: 30.11.2021
Emneord:

Min samboer driver en neglesalong. Han har tenkt på muligheten for å servere sine kunder et glass vin som et tilbud f.eks på fredager/ lørdager. Må han ha skjenkebevilling hvis dette gis gratis til kundene som ønsker det?

Les mer

Sykemeldt i deltidsstilling

Publisert: 29.11.2021

Spør på vegne av en venn. Han jobber 100 % vikariat til 01/02/22 og deretter går han i 100 % fast stilling. Han har et gammelt skade som har forverret seg og skal muligens opereres i februar og før han går i sin 100 %؜ fast stilling. Hva skjer med arbeidskontrakten da han blir sykemeldt før han går i 100 % stilling?

Les mer

Oppsigelse når man er sykemeldt

Publisert: 29.11.2021
Emneord: ,

Drøftelsesmøte mot slutten av prøvetiden er avholdt og arbeidstaker har fått beskjed om at avgjørelse vil foreligge innen få dager. Arbeidstaker har klart og tydelig uttalt i drøftelsesmøte at det ikke foreligger saklig grunnlag til oppsigelse. Så skjer det at arbeidstaker blir langtidssykemeldt til etter at prøvetiden er over. Kan arbeidsgiver da gå til oppsigelse mens arbeidstaker er sykemeldt og vil arbeidstaker ha stillingsvern som fast ansatt når han er tilbake på jobb etter sykdom?

Les mer

Får færre timer enn avtalt

Publisert: 29.11.2021

Jeg jobber via et større bemanningsbyrå, og er for tiden utleid til et mindre lager. I utgangspunktet var oppdraget på en måned, hvor jeg skulle jobbe mandag - torsdag fra kl 07:00 til 15:00, 07:00 - 1300 på fredager, og 09:00 - 16:00 annenhver søndag. Dette gjorde jeg de først 2 ukene, men tredje uken fikk jeg beskjed om at det hadde oppstått en situasjon med en kunde som gjorde at de ikke lenger kunne jobbe 07:00 - 15. Jobber nå mye mindre, men jeg har vel fortsatt krav på full lønn?

Les mer

Ønsker å få huset skrevet over på seg selv

Publisert: 25.11.2021

Hvordan gå fram for å få huset skrevet over på kun meg når medeier ikke samarbeider hverken økonomisk eller praktisk. Han reiste til utlandet for 3,5 år siden. Huset må refinansieres, men dette er umulig ettersom det må signeres fra begge. Har bedt han om å skrive over på meg, han sier ja, men det skjer ikke. Kartverket krever signatur og to vitner. Vi har 3 barn, men han betaler ingenting til de heller. Ser jo for meg en skilsmisse, som sagt alene med 3 barn, et med ekstra hjelpebehov. Har lite tid.

Les mer

Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

Publisert: 25.11.2021

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Les mer
1 483