Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Mister man utvidet barnetrygd hvis man gifter seg på nytt?

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg ble skilt for en del år siden. Har bestemt meg å gifte meg på nytt, men vi er bosatt i hver vår kommune og har utvidet barnetrygd grunnet enslig forsørgerstatus (vi har begge delt fast bosted for hver våres sett med barn). Kan man fortsatt ha folkeregisterete seperate adresser etter å ha giftet oss? Tenker skoletilhørighet for barna og ikke minst at en av primærboligene blir endret til sekundærbolig? Og vil utvidet barnetrygd endres? Er det andre konsekvenser?

Les mer

Hva skjer med dagpengene dersom jeg får sommerjobb?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er arbeidsledig og får dagpenger hos NAV. Hva skjer med dagpengene mine hvis jeg får sommerjobb som varer i maks 3 måneder eller hvis jeg begynner å ta oppdrag for Wolt/Foodora? Forstår at jeg maks kan jobbe 50%, men hvordan vil avkortning av dagpenger skje? Dagpengeperioden min vil bli avkortet ved en midlertidig jobb?

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist.

07. feb 2024 · spørsmål

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist. Derfor lurer jeg på om det er mulig å få hjelp og reise sak mot Nav?

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Flytte tilbake til Norge for operasjon

30. jan 2024 · spørsmål

Jeg var 18 år fikk jeg en diagnostisert et arvelig gen i familien hvor jeg ble rullert inn i et program hvor jeg skulle ta en operasjon når jeg fylte 25 år. Før jeg fylte 25 år fikk jeg muligheten til å flytte til London med jobb og tok muligheten. Nå har jeg bodd i London i 2 år og trives, men dessverre har jeg passert 25 år og England tilbyr ikke operasjonen jeg egentlig skulle tatt i Norge. Derfor lurer jeg på følgende. Blir jeg en del av folketrygden med engang jeg har flyttet tilbake?

Les mer

Er jeg medlem i folketrygden med utenlandsk arbeidsgiver?

29. jan 2024 · spørsmål

Jeg skal jobbe 100% på hjemmekontor i Oslo for amerikansk firma som fast ansatt. Vil jeg fortsatt være medlem av den norske folketrygden når jeg har en utenlandsk arbeidsgiver?

Les mer

Jeg skal jobbe i en svensk bedrift, gjelder fortsatt folketrygden

08. jan 2024 · spørsmål

https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/ (under:Mange trygdeavtaler ved flytting til utlandet)står det:Man opprettholder da medlemskapet i folketrygden under arbeidsoppholdet i det andre EU/EØS-landet såfremt oppholdet ikke skal vare mer enn 24mnder. Spm:Jeg skal jobbe 100%som kundebehandler fra hjemmekontor i Oslo, for et Svensk AS som selger gruppereiser fra Sverige til MidtØsten. Varigheten er permanent, altså ikke 24mnd. Mister jeg da trygden i Norge?

Les mer

Vikariat går ut under sykemelding

21. des 2023 · spørsmål

Jeg jobber som sykepleier. Jeg er nå i et vikariat på 100% frem til februar. Jeg har blitt gravid og skal føde i april. Grunnet helsemessige årsaker er jeg nå blitt sykemeldt frem til fødsel. Hvordan vil dette påvirke retten til foreldrepenger ettersom vikariatet går ut under sykemelding?

Les mer

Må man dele oppspart pensjon ved skilsmisse?

19. des 2023 · spørsmål

Jeg tok ut 100 % alderspensjon fra folketrygden som 62-åring. I tillegg har jeg tjenestepensjon. Alderspensjonen fra folketrygden har jeg satt inn på høyrentekonto. Den og tjenestepensjonen skal jeg leve av etter fylte 67. Ved en evt. ekteskapsoppløsning, hva skjer med min oppsparte pensjon? Må jeg dele den med min mann? Evt. har jeg noen mulighet for å unngå dette?

Les mer

Hvordan beregnes trygdetid?

12. des 2023 · spørsmål

I NAV beregning per 01.01.2024 er trygdetiden satt til 37 år. Etter giftemål med norsk mann i juni 1983 har jeg flyttet til Norge. Jeg fylte 67 i år og det påvirker min pensjon. Antall poengår er satt til 32. Hvorfor er trygdetiden 37 år da jeg har bodd i Norge 40 år - 5 dager?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne

29. nov 2023 · spørsmål

En ansatt kan ikke jobbe i sin opprinnelige stilling av helsemessige årsaker. Den ansatte har nå omskolert seg til nytt yrke, mottar AAP og har hele tiden fått arbeidet i alternative stillinger i bedriften samtidig med studier. Nå når den ansatte er ferdig med sin utdannelse, vil den ansatte ha fortrinnsrett til ansettelse i helt ny stilling som ansatte nå er kvalifisert for? Hvor sterkt står AML § 4-6, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne?

Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hjelp til sak om arbeidsskade

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg har behov for en advokat, som kan hjælpe mig med, at kende forskel på: Nakkesleng og Fysisk dokumenteret arbejdsskade. Sagen er anlagt fejl af min advokat som en nakkesleng, men har ALDRIG været andet end ‘dokumenteret fysisk arbejdsskade’. Dokumenteret ved omfattende Speciallægeundersøgelse: Røntgen, MR-scanning og Artroskopi, som dokumenterer fysiske varig menskade!

Les mer

Kan man få barnetrygd fra flere land samtidig?

23. okt 2023 · spørsmål

Et barn ble født i Norge. Foreldrene har ukrainsk og latvisk statsborgerskap. Er det lovlig å få barnetrygd samtidig både fra Norge og Latvia/Ukraine?

Les mer

Beregne utbetaling av sykepenger ved provisjon

20. okt 2023 · spørsmål

Har en sykmeldt arbeidstaker som jobber kun på provisjonslønn. I arbeidsavtalen står det at vi dekker lønn over 6G. Når arbeidstaker er sykmeldt 100% så er dette greit da det er snittet av de tre siste måneder som skal utbetales. Spørsmålet mitt er da, hva og hvordan utbetaler man når arbeidstaker er 50% sykmeldt og 50% i jobb? Provisjonsgrunnlaget utgjør lønn på mer enn snittet som er regnet ut. Hva skal utbetales da?

Les mer

Sykepenger

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg har vært sykmeldt siden august. NAV trenger opplysninger om inntekt fra arbeidsgiver, men arbeidsgiver vil ikke sende dokumenter til NAV. NAV kan derfor ikke behandle saken og utbetale sykpenger. Jeg har tatt kontakt med jobben, men de svarer ikke.

Les mer

Kan jeg ta ut lønn og overskudd i eget firma når jeg er trygdet?

10. okt 2023 · spørsmål

Jeg har "kranglet" meg til å opprettholde 20-30 % arbeidskapasitet. Jeg har eget firma og kan derfor fordele min tid og kapasitet over 24 timer. NAV mener at jeg skal være 100% trygdet, men jeg ønsker ikke det. Går på AAP nå, det er søk uførestønad for manglende arbeidsevne. Kan jeg ta ut maksimal lønn og overskudd i firma dersom det blir en mulighet? Jeg jobber mest med å administrere jobber til andre i samme situasjon.

Les mer

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer