Spør advokaten

NB! Advokatenhjelperdeg.no holder stengt i juli.

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen
Fru Justitia

Fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen type saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene og spør advokaten din om råd.

Advokat på kontoret

Klage på advokat

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.