Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Erstatning etter brann

01. mar 2024 · spørsmål

Vi hadde brann i en leilighet vi leide det ble det branntiløp ved komfyr, men der var ingen slokkemiddel som er påkrevd av utleier. Med andre ord ingen brannslokkingsapparat tilgjengelig i leiligheten, vi mistet alt i brannen. Vi har sendt melding til utleier om dette, men det ble ingenting gjort av dem. Det endte med leiligheten vi hadde brant ned 100 % , hva gjør vi?

Les mer

Får mannen min hytta dersom vi skilles ettersom han står som eier?

29. feb 2024 · spørsmål

Min mann står som eier av vår hytte som vi bygde for 10 år siden. Vi har vært gift i 40 år, om vi blir skilt er det han som automatisk får hytta?

Les mer

Grunnarbeid ved oppføring av bolig

29. feb 2024 · spørsmål

Er grunnarbeid i forbindelse med oppføring av ny bolig dekket at håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven?

Les mer

Utleiefirmaet sendte faktura med betaling for leie etter utgang av oppsigelsestiden

29. feb 2024 · spørsmål

Jeg leier hybel hos et utleiefirma og oppsigelsestiden er snart over. Denne uken fikk jeg likevel ny faktura for hvor de etterspør betaling for måneden etter at oppsigelsestiden har gått ut. Jeg har forsøkt å kontakte dem på flere ulike e-postadresser uten å få svar (på adresser hvor jeg senest for en uke siden fikk svar). De svarer heller ikke på hvor de ønsker at jeg leverer nøklene. Hvordan løser jeg dette? Kan jeg bare la være å betale? Og hva om de nekter å frigjøre depositumet?

Les mer

Kan en person med demens skrive fremtidsfullmakt?

29. feb 2024 · spørsmål

Hvordan går man fram når en person med demens har pant i boligen sin? Hvordan kan han selge bolig/gi den fra seg til nærmeste pårørende når han er dement? Han husker oss, men er ikke i stand til å ta vare på økonomien. Vi ønsker å ta over lånet slik at han ikke mister leiligheten. Han har ikke skrevet fremtidsfullmakt. Kan han fortsatt gjøre det nå? Han ønsker å skrive fremtidsfullmakt, men vi er usikker om det vil være gyldig. Hvordan vet vi det? Jeg er stedatter, men ikke adoptert.

Les mer

El-tilsynet fant flere feil i boligen vi leier

29. feb 2024 · spørsmål

El-tilsynet fant mange feil i boligen jeg bor i. Utleier svarer ikke og vi har fått purring. Hva kan vi gjøre dersom strømmen skrus av? Vi har ett barn på 3 måneder og ett på 4 år. Kan vi sjekke oss på hotell og sende regning til utleier?

Les mer

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser i hans del

14. feb 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser på ca 800.000kr i hans den av boligen. Vi kjøpte boligen for 750.000kr over takst i 2018. Jeg ønsker ikke lengre å eie noe i lag med han, og lurer derfor på hvilke muligheter jeg har uten å tape alt for mye penger. Vi har betalt ned ca 380.000kr av lånet. Jeg ønsker aller helst å overta huset og lånet, men har ikke mulighet til å overta husets

Les mer

Skatt ved salg av sekundærbolig

25. jan 2024 · spørsmål

Jeg og min mann skal separeres. Han flytter inn i vår sekundærbolig. Denne har 3 leiligheter der han vil bo i den ene. Når vår primærbolig er solgt tenkte jeg å flytte inn i en av de andre leilighetene i sekundærboligen for å opptjene botid i huset jeg også. Huset vil ble seksjonert og solgt som 3 separate leiligheter. Kan vi selge våre to leiligheter skattefritt? eventuelt alle tre?

