Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Mindretall i samtale nekter å betale for lamper

22. mar 2023 · spørsmål

Vi bor i et sameie (10 seksjoner), her har vi skiftet lamper på fasade med stemmene 9 for, og 1 imot. Den personen som stemte imot nekter å betale egenandelen på lampene som vi andre har måttet, og det er siste dråpen. Kan jeg som styreleder begynne med purregebyr og så sende denne saken til inkasso? Kontekst: Er lamper på et sameie,.

Les mer

Kan et sameie får fri rettshjelp?

16. mar 2023 · spørsmål

Er det bare enkeltindivider som kan motta fri rettshjelp, eller kan også ulike organisasjoner motta dette? F. eks et boligsameie.

Les mer

Beboer i sameie betaler ikke fellesutgifter

16. mar 2023 · spørsmål

Lite sameie, uten regnskapsplikt hvor regnskap /innkreving av fellesutgifter blir foretatt av kasserer. Problem: Gjentatte purringer overfor beboer har ikke medført at beboer betaler fellesutgifter. Det er over en periode på 6 mnd, dvs mars er den 7. måneden. Fellesutgiftene er lave, kr 1200,- pr måned. Hva gjør vi ?

Les mer

Samboer mener tomt er verdt 40 % av boligverdien

28. feb 2023 · spørsmål

Min samboer og jeg har bodd sammen i 33 år. 2 felles barn. Vi har etter hussalg bygd nytt hus på en råtomt han arvet fra sine foreldre. Tomten fikk en verdi på 25 000,-. Jeg har vært dum og visste ikke at han satte huset på seg alene. Han mener nå han skal ha ca 40 % av totalverdien til hus og tomt som sin arv for å lage en avtale med med meg. Hvordan regnes verdien av råtomten ut og er dette riktig for å sette hans andel av arv?

Les mer

Kan styret endre et årsmøtevedtak i sameie?

28. feb 2023 · spørsmål

Er medeier i et boligsameie. Det er diskusjon om hvem skal få tillatelse til å installere varmepumpe. Hvordan skal man forstå "Lov om eierseksjoner" ? § 40 fastslår at årsmøtet er øverste myndighet i sameiet. § 58 sier noe om styrets beslutnings-myndighet som kan virke forvirrende. Våre vedtekter har samme ordlyd som loven § 58. Styreleder mener styret har rett til å utvide/endre et tidligere årsmøtevedtak, som er fattet med simpelt flertall. Dette kan da ikke være riktig?

Les mer

Vitne i jordskiftesak klaget inn til Forliksrådet

23. feb 2023 · spørsmål

I en jordskiftesak med rettskraftig dom, er ett vitne klaget inn til Forliksrådet i ettertid med krav om at vitnet må stå til rette for forklaringen. Vitnemålet står hennes står fortsatt ved lag om grensene. Vitnemålet underbygget de faste installasjonene mellom eiendommene og som ble utslagsgivende for dommen. Kan forliksrådet overprøve et vitnemål når saken er behandlet i HR og dommen rettskraftig og forsøk på gjenåpning er forsøkt, men avvist?

Les mer

Mur er ikke sikret av gjerde

23. feb 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt et nybygget hus som nylig er overtatt. I gårdsområdet har vi en mur ned mot naboen hvor det er ca. 3-4 m ned mot nabo. På vår tomt har vi asfalt, en liten skrent med steiner, før det går rett ned. Er det byggefirmas ansvar å sette opp gjerde her for sikkerheten? De har tidligere sagt det skal komme gjerde men har trukket det tilbake når de har lagt grus/steiner mot kanten.

Les mer

Er tinglyst rett til garasje fra 1976 gyldig?

25. jan 2023 · spørsmål

Nabo har fra -76 tinglyst vei langs vår tomtegrense, maxks bredde 2,5 m. De har i samme tinglysning også rett til å føre opp garasje 4,- x 7,- meter i lengderetning langs veien. Denne plassen tar mye av vår tomts potensial. Naboens tomt er 0,4 mål større enn vår. De har ikke anlagt vei, kun sti ned til huset. Kan jeg kreve at de anlegger vei, samt bygge garasje på egen tomt når tinglysningen er snart 46 år gammel? Evt hvordan går en frem for å avvikle en slik tinglysning/sette krav?

Les mer

Er vedtak i sameie gyldig?

25. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i selveierleilighet fra 2020 i en kommune hvor det er valgfritt å installere måler for vannforbruk. Eierseksjonssameiet har 213 seksjoner. Styret ønsket at det skulle installeres vannmålere i alle eierseksjonene i sameiet. Styret kalte inn til ekstraordinært årsmøte hvor det ble vedtatt vedtektsendring som pålegger vannmålere i hver enhet med 2/3 flertall. Måler vil være fordelaktig for enkelte, og enkelte ikke. Er vedtaket (pålegg) gyldig, eller krever et slikt vedtak enighet?

