Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Eie aksjer når man har gjeld

Publisert: 22.03.2018
Emneord: , ,

Jeg har studielån fra lånekassen som jeg har rett til betalingsutsettelse og renteutsettelse på siden jeg er bosatt i utlandet og for tiden arbeidsledig. Et familiemedlem ønsker å gi meg og mine søsken aksjer i sitt selskap. Det blir papirverdi med utbytte som kun dekker skatt. Er det "trygt" å motta dette når jeg har gjeld i lånekassen? Kan de da kreve betaling selv om jeg personlig ikke har penger?

Les mer

Leiligheten mangler stoppekran

Publisert: 21.03.2018

Jeg har nylig kjøpt og overtatt en leilighet oppført som var oppført i 1937. Da jeg nå skal starte med totalrehabilitering av bad og kjøkken, eksisterer det ingen stoppekran som er for kun min seksjon. Har googlet litt rundt det, men finner mye rart. Det jeg lurer på: - Er det lovpålagt at leiligheter/ seksjoner skal ha individuell hovedkran? - Hvem er økonomisk ansvarlig for å evt. få en hovedkran installert? (Dette er ikke oppgitt i salgskontrakt eller tilstandsrapporten).

Les mer

Kreve hevd på veirett?

Publisert: 21.03.2018

For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til. Men i det tinglyste skrivet som ble laget ble det i siste liten av nabo påført at veg retten kun skal gjelde for far/hans brødre m/ kone og barn. Dvs at det står ikke på våres gr og bnr. Vi er nå 5 etterkommere (barn) som bruker vegen. Har vi hevd på veg rett med tanke fremtiden? Kan vi evt selge våres eiendommer med varig veg rett?

Les mer

Vil endre hytte fra særeie til felleseie

Publisert: 21.03.2018

Jeg har særeie på hytte. Ønsker å gjøre dette om til felleseie for meg og konen. Hva må til for å gjøre det?

Les mer

Avtale om bruksrett for barna

Publisert: 21.03.2018

Ikke at vi er der nå, men om det mot formodning skulle bli en skilsmisse mellom meg og min partner en gang i fremtiden - kan vi da ha avtalt bruksrett til vår 50/50 eide bolig til barna frem til disse er myndige? Altså at vi flytter ut annenhver uke mens barna blir boende? Vil dette være juridisk bindende på noen måte?

Les mer

Mottatt krav etter fire år

Publisert: 21.03.2018
Emneord:

Jeg mottok nylig et brev fra en tjenesteleverandør, hvor de ber meg betale en regning. Opprinnelig regning ble mottatt for 4 år siden, hvor jeg bestred summen på regningen, uten at de har gitt lyd fra seg før nå. De begrunner dette med en teknisk feil, og at summen de ønsker betalt er utlegg de har hatt for tjenesten de har utført. Jeg synes dette har tatt for lang tid. Hvordan forholder jeg meg til dette, og hvordan svarer man på slikt?

Les mer

Får dyrere strøm uten AMS-måler

Publisert: 21.03.2018

Jeg har fått legeerklæring og et vedtak på at jeg slipper installasjon av ny AMS-måler med kommunikasjonsdel. "Jeg vil gjøre oppmerksom på at det senere vil bli høyere nettleie for kunder som har fått fritak for automatisk strømmåler, siden det påløper ekstra kostnader for nettselskapet med å opprettholde systemer for å håndtere disse få kundene". Jeg stiller meg undrende til at jeg som kunde skal stå ansvarlig for merkostnad når det er åpnet for unntak av NVE? Er dette riktig?

Les mer

Fraværsdom i forliksrådet

Publisert: 21.03.2018
Emneord: ,

Har fått krav på sluttoppgjør på strømmen, har betalt inn på forskudd mer enn forbruket har vært etter at de har fått målerstanden fra e-verket. De krever at jeg skal betale sluttregningen. De vil si at jeg må betale for samme strøm to ganger, har kontoutskrifter på hva eg har betalt inn. Så de har jeg nekta å betale. Nå har de sendt dem til Forliksrådet. Har flyttet, så posten kom samlet et par dager etter eg skulle møte i forliksrådet, så nå er eg dømt til å betale, hva kan jeg gjøre?

Les mer

Flytte til utlandet med høy forbruksgjeld

Publisert: 21.03.2018

Jeg har rundt 200 000 kroner i forbrukslån og har mistet jobben. Jeg har planlagt å reise ut av Norge til England og finne en jobb der. Jeg har studielån og jeg ønsker å betale det tilbake, men ikke forbrukslån. Hva konsekvenser kan jeg få hvis jeg ikke betaler forbrukslånet mitt tilbake? Kan banken min i England kommer til å få informasjon fra Norge og nekter meg et boliglån i fremtiden for eksempel? Kan den norske banken få informasjon om min adresse i England eller i et annet land?

Les mer

Namsmann har tatt pant i bolig

Publisert: 21.03.2018

Har en inkassosak som har gått til namsmann. Har fått brev fra namsmann om at det blir tatt pant i bil og bolig som sikkerhet for kravet. Hva betyr dette? Er det snakk om at det blir tvangssalg ut ifra dette eller hva skjer nå? Mange store ord som jeg ikke forstår.

Les mer
1 2 3 299