Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Helge Dolsvåg

Advokatfirmaet Sylte

Spesialområder:

Jeg har arbeidet 8 1/2 år i Trygderetten.

Jeg har videre 3 års arbeidserfaring som dommerfullmektig / konstituert sorenskriver.

Har siden 2004 arbeidet som advokat med egen praksis.

Øyvind Aakerøy

Advokat Øyvind Aakerøy

Jeg påtar meg gjerne oppdrag som forsvarer, bistandsadvokat og hjelpeverge, og forøvrig saker om fast eiendom, kjøp og salg, arv, samliv, samværsrett, forvaltningssaker (søknader/klager) m.v.

Bent Gill Johannessen

Myhre & Johnsen Advokatfirma DA

Spesialkompetanse på sjø og marin forsikringsrett.
Erfaring fra CP og offshorekontrakter.
Autorisert forsikringsmekler skip og offshore.