Samliv og samlivsbrudd

Lurer du på noe om eierforhold for samboere og i ekteskap, partnerskap, felleseie, separasjon eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om eierforhold for samboere og i ekteskap, partnerskap, felleseie, separasjon eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Inngå ekteskap etter utenlandsk rett

24. mai 2024 · spørsmål

Jeg skal gifte meg i Uganda i sommer og lurer på hvilke dokumenter som må være i orden? Jeg trenger også særeie.

Les mer

Videreføring av fastrentelån

24. mai 2024 · spørsmål

Jeg er midt i en samlivsbrudd. Vi har valgt å selge boligen da det er vanskelig økonomisk for begge å beholde huset. Vi har et fastrentelån sammen på 1,5 mil hver. Det står i banken at man ved salg av bolig kan flytte dette fastrentelånet til neste bolig. Banken mener vi må bryte opp lånet. Vi har en rente på 2.5 % på lånet som er veldig gunstig og over 2 år igjen. Har vi rett til videreføring av lånet?

Les mer

Kan man innlede samboerforhold med svigerdatter?

22. mai 2024 · spørsmål

Hva sier loven om å inngå et samboerforhold med min svigerdatter. Min sønn gikk bort for 2 år siden og boet er oppgjort.

Les mer

Jeg ønsker at samboer flytter ut, og kjøpe hennes del av boligen.

21. mai 2024 · spørsmål

Har felles hus og barn med samboer over lenger tid. Jeg ønsker at samboer flytter ut, og at jeg kjøper hennes del. Samboer ønsker ikke å gjøre noe med saken og vil bli boende. Hvordan går man frem når samboer ikke vil flytte?

Les mer

Hvilke verdier skal fordeles ved skilsmisse?

21. mai 2024 · spørsmål

Vi har bestemt oss for å skille lag etter 23 år. Han tjener mye mer enn meg og har betjent renter på lånet de siste årene. Han har og har hatt hele inntekten på utleie av hybel. Er det bare verdien på husene som skal fordeles? Han startet et firma etter at vi giftet oss, det er nå solgt og han sitter på en del penger i både aksjer og i et holdingselskap.

Les mer

Avtale om fortjeneste på salg av bolig

16. mai 2024 · spørsmål

Tidligere samboer ønsker en avtale om fortjeneste på et eventuelt salg av bolig innen to år. Hvordan går vi frem her? Er det normalt å avtale en fast prosent av gevinst ved salg? Hvis den som tar over bolig får ny samboer innen to år, vil da eventuell gevinst på salg bli tatt ut i fra den som sitter med boligen?

Les mer

Har vært gift med en kvinne i 6 måneder, så stikker hun av og kommer med anklager i mot meg.

07. mai 2024 · spørsmål

Har vært gift med en kvinne i 6 måneder, så stikker hun av og kommer med anklager. Hun bor nå hos forloverne våre og jeg føle det var planlagt. Jeg har tatt bilder av meldingene, men hun har slettet det som hun hadde skrevet. Hun har en historie og det samme mønsteret gjentar seg. Hun har fått to diagnoser som jeg ikke har sett bevis for.
Og det er masse som tilsier at jeg er blitt lurt av henne. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Jeg står midt i et samlivsbrudd, venter på mekling for å kunne ta ut separasjon. Siden vi er gift så er det vel felleseie?

07. mai 2024 · spørsmål

Jeg står midt i et samlivsbrudd, venter på mekling for å kunne ta ut separasjon. Vi har to barn, og jeg bor i huset (eier det fra før ekteskap). Siden vi er gift så er det vel felleseie, samme med bilen? Hun betaler ikke/dekker faste utgifter etc. Kan jeg dermed nekte henne bruk/adgang? Hun har flyttet ut av huset, men har vært i huset når jeg ikke er tilstede og hentet inventar (ikke personlige ting).

Les mer

I privat skifteoppgjør kan advokaten kreve innsyn i mine bankkontoer både før og etter formell dato for separasjon?

07. mai 2024 · spørsmål

I privat skifteoppgjør der den andre parten har engasjert advokat. Krever gjennom advokaten innsyn i mine bankkontoer både før og etter formell dato for separasjon. Kan dette kreves? Skattemelding med samlet bankinnskudd fra mine kontoer ved skjæringsdatoen er fremlagt, men altså ikke detaljert. Hvilket beløp som var innestående på de ulike kontoene?

Les mer

Hussalg og samlivsbrudd

07. mai 2024 · spørsmål

Jeg har i løpet av de siste årene gått igjennom et samlivsbrudd, som endte med skilsmisse for et og et halvt år siden, i den forbindelse gjennomgikk vi et hussalg i perioden vi var separert. Jeg har ved flere ganger ønsket å få en oversikt over hva hussalget innbrakte av overskudd slik at vi kunne bli enige om et fornuftig oppgjør, uten at hun vil opplyse om det. Huset var overført fra meg til min daværende kone. Hva skal jeg foreta meg for å få denne oversikten og få til et oppgjør?

