Advokat

Her finner du artikler og spørsmål om advokater.
Her finner du artikler og spørsmål om advokater.

Innhold

Trenger advokat til menneskerettighetsdomstolen

30. mai 2024 · spørsmål

Jeg ser etter en advokat som kan representere meg for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Emne:
Les mer

Bringe sak inn for lagmannsretten

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å bringe sak inn for lagmannsretten fordi trygderetten har avslått min anke vedrørende uføretrygd. Jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem med dette? Jeg trenger hjelp av en advokat.

Les mer

Avvisningsgrunner når man klager på advokat

29. apr 2024 · artikkel

Hvilke krav stilles til din klage? Disiplinærnemnden kan avvise en klage om klagen, eller forholdene det klages over, ikke oppfyller kravene for å få den vurdert. Det betyr at Disiplinærnemnden ikke tar stilling til det du klaget over. Disiplinærnemnden kan avvise en sak av disse grunnene: Klagefrist: Klagen er sendt inn for sent Rettslig klageinteresse: […]
Les mer

Prosessen i en klagesak

29. apr 2024 · artikkel

Hvordan sender jeg en klage? Klage på advokat må sendes elektronisk via portalen Advokatklageordningen. Du må ha elektronisk ID for å kunne logge deg inn i portalen. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id. Du må logge deg inn i portalen via en datamaskin – du kan ikke bruke mobiltelefon […]
Les mer

Tapte sak pga advokatfeil

13. mar 2024 · spørsmål

Jeg brukt en advokat i Tingretten som begår en stor feil som gjør at vi taper saken og får saksomkostningene. Han skriver et feil faktum i sitt prossesskriv som dommeren kopierer i sin dom. Hvis en feil kan påvises - er det da advokatens forsikring som skal dekke dette? Er det noen å henvende seg til i slike saker? Og hvordan bør jeg takle dette ?

Les mer

Kan man prøve en sak for retten uten advokat?

23. feb 2024 · spørsmål

Kan man prøve en sak for retten uten advokat?

Emne:
Les mer

Behandlingsansvarlig nekter å utlevere juridisk betenkning

16. feb 2024 · spørsmål

Når et advokatfirma har gjort en juridisk betenkning knyttet til forhold rundt en person. Den juridiske betenkningen er et betalt oppdrag fra en "behandlingsansvarlig", jmf. personvernforordningen. Kan da "behandlingsansvarlig" nekte utlevering av notatet med den juridiske betenkningen og personopplysningene, med hjemmel i straffeloven §211, uten at slik påberopelse er saklig begrunnelse?

Les mer

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda.

07. feb 2024 · spørsmål

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda. Men jeg vurderer å få dette fremskyndet. Vil gjerne ha hjelp til å gå videre med dette. Mangler lønn fra desember og Januar nå.

Les mer

Advokatens habilitet

30. jan 2024 · spørsmål

Når et advokatfirma i en konflikt har unnlatt å ta et oppdrag for en part, med begrunnelse i inhabilitet og nærere relasjoner til motparten, kan da samme advokatfirma hevde å være habil når oppdraget i stedet kommer fra motparten?

Les mer

Jeg har blitt skadet i Norge og trenger hjelp

08. jan 2024 · spørsmål

Hei, jeg er blitt skadet i Norge. Og etter bilulykken har jeg blitt operert, men nå har jeg et problem. pga jeg vet det er gammel sak, men jeg vart veldig ung når jeg ble operert og har fortsatt smerte. Jeg fikt ingen hjelp, men kan dere hjelpe meg med min sa? Kan dere kontakt meg og vi kan se hva skal vi gjøre videre. Takk for svar.

Les mer

Rett til fri rettshjelp

05. jan 2024 · artikkel

Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke til fylkesmannen i fylket ditt for å få slik støtte. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Vær også klar over at rettighetene dine kan endre seg underveis i løpet av en sak dersom den økonomiske situasjonen […]
Les mer

Trenger advokat til klage på tvungen psykisk helsevern

21. des 2023 · spørsmål

Det er krise og jeg trenger en dyktig advokat som kan sende klage for meg snarest. Det gjelder klage på tvungen psykisk helsevern og medisinering.

Les mer

Jeg trenger hjelp fra en advokat

19. des 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp fra en advokat å skrive til meg en klage.

Les mer

Advokat går tilbake på tilbud om å slippe egenandel

13. des 2023 · spørsmål

Kan en advokat mulig formidle at egenandel ikke må betales på bakgrunn av at klient ikke har penger til det og så gå tilbake på det et år etterpå å sende regning via et kredittselskap (uten forvarsel)?

Les mer

Utdannet advokat i utlandet

11. des 2023 · spørsmål

Jeg har en venn fra Australia som er ferdig utdannet advokat. Han er i en prosess med å flytte til Norge neste år og ønsker å praktisere her i Norge. Hvordan skal man gå videre, og tilbyr advokatfirmaer stillinger til internasjonale advokater i Norge?

Les mer

Kan jeg klage inn advokaten til advokatklageordningen?

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å klage inn en advokat fordi personen ikke har fulgt kravene i arbeidsmiljøloven i saksbehandlingen av en personalsak. Personen arbeider i dag i offentlig forvaltning. Jeg finner ikke navnet i medlemslisten til advokatforeningen. Jeg vet derfor ikke om personen har advokatbevilling. Hvordan kan jeg finne ut om personen har bevilling, og gjelder klageordningen for en person som ikke er medlem av advokatforeningen? Hvilke andre klageordninger gjelder da?

Les mer

Fristen for å klage inn advokat

27. nov 2023 · spørsmål

Vi ønsker å sjekke muligheten for å klage inn en advokat vi benyttet ifbm en byggesak. Advokaten krevde høye salærer og etter å ha betalt 100 000 kr i salærutgifter var ikke saken et skritt nærmere en løsning. Vi måtte stoppe samarbeidet med advokaten da vi så at vedkommende ikke hadde gode intensjoner. Vi ser at advokaten i dag har blitt fratatt bevillingen da mange har opplevd dette. Dette er en sak tilbake i 2020/2021. Er det en foreldelsesfrist for å søke erstatning på salærene?

Les mer

Trenger advokat som snakker tagalog

16. nov 2023 · spørsmål

Min kone og jeg forsøker å hjelpe en venn i utlandet som har barn med norsk statsborger. Han har forlatt barna sine og mor er i nød. Forsøker å finne en advokat som snakker Tagalog & Visaya/Cebuano om mulig. Har dere en i deres database? Jeg fant dessverre intet via google.

Les mer

Advokat har fakturert for møte det ikke skulle faktureres for

09. nov 2023 · spørsmål

Vår advokat avholdt et møte i forbindelse med en byggesak som ikke vedkom oppdraget vi hadde med advokaten. Vi fikk bekreftet at vi ikke ville bli fakturert for møtet. I ettertid blir vi fakturert for nesten kr 30 000 for forberedelser til møtet, skriving av møtereferat, etterarbeide i forbindelse med møtet. Vi klager skriftlig til advokaten og mener at vi ikke skal dekke nevnte utgifter da vi ikke skulle faktureres for avholdte møte. Advokaten svarer ikke på klagen.

Les mer

Hjelp til å finne advokat

27. okt 2023 · spørsmål

Vi trenger hjelp til å finne advokat i en klagesak vedrørende bytte av ungdomsskole.

Les mer