Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Klage på avslag på søknad om innskuddsfritak

16. mai 2024 · spørsmål

Hvordan kan jeg følge opp avslått søknad om innskuddsfritak og uførepensjon? Hvor kan jeg finne støtte for å forstå helheten av situasjonen og for å formulere klagebrev.

Les mer

Klage på avslag på økonomisk sosialhjelp

10. mai 2024 · spørsmål

Min mor har fått avslag støtte på husleie, livsopphold og strøm. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon Jeg vitnet at alle dokumentene ble sendt til NAV. Jeg lurer på om hun kan klage på avgjørelse?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke lønnstillegg ved sykemelding?

29. apr 2024 · spørsmål

Er sjukmeldt i privat omsorgstiltak der eg er fast tilsett i heil stilling i såkalla medleverturnus. Ordinær turnus er heildøgnsvakter inkl helg/høgtider som utgjer eit fast tillegg på lønn kvar mnd, ca. 5000,-. Har fått melding fra arbeidsgjever at dette tillegget blir trekt ved sjukefravær/sjukmelding. Er dette lovleg? Er det da NAV som skal kompensere for dette?

Les mer

Feil diagnose hos psykolog – redd for å miste NAV-rettigheter

22. apr 2024 · spørsmål

I 2012 så gikk jeg til psykolog der hun satt en diagnose som jeg fikk uføretrygd for, men i ettertid så viser det seg at denne psykologen har ikke lest alle papirene mine så jeg har fått feil diagnose. Jeg er litt redd for å søke erstatning da jeg tror at jeg mister uføretrygden min og fastlegen min vil ikke endre diagnose som min nye psykolog har gjort på papirene. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Beregning av sykepenger

19. apr 2024 · spørsmål

Jeg har til vanlig en 100 prosent stilling innen helsevesenet. Søkte 50% permisjon i 6 mnd uten lønn. Det ser nå ut til at jeg muligens blir sykemeldt fra min 50% pga. en mulig operasjon litt frem i tid. Jeg lurer på følgende: Hvis jeg fortsatt er sykemeldt, når jeg egentlig skal begynne å jobbe 100% igjen, får jeg da sykepenger for full stilling? Jeg går rett i ferie 1.juli. Eller må jeg jobbe i noen uker, før jeg har krav på 100 prosent sykepenger?

Les mer

Dagpenger ved permisjon

18. apr 2024 · spørsmål

Driver et eget AS, hvor jeg er eneste ansatt. På grunn av nedgang i oppdragsmengde vurderer jeg å permittere meg selv 60 %. Jeg etablerte aksjeselskapet 31.12.2023, har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke tillegg ved sykemelding?

16. apr 2024 · spørsmål

Jobber i eit privat omsorgstiltak med medleverturnus som har ordinære vakter også i høgtider. Skulle til rett jobbe påskehelga, men vart sjukmeldt i perioden og ser no at arbeidsgjevar har trekt mine tillegg. Har eg ikkje krav på dette når sjukmelding treffer på høgtid? Jobber i privat sektor og ser at det er mange ulike regler fra det kommunale, men arbeidsmiljølova skal vel vere lik?

Les mer

Skatt og medlemskap i folketrygden ved flytting til utlandet

15. apr 2024 · spørsmål

Vår familie vurderer å bo ett år i Italia fra september til juni neste år. Jeg er ansatt og eier av et norsk firma. Jeg vil fly hjem til Norge ca. 1 uke per måned for å jobbe på vårt kontor i Norge, resten vil jeg jobbe på hjemmekontor. Hvor skal jeg skatte og vil jeg da meldes ut av trygdeordningene her i landet?

Les mer

Hvilket grunnlag for pensjon er riktig?

12. mar 2024 · spørsmål

Spørsmålet gjelder tjenestepensjon og gradert uførhet. Jeg er og har vært ansatt i samme bedrift i 36 år. Jeg ble 50 % ufør i 2001. Bedriften hadde da ytelsespensjon, før de gikk over til innskudd i 2009. Fordi jeg var ufør, så måtte jeg bli på ytelse fram til 2019. Selv om arbeidsgiver har betalt inn for min arbeidsføre del, så sier pensjonsleverandøren at min alderspensjon fra dem har blitt beregnet ut fra den lønnen jeg hadde i 2001. Er dette riktig? Innskuddspensjon fra 2019 kommer i tillegg.

