Spør advokaten

NB! Tjenesten holder stengt i juli

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Anmelde barnehage for varsling til barnevernet

Publisert: 25.07.2022

Så at barnehagen har sendt bekymring til barnevernet. Det gikk kun på at min bror har hentet min sønn der, noe han heller ikke direkte har gjort da han satt i bilen på parkeringen og en annen hentet. Siden mor jobber i barnehagen og har ett har mot ham så har hun fått pedagogisk leder på min sønns avdeling å sende en sånn bekymring, da hun sier at han ikke har lov å hente. Noe hun ikke avgjør når jeg har samvær. Er dette straffbart fra barnehagens side og burde anmeldes?

Les mer

Søke om erstatning for tapt barndom som godt voksen

Publisert: 25.07.2022

Vil det være mulig å søke om erstatning for et ødelagt familieliv, utdanning (som ikke gikk etter planen) og jobbkarriere (med mange år som arbeidsløs) fordi barnevernet unnlot i sin tid å ta affære da jeg som barn ble utsatt for grov barnemishandling? Jeg er nå 67 år gammel (snart 68).

Les mer

Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

Publisert: 25.07.2022

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Les mer

Kan mor nekte å fortelle hvem som er barnefar?

Publisert: 25.07.2022

Jeg har i mange år prøvd å finne ut hvem som er min far. Min mor nekter å si hvem det er og har løyet til meg med falske navn siden jeg begynte å spørre om hvem så er min far da jeg var 14 år, nå er jeg 42 år. Kan hun nekte å si hvem som er min far?

Les mer

Kan en forelder bytte familienavnet til barna?

Publisert: 25.07.2022

Etter en skilsmisse kan en bytte familienavnet til barnet uten at begge foreldre er enige?

Les mer

Fars rettigheter og farskap

Publisert: 25.07.2022

Jeg er gift, og vi har barn sammen. Nå viser det seg at han har vært utro og dama er gravid. Hun ønsker å føre opp ukjent far, dette ønsker ikke far. Hva er hans rettigheter. Hun er under barnevernet og veit det har vært snakk om å fjerne barna. Så hun får mye oppfølging derifra. Er det noe som tilsier at far kan få hovedomsorg vis det viser seg at barnevernet vil ta ut barna fra mors hjem.

Les mer

Kan man miste foreldreretten pga pornoproduksjon?

Publisert: 25.07.2022

Kan en mor miste foreldreretten dersom hun produserer og selger pornografi/voksenunderholdning på internett? Etter hva jeg har forstått, er dette fullt lovlig i Norge og skattes som næringsinntekt.

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

Publisert: 13.07.2022

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

Publisert: 13.07.2022

Jeg er nå ute i pappaperm (juni, juli og august) jeg leverte oppsigelse nå i juni. Har ikke arbeidskontrakt. Siden jeg ikke har det, så er det en måned oppsigelse. Må jeg jobbe fra 1. september til og med 30. september? Eller gjelder oppsigelsen fra 1. juli?

Les mer

Får ikke fornyet arbeidskontrakt

Publisert: 13.07.2022

Jeg er deltidsansatt hos ett omsorgssenter og har en kontrakt med faste helger. Kontrakten går ut i august. Jeg har hatt halvtårs kontrakter siden 2019. For tiden er jeg sykemeldt pga. av risikosvangerskap. Da jeg snakket med min arbeidsgiver mente arbeidsgiveren at dersom jeg fortsatt var sykemeldt når kontrakten var ute, hadde ikke hun lov å fornye kontrakt. Stemmer dette? At arbeidsgiver kan la være å fornye kontrakt fordi arbeidstaker er sykemeldt?

Les mer
1 185