Spør en advokat

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Klage på avslag på startlån

Publisert: 11.08.2017

Jeg har søkt startlån til kjøp av bolig i min kommunen. I tilfelle hvis jeg skulle få avslag er det mulig å klage? Finnes det noen advokat som kunne hjelpe? Hvordan kunne jeg finne advokater som jobber med slike saker?

Les mer

Forsikring dekker ikke sotskader i bolig

Publisert: 11.08.2017

Jeg har over tid fått sotskader i bolig på grunn av feil på vedovn. Har fått ny ovn, men verken mitt forsikringsselskap eller ovnleverandør vil dekke skadene i boligen. Har dere noen gode råd for hva jeg kan gjøre videre, eller hvem jeg kan kontakte for hjelp?

Les mer

Overta norsk gård når man bor i utlandet

Publisert: 11.08.2017

My Dad is a farmer in Norway, he is getting old looking into farm succession, what are my options? I am the oldest child but I live in the USA although I do have my Norwegian passport, I would be willing to relocate for a period of time if necessary but want to explore all options, also I have 6 younger brothers and sisters, some in Norway some in USA.

Les mer

Dårlig kontakt med sønnen

Publisert: 11.08.2017

Er ei mor som har tapt omsorgen for min sønn. Faren til sønnen har funnet seg dame, og nå sliter jeg VELDIG med å få kontakt med mitt barn. Det er IKKE første gang. Har til og med brukt barnevern og familievernkontoret, men til ingen nytte. Hva kan jeg gjøre? Det blir bestandig bråk fra han når min sønn har vært på samvær hos meg. Utallige påstander kommer.

Les mer

Hytteskatt, fastsettelse av takstgrunnlag

Publisert: 11.08.2017

Hytteskatt, fastsettelse av takstgrunnlaget : Har nå bruksrett til hytte. Vi overdro i 2005 hytta til våre barn med denne klausul. Jeg hevder at takstgrunnlaget for eiendomsskatten skal baseres på omsetningsverdi, dvs. markedsverdi. Ref. Eiendomsskatteloven, § 8 A-2. Jeg mener verdien av bruksretten er en negativ servitutt som må redusere takstgrunnlaget. Kommunen avslo kravet 2 ganger, endog med selvmotsigelse. Kan kommunen fravike § 8 A-2? Lokale vedtak bør vel være i samsvar med loven?

Les mer

Bør hytta gis som forskudd på arv?

Publisert: 11.08.2017

Mine foreldre og jeg kjøpte for ti år siden en hytte sammen hvor vi betalte kr. 500 000,- hver. For tre år siden kjøpte jeg mine foreldres hus og pusset opp 1. etasje hvor de flyttet inn. Jeg fikk da 500 000,- i rabatt mens mine fire søsken fikk tilsvarende i forskudd på arv. Nå ønsker mine foreldre at jeg skal overta hele hytta når de dør. Kan de lage et skriftlig dokument på det til et eventuelt arveoppgjør, eller bør de overdra hytta til meg mens de fortsatt lever?

Les mer

Hybel med spesiell klausul

Publisert: 11.08.2017

Jeg bor i en leid leilighet med 13 000kr pr.mnd i husleie. Da de kontaktet meg på en annonse der jeg etterspurte leilighet, så skulle de egentlig ha 15 000kr men de reduserte den med 2000 kr etter avtale. I leiekontrakten står det en klausul som sier jeg må betale 2000 kr pr.mnd jeg har bodd der om jeg sier opp før det har gått 18 mnd for at de ikke skulle tape på at jeg leide hos de. Har de lov til å gjøre dette?

Les mer

Ikke skilt etter 10 års separasjon

Publisert: 09.08.2017

Blir en automatisk skilt etter ca 10 års separasjon? Har ikke hatt noe oppgjør- så jeg har ikke mottatt noe etter separasjon. Har jeg krav på noe nå da, hvis vi fyller ut skilsmissepapirer?

Les mer

Eksmann vil ikke dele overskudd av hyttesalg

Publisert: 09.08.2017

Min mann arvet en hytte som var i så dårlig stand at vi måtte rive og bygge ny. Siden det var arv fra hans side og han betalte ny hytte, så skulle det være hans hytte. Etter ca. 6mnd fikk han baksmell på litt mer enn beløpet lagt i ny hytte og for å klare å betale dette så måtte vi refinansiere huslånet. Jeg har betalt på dette lånet. Jeg sa da at d tilsvarte min del av hytta. Han sa motvillig ja. Nå har han solgt og mener jeg ikke har krav på noe av fortjenesten. Er d riktig? Vi er i samlivsbru

Les mer

Hjelp til å regne ut utbetaling til eksen

Publisert: 08.08.2017

Jeg skal skilles og lurer på følgende. Jeg ønsker å overta boligen. Eksen må kjøpes ut. Verdi på bolig er satt til 5 000 000,-. Samlet gjeld på bolig er 4 200 000,-. Er summen jeg må betale eksen differansen mellom gjeld og verdi på bolig delt på 2? ( I dette tilfellet 400 000,- ).

Les mer
1 2 3 252