Les mer

Mister man utvidet barnetrygd hvis man gifter seg på nytt?

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg ble skilt for en del år siden. Har bestemt meg å gifte meg på nytt, men vi er bosatt i hver vår kommune og har utvidet barnetrygd grunnet enslig forsørgerstatus (vi har begge delt fast bosted for hver våres sett med barn). Kan man fortsatt ha folkeregisterete seperate adresser etter å ha giftet oss? Tenker skoletilhørighet for barna og ikke minst at en av primærboligene blir endret til sekundærbolig? Og vil utvidet barnetrygd endres? Er det andre konsekvenser?

Les mer

Hva skjer med dagpengene dersom jeg får sommerjobb?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er arbeidsledig og får dagpenger hos NAV. Hva skjer med dagpengene mine hvis jeg får sommerjobb som varer i maks 3 måneder eller hvis jeg begynner å ta oppdrag for Wolt/Foodora? Forstår at jeg maks kan jobbe 50%, men hvordan vil avkortning av dagpenger skje? Dagpengeperioden min vil bli avkortet ved en midlertidig jobb?

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist.

07. feb 2024 · spørsmål

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist. Derfor lurer jeg på om det er mulig å få hjelp og reise sak mot Nav?

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Flytte tilbake til Norge for operasjon

30. jan 2024 · spørsmål

Jeg var 18 år fikk jeg en diagnostisert et arvelig gen i familien hvor jeg ble rullert inn i et program hvor jeg skulle ta en operasjon når jeg fylte 25 år. Før jeg fylte 25 år fikk jeg muligheten til å flytte til London med jobb og tok muligheten. Nå har jeg bodd i London i 2 år og trives, men dessverre har jeg passert 25 år og England tilbyr ikke operasjonen jeg egentlig skulle tatt i Norge. Derfor lurer jeg på følgende. Blir jeg en del av folketrygden med engang jeg har flyttet tilbake?

Les mer

Er jeg medlem i folketrygden med utenlandsk arbeidsgiver?

29. jan 2024 · spørsmål

Jeg skal jobbe 100% på hjemmekontor i Oslo for amerikansk firma som fast ansatt. Vil jeg fortsatt være medlem av den norske folketrygden når jeg har en utenlandsk arbeidsgiver?

Les mer

Jeg skal jobbe i en svensk bedrift, gjelder fortsatt folketrygden

08. jan 2024 · spørsmål

https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/ (under:Mange trygdeavtaler ved flytting til utlandet)står det:Man opprettholder da medlemskapet i folketrygden under arbeidsoppholdet i det andre EU/EØS-landet såfremt oppholdet ikke skal vare mer enn 24mnder. Spm:Jeg skal jobbe 100%som kundebehandler fra hjemmekontor i Oslo, for et Svensk AS som selger gruppereiser fra Sverige til MidtØsten. Varigheten er permanent, altså ikke 24mnd. Mister jeg da trygden i Norge?

Les mer

Vikariat går ut under sykemelding

21. des 2023 · spørsmål

Jeg jobber som sykepleier. Jeg er nå i et vikariat på 100% frem til februar. Jeg har blitt gravid og skal føde i april. Grunnet helsemessige årsaker er jeg nå blitt sykemeldt frem til fødsel. Hvordan vil dette påvirke retten til foreldrepenger ettersom vikariatet går ut under sykemelding?

Les mer

Må man dele oppspart pensjon ved skilsmisse?

19. des 2023 · spørsmål

Jeg tok ut 100 % alderspensjon fra folketrygden som 62-åring. I tillegg har jeg tjenestepensjon. Alderspensjonen fra folketrygden har jeg satt inn på høyrentekonto. Den og tjenestepensjonen skal jeg leve av etter fylte 67. Ved en evt. ekteskapsoppløsning, hva skjer med min oppsparte pensjon? Må jeg dele den med min mann? Evt. har jeg noen mulighet for å unngå dette?

Les mer

Hvordan beregnes trygdetid?

12. des 2023 · spørsmål

I NAV beregning per 01.01.2024 er trygdetiden satt til 37 år. Etter giftemål med norsk mann i juni 1983 har jeg flyttet til Norge. Jeg fylte 67 i år og det påvirker min pensjon. Antall poengår er satt til 32. Hvorfor er trygdetiden 37 år da jeg har bodd i Norge 40 år - 5 dager?

Les mer