Advokat

Her finner du artikler og spørsmål om advokater.
Her finner du artikler og spørsmål om advokater.

Innhold

Behandlingsansvarlig nekter å utlevere juridisk betenkning

16. feb 2024 · spørsmål

Når et advokatfirma har gjort en juridisk betenkning knyttet til forhold rundt en person. Den juridiske betenkningen er et betalt oppdrag fra en "behandlingsansvarlig", jmf. personvernforordningen. Kan da "behandlingsansvarlig" nekte utlevering av notatet med den juridiske betenkningen og personopplysningene, med hjemmel i straffeloven §211, uten at slik påberopelse er saklig begrunnelse?

Les mer

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda.

07. feb 2024 · spørsmål

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda. Men jeg vurderer å få dette fremskyndet. Vil gjerne ha hjelp til å gå videre med dette. Mangler lønn fra desember og Januar nå.

Les mer

Advokatens habilitet

30. jan 2024 · spørsmål

Når et advokatfirma i en konflikt har unnlatt å ta et oppdrag for en part, med begrunnelse i inhabilitet og nærere relasjoner til motparten, kan da samme advokatfirma hevde å være habil når oppdraget i stedet kommer fra motparten?

Les mer

Jeg har blitt skadet i Norge og trenger hjelp

08. jan 2024 · spørsmål

Hei, jeg er blitt skadet i Norge. Og etter bilulykken har jeg blitt operert, men nå har jeg et problem. pga jeg vet det er gammel sak, men jeg vart veldig ung når jeg ble operert og har fortsatt smerte. Jeg fikt ingen hjelp, men kan dere hjelpe meg med min sa? Kan dere kontakt meg og vi kan se hva skal vi gjøre videre. Takk for svar.

Les mer

Rett til fri rettshjelp

05. jan 2024 · artikkel

Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke til fylkesmannen i fylket ditt for å få slik støtte. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Vær også klar over at rettighetene dine kan endre seg underveis i løpet av en sak dersom den økonomiske situasjonen […]
Les mer

Trenger advokat til klage på tvungen psykisk helsevern

21. des 2023 · spørsmål

Det er krise og jeg trenger en dyktig advokat som kan sende klage for meg snarest. Det gjelder klage på tvungen psykisk helsevern og medisinering.

Les mer

Jeg trenger hjelp fra en advokat

19. des 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp fra en advokat å skrive til meg en klage.

Les mer

Advokat går tilbake på tilbud om å slippe egenandel

13. des 2023 · spørsmål

Kan en advokat mulig formidle at egenandel ikke må betales på bakgrunn av at klient ikke har penger til det og så gå tilbake på det et år etterpå å sende regning via et kredittselskap (uten forvarsel)?

Les mer

Utdannet advokat i utlandet

11. des 2023 · spørsmål

Jeg har en venn fra Australia som er ferdig utdannet advokat. Han er i en prosess med å flytte til Norge neste år og ønsker å praktisere her i Norge. Hvordan skal man gå videre, og tilbyr advokatfirmaer stillinger til internasjonale advokater i Norge?

Les mer

Kan jeg klage inn advokaten til advokatklageordningen?

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å klage inn en advokat fordi personen ikke har fulgt kravene i arbeidsmiljøloven i saksbehandlingen av en personalsak. Personen arbeider i dag i offentlig forvaltning. Jeg finner ikke navnet i medlemslisten til advokatforeningen. Jeg vet derfor ikke om personen har advokatbevilling. Hvordan kan jeg finne ut om personen har bevilling, og gjelder klageordningen for en person som ikke er medlem av advokatforeningen? Hvilke andre klageordninger gjelder da?

Les mer

Fristen for å klage inn advokat

27. nov 2023 · spørsmål

Vi ønsker å sjekke muligheten for å klage inn en advokat vi benyttet ifbm en byggesak. Advokaten krevde høye salærer og etter å ha betalt 100 000 kr i salærutgifter var ikke saken et skritt nærmere en løsning. Vi måtte stoppe samarbeidet med advokaten da vi så at vedkommende ikke hadde gode intensjoner. Vi ser at advokaten i dag har blitt fratatt bevillingen da mange har opplevd dette. Dette er en sak tilbake i 2020/2021. Er det en foreldelsesfrist for å søke erstatning på salærene?

