Les mer om tjenesten og personvern

Advokater i møteromAdvokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere. Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

Hvem er registrert?

På Advokatenhjelperdeg.no registrerer advokater og advokatfullmektiger seg med inntil seks områder av hverdagsjussen der de har kompetanse og erfaring. Det er også mulig å registrere seg som allmennadvokat, forsvarsadvokat, bistandsadvokat og forretningsadvokat. I tillegg fremkommer det om vedkommende er sertifisert mekler.

Bare advokater og advokatfullmektiger som er medlemmer av Advokatforeningen, kan registrere seg i Advokatenhjelperdeg.no.
Advokatbransjen har ikke en formalisert spesialistordning. Registreringen bygger på advokatenes vurdering av egne kompetanseområder. For spørsmål eller kommentarer til Advokatenhjelperdeg.no: Kontakt redaksjonen på e-post post@advokatforeningen.no.

Personvern

Advokatenhjelperdeg.no gir ikke fullstendig juridisk rådgivning, men svarer på generelle spørsmål om jus.

PERSONOPPLYSNINGER: Advokatenhjelperdeg.no ber om e-postadresse fra brukere som vil sende inn spørsmål, da besvarte spørsmål vil få svar på e-post. Ikke skriv personopplysninger i spørsmålene. Still så generelle spørsmål som mulig. Eventuelle personopplysninger i spørsmålene vil bli slettet før publisering.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE? Ubesvarte spørsmål slettes etter to uker.

COOKIES: Advokatenhjelperdeg.no bruker cookies bare til statistiske formål (Matomo).

RETTSLIG GRUNNLAG: Du må samtykke til at vi behandler dine personopplysninger for at vi kan besvare spørsmålet.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER: Vi utlever ikke personopplysninger til tredjeparter.

INNSYN: Du har innsynsrett, rett til å kreve retting eller sletting av opplysninger som måtte være feil, mangelfulle eller som måtte mangle behandlingsgrunnlag.

BEHANDLINGSANSVARLIG: Advokatforeningen. Org.nr. 936575668

KONTAKTINFORMASJON: Kontakt post@advokatforeningen.no eller ring 22 03 50 50 for eventuelle spørsmål