Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Politianmeldt av NAV

05. nov 2021 · spørsmål

Jeg har blitt anmeldt av NAV for feilutbetalt dagpenger for ca 130 000 kr. Har ikke blitt kontaktet av politi ennå, men det jeg lurer på er om jeg virkelig kan få fengsel som straff her. Jeg har søkt rundt og sett at flere har blitt dømt til fengsel i lignende saker som meg. Men jeg har aldri blitt dømt for eller noe er det noe mulighet for meg å slippe fengsel og heller få lenke eller bot feks?

Les mer

Mistet utvidet barnetrygd etter ekteskap

02. nov 2021 · spørsmål

Eg har akkurat gifta meg. Min ektefelle og meg skal ikkje bu saman, han bur i ein anna kommune, med sine born, eg har mitt barn her. Me har ikkje barn saman. Eg har eineomsorgen for mi dotter, og fekk akkurat brev om at eg har mista den utvida barnetrygda mi, fordi eg no er gift. Skal dette gå utover mi dotter? Som ektepar har me separat bustad, adresse og økonomi. Me har ingen felles born.

Les mer

Søker advokat med kompetanse på trygd og stønad

10. jun 2021 · spørsmål

Jeg søker en advokat som er spesialisert på NAV-klager.

Les mer

Klage til NAV etter at søknad om dagpenger ikke ble mottatt

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg registrerte meg som arbeidssøker hos NAV 12. mars, og søkte dagpenger (trodde jeg). Jeg har fylt ut meldekort hver 14. dag, oppdatert CV og ventet på vedtak om dagpenger. Pga. korona ventet jeg 6-7 uker før jeg etterlyste dette vedtaket. Jeg fikk så vite at søknad aldri var mottatt, og at jeg måtte søke på nytt. Det gjorde jeg, og har nå fått innvilget dagpenger fra 12. mai. Nå er ikke jeg permittert lenger, brukt opp sparepenger og ser ut å ha tapt kr. 25000,-. Er det verdt å klage?

Les mer

Beregning av pensjon ved gradert uførhet

06. okt 2020 · spørsmål

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Les mer

Avslag på dagpenger

06. okt 2020 · spørsmål

Jeg var arbeidsledig og registrert hos Nav og søkte om dagpenger i mai. Jeg fikk avslag fra Nav fordi de ikke godkjente dokumentene som ble gitt av min tidligere arbeidsgiver. Etter det ble jeg kontaktet av en rådgiver fra Nav og veiledet meg om hva slags papirer jeg trengte fra min tidligere arbeidsgiver og ba meg søke på nytt. Jeg fikk papirene og søkte på nytt i august, og det ble godkjent av Nav, men bare fra august, ikke fra mai. Er jeg kvalifisert for disse dagpengene fra mai eller august?

Les mer

Stønader i Norge når man flytter hjem fra EØS-land

06. okt 2020 · spørsmål

Jeg er alenemor til min datter på 5 år, vi bor i annet EØS-land. Flyttet hit med min mor da jeg var 13 år. Nå vil vi gjerne flytte hjem til Norge. Både jeg og min datter er norske statsborgere med norsk pass. Far betaler ikke bidrag, da han ikke har erkjent sin datter. Via retten er jeg tilkjent eneomsorgen. Mitt spørsmål er altså: hva er mine rettigheter og plikter som alenemor, og hva kan jeg eventuelt forvente av hjelp økonomisk sett?

Les mer

Forlengelse av ung ufør

06. okt 2020 · spørsmål

Er uføretrygdet etter en bilulykke i 1988, men for et år siden fikk jeg diagnosen add/adhd. Tenkte å søke om ung ufør. Er dette vanskelig å få innvilget?

Les mer

Straff for urettmessige trygdeytelser

28. sep 2020 · spørsmål

Hvis en person har mottatt urettmessig trygdeytelser fra Nav (som enslig forsørger, uten og være de) hvor lenge etterpå kan vedkommende straffes for dette? Eller få krav om tilbakebetaling av utbetalt stønad?

Les mer

Hvem skal skrive søknader til NAV?

17. sep 2020 · spørsmål

Jeg har godkjent yrkesskade og er i forbindelse med menerstatning prosessen. Fra sykepenger gikk til AAP. Lurte på når man har advokat i saken sin hvem som søker, skriver søknaden og sender alle de nødvendige papirene til NAV? Skadelidte eller bistandsadvokat?

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

11. aug 2015 · artikkel

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil tre år (men kan forlenges i ytterligere to år). Har du gjennomført AAP uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest […]
Les mer

Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

05. aug 2015 · artikkel

Det er ikke uvanlig at NAV utbetaler for mye eller for lite i trygd, enten fordi trygdemottakere oppgir feil opplysninger eller fordi trygdeetaten gjør feil. For mye utbetalt i trygd? Det er flere grunner til at trygdemottakere gir feil opplysninger til NAV. I tillegg til bevisst feilinformasjon er det ikke uvanlig at den trygdede gir feil informasjon fordi […]
Les mer

Stønad til bil – mange tvister om stønad til bil

05. aug 2015 · artikkel

Et eksempel på en vanlig tvist er følgende: En uføretrygdet mann søker om stønad til bil, men får avslag fra trygdekontoret med begrunnelsen at han ikke trenger bil fordi han er uføretrygdet og ikke er avhengig av bil for å komme seg til og fra jobb. Mannen klager, og begrunner klagen med at han bor […]
Les mer