Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Bruk av bygslet tomt

15. sep 2023 · spørsmål

Vi har hytte på bygslet tomt. Kan grunneier nekte oss å vinterlagre liten fritidsbåt på tomta?

Les mer

Overta bolig med stort forsikringskrav

14. sep 2023 · spørsmål

Skal overta en bolig hvor det er innmeldt et større forsikringskrav. Kan boligen overdras med et pågående krav gående, uten at dette forhindrer en erstatning til ny eier?

Les mer

Selge bolig med bruksrett

14. sep 2023 · spørsmål

Kan en boligeiendom (enebolig) hvor det er tinglyst bruksrett selges på det åpne markedet? I dokumentet står det "NN skal ha bruksrett på boligeiendommen i hele sin levetid". Jeg betrakter bruksrett i en boligeiendom som at vedkommende har rett på å bo der i hele sin levetid.

Les mer

Forkjøpsrett på tomannsbolig?

14. sep 2023 · spørsmål

Jeg eier ideell halvpart av en tomannsbolig. Det foreligger seksjoneringsvedtak fra kommunen, men dette er ikke tinglyst ennå (i påvente av oppmåling av tilleggsdel i grunn).

1. Er boligen fortsatt å anse som useksjonert sameie inntil tinglysing?

2. Eier av andre halvpart ønsker å selge sin del. Har jeg forkjøpsrett?

3. Er hen pliktig til å informere meg før boligen legges ut for salg?

4. Må hen også ha godkjenning fra meg for å selge? Spørsmålene gjelder ev. salg før tinglyst seksjonering.

Les mer

Står ikke som eier av felles hus

14. sep 2023 · spørsmål

Min venn og jeg for to år siden kjøpte vi hus, fikk lån og skulle være begge eiere. Siden alt skjedde veldig raskt og jeg ikke snakker så godt norsk - da dokumentene ble signert fant jeg først ut at jeg kun var medlåntaker (garantist) og eieren av huset var kun min venn. Vi er ikke gift. Hvis vi bestemmer oss for å ikke lenger være sammen, vil ingenting tilhøre meg - bare lånet? Hva er muligheten for å legge meg til som andre eier av huset? Er det nødvendig å være gift?

Les mer

Er jeg forpliktet av leieavtalen etter at jeg har flyttet ut når det er eksen som nekter å si opp avtalen?

11. sep 2023 · spørsmål

Jeg gikk fra min samboer for ett år siden og flyttet ut fra boligen vi leide sammen. Vi leide leiligheten gjennom Utleiemegleren. Jeg ønsker selvsagt å si opp mitt leieforhold, men de sier at det kun er mulig når begge parter sier opp. Min tidligere samboer nekter å si opp og dette betyr at hvis det oppstår mislighold av leien så går dette utover meg. Er dette virkelig lov? At jeg må stå på en leiekontrakt hvor jeg flyttet ut fra for over ett år siden?

Les mer

Kan tinglysing av borett sikre mot skifte?

23. aug 2023 · spørsmål

Tinglyst borett for samboere i leilighet som begge to eier, ene 55 %, andre 45 %. Kan tinglysing av borett i denne leiligheten sikre mot skifte av leilighet når en av oss faller fra? Kan vi risikere at særkullsbarn, som begge har, krever sin foreldrearv utbetalt? Må tinglysingen inneholde krav om vederlagsfri borett? Kan arvingene kreve vederlag for bruk av avdødes del? En av oss har verdier som kan dekke pliktarvbeløpet, den andre ikke.

Les mer

Hvordan deles verdier fra bolig kjøpt før og etter ekteskap ved skilsmisse?

15. aug 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte en leilighet til 1.200.000 kroner en måned før jeg giftet meg. Jeg hadde en egenkapital på 200.000 kroner + boliglån på 1.000.000 kroner. To år senere ble leiligheten solgt med en fortjeneste på 1.000.000 kroner. Den neste leiligheten ble kjøpt etter at vi ble gift. Hadde da 1.000.000 kroner i egenkapital i tillegg til boliglån på 1.300.000 kroner. Nå koster den 3.500.000 kroner. Hvordan skal verdiene skilles mellom oss dersom vi skilles? Økningen i verdien av den andre leiligheten eller den første også?

Les mer

Kan jeg trekke meg fra leiekontrakt?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har signert leiekontrakt men angrer. Leietiden starter ikke før månedsskifte. Er det mulig å trekke seg?

Les mer

Rettshjelpsdekning fra forsikringsselskap

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har en pågående sak mot utbygger av nabotomten til min bolig. Utbygger har påført skade på mitt hus på grunn av sprengningsarbeid. Vi har gjentatte ganger bedt om tilbakemelding, få oversendt rapport fra takstmann som var her etterpå og bedt om en fremdriftsplan for utbedring av skadene. Får ikke svar. Har nå bedt om rettshjelpsdekning fra mitt forsikringsselskap for å engasjere advokat. Selskapet sier at jeg ikke har en tvist. Jeg undres? Er ikke ubesvarte henvendelser en tvist?

Les mer

Konsumprisindeksregulering av husleie

07. jul 2023 · spørsmål

Spørsmålet mitt gjelder konsumprisindeksregulering av husleie. Kan en regne ut kpi for 5 år? Altså hvis det ikke har blitt foretatt noen regulering tidligere i leie forholdet kan en da regne ut fra utleiestart og frem til dags dato? Og er det lov å gjøre dette i oppsigelsestiden?

