Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Arvet bolig av sin avdøde bror

Publisert: 18.09.2018

Min avdøde bror uten livsarvinger har testamentert sin bolig til meg. Tingretten har fastslått at kun jeg og min søster er arvinger etter ham. Kartverket har konkludert med at jeg skal betale dokumentavgift for hele markedsverdien av eiendommen. Skulle jeg ikke vært fritatt for min ideelle del av arven (1/2-parten) med tanke på dokumentavgiften?

Les mer

Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Les mer

Ønsker ikke å arve gjeld etter foreldrene

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Hvordan fraskriver jeg meg selv fra gjeld fra f.eks. foreldrene mine? Hvis jeg fraskriver meg mine foreldres gjeld og de har verdier jeg ikke har fått vite om, vil jeg fraskrive meg verdier også? For det jeg vet er at jeg ikke har råd å overta gjelden, og huset deres er på en øde plass.

Les mer

Hvem skal drifte veien?

Publisert: 14.09.2018

Vi har tinglyst rett til kjørbar vei. Bestemmelse om adkomstrett er formulert slik:

1) ..har rett til kjørbar adkomst innenfor regulert veitrasé. 2) ..ikke avleses som heftelse på eiendommen uten samtykke fra kommunen.

Fra tinglysning i 1981 til ca 2015 ble alle kostnader (vedlikehold, måking, oppgradering) dekket av eier av veien, men etter en omgjøring fra næringsbygg til leiligheter nekter nå sameiet å dekke kostnadene/drifte/sikre. Må jeg plutselig drifte den selv med naboene?

Les mer

Blir tatt til retten av grunneier

Publisert: 14.09.2018

Jeg har mottatt brev om at en konflikt mellom grunneier og meg vil bli brakt inn for retten uten ytterligere varsel (hvis ikke betingelser oppfylles). Men varselet oppfyller ikke punktene i tvistelovens § 5. Det er ikke opplyst om krav som kan bli fremmet og grunnlaget for det. Jeg blir ikke bedt om å ta stilling til krav og grunnlag. Ingen har tatt kontakt med meg for å løse saken i minnelighet. Det er første kontakt om denne saken. Er varselet gyldig? Kan jeg ignorere det?

Les mer

Får ikke AAP som lærling

Publisert: 14.09.2018
Emneord:

Jeg har vært i et tiltak via NAV som skulle føre til lærlingsplass som tømrer og ble yrkesskade første dag på jobben. Vil flytte og ta med meg AAP til EØS-land. NAV mener i eksportvurdering om AAP at jeg ikke var i et ordinært arbeidsforhold og dermed ikke kan ta med meg AAP. Er dette riktig? Godkjent yrkesskade hos NAV og forsikring.

Les mer

Får ikke mer AAP

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Jeg har søkt om uføretrygd og vedtaket på AAP gikk ut 28. august. NAV sier at jeg ikke oppfyller kravene til ufør, da jeg ikke har jobbet lenge nok i Norge før jeg ble syk. Jeg måtte utfylle noen papirer og sende til Danmark hvor jeg har jobbet. Det gjorde jeg ca. 22. august. Behandlingstiden i Danmark er 5 måneder. NAV sier at jeg ikke har krav på mer AAP, så nå står jeg uten inntekt mens de venter på svar fra Danmark så de kan komme videre med søknaden min. Er det innenfor loven i Norge?

Les mer

Arbeidsgiver endrer kraftig på arbeidstiden

Publisert: 14.09.2018

Jeg jobber i 100 % fast lederstilling. Jeg har jobbet mest på dagen, men ved behov tar jeg også kveldsøkter og jobber helg. Nå vil arbeidsgiveren endre arbeidstiden slik at jeg har fast arbeidstid tirsdag - lørdag 14.00 - 21.30. Hvis jeg ikke godtar det, så blir jeg sagt opp. Har de lov til å kreve at jeg jobber sånn, mens det betyr ingen familieliv i ubegrenset tid?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

Publisert: 14.09.2018

Jeg er midlertidig ansatt med 6 mnd kontrakt. Søkt ny jobb for fast, men hva er min oppsigelsestid? 14 dager fra 1 i måneden eller fra da jeg leverer oppsigelsen?

Les mer

Erstatning for brukket nese

Publisert: 14.09.2018

Jeg ble slått ned i mai og brakk nesen. Legene fikk ikke til å brekke nesen min på plass igjen, som vil si at jeg må operere for å få nesen rett igjen. Jeg gikk glipp av noen jobbdager og eksamensøvinger, samt at jeg iblant våkner med mareritt etter hendelsen. Jeg skal på møte med konfliktrådet og lurte med dette på hva jeg kan kreve i erstatning? Hva er en reell sum, med baktanke at jeg må operere senere.

Les mer
1 2 3 388