Les mer

Trenger advokat som snakker tagalog

16. nov 2023 · spørsmål

Min kone og jeg forsøker å hjelpe en venn i utlandet som har barn med norsk statsborger. Han har forlatt barna sine og mor er i nød. Forsøker å finne en advokat som snakker Tagalog & Visaya/Cebuano om mulig. Har dere en i deres database? Jeg fant dessverre intet via google.

Les mer

Advokat har fakturert for møte det ikke skulle faktureres for

09. nov 2023 · spørsmål

Vår advokat avholdt et møte i forbindelse med en byggesak som ikke vedkom oppdraget vi hadde med advokaten. Vi fikk bekreftet at vi ikke ville bli fakturert for møtet. I ettertid blir vi fakturert for nesten kr 30 000 for forberedelser til møtet, skriving av møtereferat, etterarbeide i forbindelse med møtet. Vi klager skriftlig til advokaten og mener at vi ikke skal dekke nevnte utgifter da vi ikke skulle faktureres for avholdte møte. Advokaten svarer ikke på klagen.

Les mer

Hjelp til å finne advokat

27. okt 2023 · spørsmål

Vi trenger hjelp til å finne advokat i en klagesak vedrørende bytte av ungdomsskole.

Les mer

Hjelp til sak om arbeidsskade

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg har behov for en advokat, som kan hjælpe mig med, at kende forskel på: Nakkesleng og Fysisk dokumenteret arbejdsskade. Sagen er anlagt fejl af min advokat som en nakkesleng, men har ALDRIG været andet end ‘dokumenteret fysisk arbejdsskade’. Dokumenteret ved omfattende Speciallægeundersøgelse: Røntgen, MR-scanning og Artroskopi, som dokumenterer fysiske varig menskade!

Les mer

Regler for advokater og kontraktskriving

19. okt 2023 · spørsmål

Kan en advokat som hjelper klient A med en sak skrive kontrakt for klient B hvor kontrakten er avtale mellom klient A og B? Kan denne avtalen skrives på en måte som er til økonomisk skade for klient A? Advokaten har jo kastet klient A under bussen til fordel for klient B. Noen tanker rundt dette?

Les mer

Advokathjelp til ukrainsk flyktning

11. okt 2023 · spørsmål

En av våre bosatte flyktninger fra Ukraina trenger å snakke med en advokat på ukrainsk eller russisk i forbindelse med en sivilsak / samlivsbrudd. Politiet har vært litt involvert, og de mener at vedkommende må snakke med en advokat. Kan dette være noe som dere kan hjelpe vedkommende med? Det er ønsket en gratis konsultasjon.

Les mer

Kan advokaten takke ja til styreplass?

29. sep 2023 · spørsmål

Kan en adv1 som bistår klient takke ja til styreplass i ett firma som har inngått samarbeidsavtale med klienten? Ved inngåelse av samarbeidsavtalen, som adv1 utarbeidet for firma, anbefalte firma adv1. til oss i annen sak. Adv1 fikk i ettertid styreverv i firmaet. Nå er det konflikt med dette firmaet som følge av forsinkelser i samarbeidet på over 1 år. Vi mangler oppgjør som iht avtalen ligger på ca 12mill+. Har adv2 til å hjelpe, men har adv1 gjort noe galt vi bør forfølge?

Les mer

Advokatens rolle

21. sep 2023 · spørsmål

Kan en advokat være venn av klient? Vil ikke det bli partisk? Kan advokater sende brev med «advarsel» for sin klient?

Les mer

Finne advokat med riktig kompetanse

11. sep 2023 · spørsmål

Trenger bistand i sak om samlivsbrudd og eiendom i Spania. Er ute etter advokat som kan spansk jus og som prater norsk - om mulig?

Les mer