Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Kjøpt landbrukseiendom på odelsrett, men vil selge på grunn av familiediskusjon.

11. jun 2024 · spørsmål

Har kjøpt en landbruks tomt på odel, og er nummer tre i arverekken. Det var besteforeldre som solgte til meg, og taksten var på 5 millioner, men vi fikk kjøpt tomten for 3 750 000. Nå har bodd der i ca. 6 måneder, men det har nå blitt en del krangel med tidligere eiere. Dette gjør at vi vurderer å selge igjen, som blir et upopulært valg. Hva er reglene når hvis vi selger? Vi har brukt veldig mye til å penger på oppussing og derfor vil vi ikke heve kjøpet å tape penger. Har vi lov og selge? Er det noe regel at vi må dele eller gi fortjeneste?

Les mer

Er økningen av husleie lovlig?

30. mai 2024 · spørsmål

Hus leid fra 2020. Betaler 14 000 mnd uten strøm, ingen leieøkninger. Fått SMS fra utleier nylig om at leie økes til 16 400 fom 1. august. En prosent økning på over 17 %(?), konsumprisindeks ligger vel bare på 3,6 %(?), er dette lov? Kan i tillegg nevne at siden vi flyttet inn der husvert bodde, betaler vi også strøm for sokkelleilighet leid av andre med strøm inkludert i leien sin. Intet om det står spesifisert i kontrakt. Enkel kontrakt, betaler man ikke kun for eget forbruk egentlig? Hva gjør vi?

Les mer

Nye leietakere har flyttet inn før oppsigelsestiden er ute

30. mai 2024 · spørsmål

Vi fikk oppsigelse på huset vi leier. Oppsigelses grunnlaget var oppussing. Vi måtte være ute av huset 31.05.24. Blitt enige med utleier fra den gamle plassen at vi skal betale 6500 kr I stede for 10 800 kr. Vi flyttet ut 1. mai. Vasket oss ferdig 6. mai og de sjekket i gjennom 6. mai, en liten ting måtte vaskes. Så det skulle jeg gjøre 7. mai. Kom kvelden 7. mai. Da var det noen andre som hadde begynt å flytte inn i huset. Leieavtalen var ikke avsluttet før 8. mai. Noen regler her?

Les mer

Eks krever takst fra en tredje megler

27. mai 2024 · spørsmål

Etter skilsmisse har vi hatt 2 takster av eiendom. Motpartens advokat har pekt ut en megler som han vil skal utføre en 3. takst. Kan han gjøre det? Oppfattes som kameraderi.

Les mer

Kan eksmann forlange utskilt tomt?

24. mai 2024 · spørsmål

Har en tomt som aldri har tenkt å selge, men at nye generasjoner kan arves. Eksmann betalte overtakst og u.t var med på å undertegne en tinglyst avtale for nesten 30 år siden. Punkt urådelighet; En rettighetshaver (eksmann) har krav på en utskilt tomt. Forbud mot salg før rettighetshaver får en utskilt tomt. Vi har vært skilt en stund, og han aldri betalte barnebidrag, det var stygg skilsmisse. Tomta er nå blitt verdifull. Kan han bare forlange utskilt tomt?

Les mer

Fellesgjeld ikke oppgitt i salgsoppgaven

23. mai 2024 · spørsmål

Jeg kjøpte nylig en leilighet hvor det ikke står oppført fellesgjeld i annonsen på Finn.no, det er heller ikke tatt med i totalsummen. I kjøpskontrakt står det "sum kjøpesum og omkostninger: en pris uten fellesgjeld". I salgsoppgaven er det oppgitt fellesgjeld på 0 kr. Det ligger vedlagt en årsprotokoll fra sameiet i salgsoppgaven hvor det er oppgitt 650k i fellesgjeld hos sameiet. Det står ingenting om andel fellesgjeld, Likevel har jeg 50k i gjeld inne på Vibbo. Kan jeg kreve tilbake 50k?

Les mer

Avtale om fortjeneste på salg av bolig

16. mai 2024 · spørsmål

Tidligere samboer ønsker en avtale om fortjeneste på et eventuelt salg av bolig innen to år. Hvordan går vi frem her? Er det normalt å avtale en fast prosent av gevinst ved salg? Hvis den som tar over bolig får ny samboer innen to år, vil da eventuell gevinst på salg bli tatt ut i fra den som sitter med boligen?

Les mer

Kan det vedtas på årsmøtet at bleiebarn ikke får bruke felles basseng i borettslaget?

29. apr 2024 · spørsmål

I vårt borettslag har vi et felles svømmebasseng. På årsmøte 24. april ble det fremmet et forslag fra en beboer. På grunn av hygiene skal ikke bleiebarn få adgang til bassenget. Det ble ikke fremlagt noen form for dokumentasjon fra beboeren. Henstillingen fra styret var ny regel om at bleiebarn skal bruke badebleie i svømmebassenget. Årsmøtet stemte og beboeren fikk medhold. Bleiebarn får ikke tilgang. Er dette vedtaket lovlig? Blir det ikke diskriminering av barn under 2-3 år?

Les mer

Varmepumpe plassert i fellesområde

22. apr 2024 · spørsmål

Kan varmepumpe for felles oppvarming og varmtvann i et eierseksjonssameie, som er plassert innenfor en eierseksjon, anses som den aktuelle eierseksjonen der den står sin eiendel? Eller vil denne tilhøre sameiet selv om den ikke står på fellesareal? Presiserer at vedtektene ikke beskriver noe rundt dette.