Les mer

Kan jeg si opp leiekontrakten som følge av at romkameraten min stjeler fra meg?

04. jul 2023 · spørsmål

Jeg bor i et kollektiv med fire andre og jeg har vært bortreist nå i to dager. I løpet av disse dagene har en av de jeg bor med vært inne på rommet mitt, sett gjennom tingene mine og ståjet drikkevarer av meg. Personen har blant annet vært i skapet mitt for å finne det de leter etter. Personen har heller ikke nevnt noe om det som har skjedd. Er dette nok til at kontrakten jeg har som er uoppsigelig kan sies opp?

Les mer

Eierandel ved salg av felles bolig

22. jun 2023 · spørsmål

Min partner og jeg har nettopp solgt leiligheten etter et brudd, vi fikk utbetalt restbeløpet 50/50. Jeg hadde egenkapital på 750k, mens min partner hadde egenkapital på 350k. Vi hadde hvert vårt lån. Gjenværende lånebeløp for meg ved salg var 1.842.705,-, for partner 2.133.658,-. Blir det riktig å beregne eierforholdet ut i fra egenkapital ved kjøp eller etter gjenværende lån ved salg? Hva hvis en part har betalt ned mer på lånet hver måned, eller den andre har hatt avdragsfrihet en periode? Dette vil jo ikke gjenspeiles i lån tatt opp ved kjøp.

Les mer

Ønsker å selge andel av hytte pga alzheimer

14. jun 2023 · spørsmål

Min mann eier en hytte sammen med sine to sønner. Hyttens verdi er 1800 000. Han har 700 000 i lån på hytten, og sønnene har godkjent lånet, og står da som kausjonister. Nå har mannen min fått en Alzheimerdiagnose. Av praktiske årsaker, tror jeg dette blir den siste sommeren vi bruker hytten. Han betaler ganske mye pr mnd på lånet, og han vil ikke fortsette å betale når vi ikke lengre kan bruke hytten. Kan han kreve å selge hytten for å innfri lånet?

Les mer

Utleier mener flyttevasken ikke er godt nok utført

08. jun 2023 · spørsmål

Vi hadde utflyttevask og gjennomgang av leiligheten vi leide med utleier på mandag. Da var alt ok og vaska var bra, vi brukte vaskefirma. Leverte tilbake nøkler og både vi og han skrev kontrakt på at vi skal få tilbake depositumet fullt. I går kom han med melding om at han hadde funnet en flekk på gulvet som ikke gikk bort og at han holder igjen depositumet frem til han har undersøkt denne nærmere om den går an å fjernes. Har han lov til dette? Vi har kontrakt på at han skal fristille depositum

Les mer

Taper penger ved å bryte leie-eie-kontrakt

08. jun 2023 · spørsmål

Jeg er for tiden i en leie-eie kontrakt, denne har jeg vært i 2,5 år nå. Etter 3 år går kontrakten ut. Da skal jeg ha "spart" opp ett depositum for å kunne kjøpe leiligheten. Nå for tiden skal sameiet i leilighetene gå til sak mot utbygger pga fasadefeil. Leiligheten jeg bor i er også berørt av dette, derfor ønsker ikke jeg å kjøpe denne leiligheten nå. Hvis jeg ikke kjøper leiligheten av de, mister jeg egenkapitalen jeg har oppspart (300 000kr). Har jeg noen rettigheter i denne saken?

Les mer

Er det riktig at man selv må betale for mangler i kjøpt leilighet?

05. jun 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte leilighet. Men oppdaget noen dager før overtakelse, sprekker i to vinduer. Jeg sjekket i ttilstandsrapport, og sto ingenting om sprekkene. Selger har i ettertid erkjent at det skjedde kort tid før hun flyttet ut og vil snakke med forsikringsselskapet sin. Forsikringen svarte at de kun betaler 4000 kr, og jeg må betale resten 10 000. De henviste til avhendingslovens § 3-1. Jeg synes det er feil at jeg skal betale for noe hun har ødelagt. Hva kan jeg gjøre for at ansvaret blir hennes.

Les mer

Husvert krever betaling av utvask av leilighet til tross for avtale

31. mai 2023 · spørsmål

Gamle husvert krever betaling av utvask av leilighet etter han har sagt på epost at han skulle se bort fra den hvis jeg betalte andre utgifter før deadline, noe som ble utført. Kan eposten brukes som en form for bindende kontrakt?

Les mer

Kan samboer kjøpe småbruk med odel?

30. mai 2023 · spørsmål

Er samboer, men jeg overtok et småbruk på odel i 2015. Dette eier jeg alene. Kan min samboer kjøpe dette fra meg?

Les mer

Får ikke si opp husleiekontrakt før bindingstiden er over

26. mai 2023 · spørsmål

Skal si opp leiekontrakt med 12 mnd bindingstid og 3 måneders oppsigelsestid utleier mener da at jeg ikke kan starte oppsigelsetiden før bindingstiden er over. Jeg mener det egentlig er 12 mnd til sammen og at jeg kan starte oppsigelsetiden slik at den går ut på slutten av bindingstiden, og i tillegg krever utleier at oppsigelsen skal leveres skriftlig på brev.

Les mer