Les mer

Fordele kostnader ved felles bolig etter brudd

24. jan 2024 · spørsmål

Samboer har flyttet ut, mens jeg har blitt boende i huset. Vi har felles gjeld på huset 50/50. Vi har prøvd å selge i over et år. Jeg har betalt lånet, faste utgifter, strøm, kommunale utgifter osv. Eksen har ikke betalt noe. Har jeg rett på å få igjen noe av dette? Tenker mest på lånet, da faste utgifter er greit ettersom jeg har bodd i huset. Er snakk om rundt 100 000 kr dersom det skal deles likt. Hvor mye penger og energi skal jeg legge i å prøve å fordele kostnadene?

Les mer

Kostnader med forretningsfører

24. jan 2024 · spørsmål

Vi bor som en av fire leiligheter i rekke. Per nå eksisterer det en fellesløsning med innbetaling av fellesutgifter. Dette går da hovedsakelig til måking og tømming av septiktank, samt betaling av forsikring på den utvendige bygningsmassen. Utfordringen er at det nå har kommet opp flere spørsmål som krever mer formelle løsninger for styring. Hva bør vi gjøre som en permanent løsning for fremtiden? Vi har tro på et sameie, med en form for forretningsfører. Hva koster dette årlig?

Les mer

Kan man eie et hus som noen andre betaler for?

23. jan 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om det er mulig å eie et hus, men at f eks moren din tar av seg boliglånet og alt. Jeg eier 100 % av huset, men moren min betaler på boliglånet.

Les mer

Kan naboen frese snøen på min bil?

22. jan 2024 · spørsmål

Naboen min bruker snøfreser for å rydde snøen på sin eiendom. Denne naboen er en litt sånn "kongen på haugen". Boligen hans er på andre siden av gaten litt på skrått overfor hvor bilen min står. Han lar snøen "sprute" over bilen min og en annen bil som står parkert ved min sin. Dette kan jo ikke være lov? De jeg leier hos møtte han i går og de så han "sprute" snøen over min bil, og de sa at han ikke måtte gjøre det, da sa han at "det måtte vi bare tåle". Må vi det?

Les mer

Kan styret bestemme at man ikke kan lufte hund på fellesarealene i borettslaget?

22. jan 2024 · spørsmål

Her i borettslaget er det lov å ha hund. Vi har fått melding om at det ikke er lov å lufte hund på fellesareal eller parkering. Er det lov å nekte oss å bruke plassen vi betaler for?

Les mer

Overtar ny kone brors eierandel?

16. jan 2024 · spørsmål

Broren min eier 25 % av boligen der han bor nå. Han skal gifte seg snart. Så lurte bare på om blir da delen som broren min eier automatisk overført til kona?

Les mer

Be om spesifisert faktura fra arkitekt

16. jan 2024 · spørsmål

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Les mer

Hvilken arverett har samboere?

12. jan 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Les mer

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Kan jeg reklamere?

08. jan 2024 · spørsmål

Kjøpte helt ny leilighet i april 2019. Har fått problemer med ventilasjonsanlegget. Gjelder da reklamasjonsretten?

Les mer

Bruk av felles leilighet etter brudd

29. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte leilighet der vi har bodd sammen i litt over ett år. På grunn av ulik inntekt eier part A, 70% mens part B eier 30%. Etter et turbulent samlivsbrudd er partene enige om at det ikke er helsemessig å bo under samme tak lengre. Part A krever å disponere leiligheten 70% mot at part B får disponere leiligheten 30%. Dette i påvente av at leiligheten blir solgt. Part B godtar ikke denne løsningen og vil disponere leilighet på lik linje med part A. Hvem har rett til hva?

Les mer

Samboerpar og bolig

08. des 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar med barn og felles eiendommer. En eiendom står dog kun oppført på den ene parten. Begge parter sparer. Den som eier en av eiendommene alene har valgt å spare ved å nedbetale på gjeld, mens den andre parten sparer i andre aktiva med både egne midler og ved opptrekk på felles gjeld. All gjeld står på begge parter. Hva vil skje med fordeling ved et eventuelt brudd?

Les mer