Les mer

Er ny bomavgift lovlig?

02. apr 2024 · spørsmål

Siste delen av veien til hytta går over en bomvei. Til nå har løsningen vært en bom der vi betaler per plassering. Nå er systemet endret slik at vi som hytteeiere er pliktig til å kjøpe et årsabonnement på 2000 kr, uavhengig av om vi skal bruke veien eller ikke, eller hvor mye den skal brukes. Det sendes ut faktura med gebyr hvis ikke årsabonnement er kjøpt innen fristen. Er dette lov?

Les mer

Tapte sak pga advokatfeil

13. mar 2024 · spørsmål

Jeg brukt en advokat i Tingretten som begår en stor feil som gjør at vi taper saken og får saksomkostningene. Han skriver et feil faktum i sitt prossesskriv som dommeren kopierer i sin dom. Hvis en feil kan påvises - er det da advokatens forsikring som skal dekke dette? Er det noen å henvende seg til i slike saker? Og hvordan bør jeg takle dette ?

Les mer

Skal sameie betale for oppgradering av piper?

12. mar 2024 · spørsmål

Bor i et sameie med 16 eierseksjoner som er fordelt over 4 boliger med 4 leiligheter i hver bolig, 2 små i bunn og 2 store på topp. Styret i sameie har bestemt seg for å bytte noen piper, det er kun de store leilighetene har separate egne piper. Så da lurer jeg på om det er korrekt at sameie betaler for disse og ikke hver enkelt seksjonseier? Disse er ikke felles piper og hører kun til hver enkelt leilighet de kommer ut av, og er ikke bygget inn i bærende konstruksjon.

Les mer

Jeg betalte for leiligheten med mine penger, men har samboer som har gitt meg penger for sin del, hvem eier det?

06. mar 2024 · spørsmål

Min samboer skal ha 1 mill for å betales ut. Overskudd er delt i to, men han skal ha tilbake det han har betalt på åpnet, men ikke rentene. Han har høy inntekt å har ønsket ta hovedretningene. Når huset ble kjøpt var deg mine peng som ble brukt. Hva er rettighetene? han mene han er snill som gir meg peng ettersom vi deler overskudd. At i utgangspunktet har han krav på det også. Vi er begge eier av bolig. Jeg skal bo igjen med barna og ønsker å vite at jeg ikke skriver under noe som ikker er rett

Les mer

Erstatning etter brann

01. mar 2024 · spørsmål

Vi hadde brann i en leilighet vi leide det ble det branntiløp ved komfyr, men der var ingen slokkemiddel som er påkrevd av utleier. Med andre ord ingen brannslokkingsapparat tilgjengelig i leiligheten, vi mistet alt i brannen. Vi har sendt melding til utleier om dette, men det ble ingenting gjort av dem. Det endte med leiligheten vi hadde brant ned 100 % , hva gjør vi?

Les mer

Får mannen min hytta dersom vi skilles ettersom han står som eier?

29. feb 2024 · spørsmål

Min mann står som eier av vår hytte som vi bygde for 10 år siden. Vi har vært gift i 40 år, om vi blir skilt er det han som automatisk får hytta?

Les mer

Grunnarbeid ved oppføring av bolig

29. feb 2024 · spørsmål

Er grunnarbeid i forbindelse med oppføring av ny bolig dekket at håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven?

Les mer

Utleiefirmaet sendte faktura med betaling for leie etter utgang av oppsigelsestiden

29. feb 2024 · spørsmål

Jeg leier hybel hos et utleiefirma og oppsigelsestiden er snart over. Denne uken fikk jeg likevel ny faktura for hvor de etterspør betaling for måneden etter at oppsigelsestiden har gått ut. Jeg har forsøkt å kontakte dem på flere ulike e-postadresser uten å få svar (på adresser hvor jeg senest for en uke siden fikk svar). De svarer heller ikke på hvor de ønsker at jeg leverer nøklene. Hvordan løser jeg dette? Kan jeg bare la være å betale? Og hva om de nekter å frigjøre depositumet?

Les mer

Kan en person med demens skrive fremtidsfullmakt?

29. feb 2024 · spørsmål

Hvordan går man fram når en person med demens har pant i boligen sin? Hvordan kan han selge bolig/gi den fra seg til nærmeste pårørende når han er dement? Han husker oss, men er ikke i stand til å ta vare på økonomien. Vi ønsker å ta over lånet slik at han ikke mister leiligheten. Han har ikke skrevet fremtidsfullmakt. Kan han fortsatt gjøre det nå? Han ønsker å skrive fremtidsfullmakt, men vi er usikker om det vil være gyldig. Hvordan vet vi det? Jeg er stedatter, men ikke adoptert.

Les mer

El-tilsynet fant flere feil i boligen vi leier

29. feb 2024 · spørsmål

El-tilsynet fant mange feil i boligen jeg bor i. Utleier svarer ikke og vi har fått purring. Hva kan vi gjøre dersom strømmen skrus av? Vi har ett barn på 3 måneder og ett på 4 år. Kan vi sjekke oss på hotell og sende regning til utleier?

Les mer

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser i hans del

14. feb 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser på ca 800.000kr i hans den av boligen. Vi kjøpte boligen for 750.000kr over takst i 2018. Jeg ønsker ikke lengre å eie noe i lag med han, og lurer derfor på hvilke muligheter jeg har uten å tape alt for mye penger. Vi har betalt ned ca 380.000kr av lånet. Jeg ønsker aller helst å overta huset og lånet, men har ikke mulighet til å overta husets

Les mer