Les mer

Hvordan verdsette mitt bidrag med oppussing av boligen?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer har nettopp kjøp hus. Hun har gått inn med 1 million i egenkapital og jeg 0. Hun kommer til betale 75% av lånet, men vi kommer til å dele likt på strøm, mat og slikt. Jeg kommer til å utføre store deler av oppussingen selv, slik at vi sparer store summer på håndverkere. Dette vil jo ha en ganske stor verdi ved ett salg. Hvordan avgjøre verdien dette medbringer?

Les mer

Krenkelse av privatlivets fred

26. apr 2024 · spørsmål

Min tidligere samboer ble nydig dømt for hensynsløs adferd mot meg og har fått et forelegg. Har prøvde presse meg til å trekke anmeldelsen, noe jeg ikke gjorde. Han mener at jeg har krenket hans privatliv og skal nå anmelde meg for dette. Har ikke jeg rett til å fortelle mine venner og familie om min livssituasjon som han har satt meg i?

Les mer

Må en ektepakt tinglyses for å være gyldig?

26. apr 2024 · spørsmål

Må en ektepakt tinglyses for å være gyldig?

Les mer

Ugyldig ektepakt

26. apr 2024 · spørsmål

Min mor og hennes ektefelle signerte i 2012 en ektepakt, der det stod at de skulle sitte i uskiftet bo. På denne tiden bodde de på en annen adresse. Det ble i etterkant skrevet en ny ektepakt, men denne ble aldri signert hverken av dem eller vitner. Er det da slik at den gamle ektepakten (som er signert av dem og vitner) fortsatt er gjeldene?

Les mer

Hva skjer med særeie når begge foreldre er demente og på sykehjem?

24. apr 2024 · spørsmål

Min mor og far har tinglyst ektepakt hvor mor har særeie alene. De begge er nå på sykehjem, mor er dement og far på god vei å bli dement. Er det ektepakten som slår inn her og mor eier nå alt av eiendom og løsøre siden far også er på sykehjem? I følge Nav er de begge enslige, er det slik rettslig også? Hvordan skal vi fastsette hvem som eier hva nå?

Les mer

Formulere ektepakt

18. apr 2024 · spørsmål

Vi skal skrive ektepakt med delvis særeie for å holde arv utenfor felleseie. Vi har begge særkullsbarn og ingen felles barn. Nå er vi usikre på hvor spesifikk tekst ektepakten må ha. Vi har følgende formulering: "bankkonti og sparing i fond og aksjer som kun disponeres av en ektefelle er dennes særeie".

Les mer

Kan min eks kreve verdier av driftsmidlene i mitt selskap?

15. apr 2024 · spørsmål

Skal skilles etter 25 års samliv. Kan min eks kreve verdier av driftsmidler som jeg har i mitt firma? Det er et enkeltmannsforetak. Dette kan være verktøy, tilhenger, stillas, traktor mv. Firmaet var registrert lenge før jeg giftet meg og har vært mitt levebrød.

Les mer

Eierforhold av bolig for samboere

08. apr 2024 · spørsmål

Min datter eier en leilighet 100%. Hun har nå fått en samboer, de har bodd sammen nå i omtrent 2 år. Han betaler en fast sum per måned som dekker deres felles behov. Hvis dette forholdet skulle ta slutt hvilke rettigheter har han da? Bør min datter skrive en kontrakt som sikrer hennes verdier, eller er dette noe som er en selvfølge?

Les mer

Barnefar vil ikke skrive samværsavtale

04. apr 2024 · spørsmål

I romjulen gikk barnefar fra meg og sov hos kompiser, mens jeg hadde barna fullt og alt av kostnader + lån på felles hus utenom strøm. Dette gjelder ennå. Han unngår avtale om barnebidrag. Han ønsker en avtale hvor barna og jeg blir boende i huset til jeg er ferdig å studere og kan ta over lånet, men han unngår å lage denne og bruker det imot meg. Skal jeg flytte får jeg utgifter med å rydde opp rotet hans og prosjekter i huset jeg må få fikset etter han. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Min ekskjæreste kjøpte ut min far for 10 år siden. Vi har hatt felles økonomi, men jeg lurer på hva har jeg krav på nå?

03. apr 2024 · spørsmål

Min ekskjæreste kjøpte ut min far for 10 år siden. Jeg og min ekskjæreste har vært forlovet i 7 år, av de 10 årene har vi har bodd og delt på utgifter, regninger, og hatt felles konto. Hva har jeg krav om jeg ikke har husleiekontrakt, men kvitteringer på hva jeg betaler hver mnd. Bevis på hva jeg kjøper inn til huset og ting jeg har gjort for at verdien skal gå opp. Jeg er ikke ut etter å få alt, men noe hadde vært fint.

Les mer