Les mer

Når kan man leie ut oppsagt hybel igjen?

25. jan 2023 · spørsmål

Har en bolig med utleiedel. Sa opp leieboer med begrunnelse: skal benytte lokalene selv. Når kan jeg leie ut igjen? Behovet har endret seg.

Les mer

Mor vil gi sekundærbolig som gave

16. jan 2023 · spørsmål

Moren min vil gi meg sin sekundærbolig som forskudd på arven. Hun kjøpte den for 6 år siden, så inngangsverdien er lavere enn det den kan selges for i dag. Hvis jeg bor der i ett år og deretter selger, betaler jeg skatt på gevinsten (siden jeg arver hennes inngangsverdi), eller betaler vi ingen skatt siden jeg da har bodd her i ett år?

Les mer

Kreve etterbetaling av strøm av leietaker

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier ut en enhet i huset mitt. Og leieboer skal selv betale for strømforbruket sitt (har egen måler), men vi har tegnet strømmen på mitt navn og han har betalt strømregninga. Men nå la jeg merke til at jeg får ikke nettleie på strømregningene etter jeg skiftet selskap (januar 2022), så nettleia har gått i autotrekk i nettbanken min. Har jeg noen rettigheter til å spørre om etterbetaling for det?

Les mer

Er det KPI man bruker for å regulerer husleie?

16. jan 2023 · spørsmål

Dersom det er oppgitt i leiekontrakten at "leiesummen blir vært år regulert i samsvar med konsumprisindeksen", er det da gitt at man skal ta i bruk KPI - totalindeks ved reguleringen?

Les mer

Må medeierne betale skatt ved salg av bolig?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet sammen med min ex-kjæreste. På eiersiden har vi også min mor og hans mor da banken krevde dette da vi kjøpte. Vi har eid den siden 2013 så den har økt ganske mye i verdi siden vi kjøpte. Nå som vi har gått fra hverandre er vi interessert i å selge, men frykter at foreldrene våre må skatte mye av gevinsten på grunn av at de er medeiere, og ikke hatt adresse der før. Har dere forslag til hvordan vi kan løse dette salget? Overdragelse av eiendom til oss - åpent skjøte?

Les mer

Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

16. jan 2023 · spørsmål

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Les mer

Redusert leie pga fuktskader på møbler

16. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i en sokkelleilighet/kjeller. I mai oppdaget vi fuktige lister og vanndammer under sengen. Tok umiddelbart kontakt med huseier og han ordnet raskt befaring med forsikringen hans. Konklusjonen var kondens. I forbindelse med tiltak etter dette skulle det nå i august komme håndverkere å montere ventiler for bedre luft. Da oppdaget vi en del mugg og fuktskader på møbler, gulv og vegg. Samt seng. Kan vi holde igjen eller kreve redusert leie frem til det blir bedre? Evt få tilbakebetalt leia?

Les mer

Får ikke kastet ut leietaker

16. jan 2023 · spørsmål

Vår leietaker har ikke stilt med depositum, ikke betalt husleie og strøm som avtalt. Og i tillegg bruker narkotiske stoffer på privat eiendom. Vi har sendt heving av kontrakten, og varsel om utkastelse. Men vedkommende nekter å flytte og i tillegg ikke er samarbeidsvillig. Svarer ikke på noe som helst form for henvendelse fra vår side. Namsmannen har bedt oss ta kontakt med tingretten, og vi lurer da på om vi har en god nok sak til å kunne gå gjennom tingrett. Vi trenger bistand i saken.

Les mer

Kan jeg heve leieavtalen hvis huseier ikke reparerer ødelagte ting?

16. jan 2023 · spørsmål

Kan jeg heve leieavtalen dersom utleier ikke ønsker å reparere ting som er dårlig i huset?

Les mer

Skatt på overskudd av salg av bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Hvordan er det med skatt på profitt ved salg av bolig hvis man har vært student i 6 år? Jeg har en leilighet i Bodø som jeg tenker å selge den for å skaffe meg en bolig i Oslo isteden. Må jeg skatte 22 % av gevinsten? Jeg ble ferdig å studere i januar 2022.

Les mer

Får ikke depositum tilbake fra utleier

16. jan 2023 · spørsmål

Utleier mener at jeg har signert kontrakt når jeg egentlig har ikke gjort det og har ikke sett leiekontrakt en gang. Men jeg har betalt depositum og sendte utleier melding om jeg vil ha depositum tilbake, men han har ikke svart meg på over 1 uke nå. Hva kan jeg gjøre?

Les mer