Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Rettigheter etter biologisk far

02. jun 2023 · spørsmål

Jeg har nylig funnet min biologiske far gjennom MyHeritage, og fått kontakt med han. Jeg lurer på om vi har noen automatiske rettigheter i forhold til hverandre. Jeg er ikke interessert i å frata hans barn deres arverettigheter, men hvis noe skulle skje vil jeg gjerne vite om det. Det hadde også vært nyttig å vite hva min posisjon er før jeg evt møter hans familie, sånn at jeg kan unngå at situasjonen blir ubehagelig.

Les mer

Arverett som særkullsbarn

31. mai 2023 · spørsmål

Mor og far er skilt. Jeg er eneste barnet deres. Begge har funnet nye partnere og fått 2 barn hver. Far har nå vært gift i 15 år. Mor har hatt samboer i 18 år. Hvordan stiller dette seg med meg som eneste særkullsbarn? Hvor mye har jeg krav på i de to ulike boene dersom mor/far dør? Ingen av partene har skrevet samboerkontrakt eller hva som er særeie.

Les mer

Hvem skal betale for søsters begravelse?

31. mai 2023 · spørsmål

Min søster døde i april 2020, min mor tok på seg betaling av begravelse, og faktura er sendt til henne i hennes navn. Kort tid etter ble også min mor syk, og hun døde desember 2021. I slutten av 2022 får sønn til min avdøde søster faktura på min søsters begravelse(?!) den har nå gått til inkasso. Det er mulig (men svært merkelig) at min mor aldri betalte denne begravelsen. Dessuten er dette veldig sent å komme med krav fra begravelsesbyrå. Hvordan er jusen her? Kan de kreve dette av min nevø?

Les mer

Testament for samboere

31. mai 2023 · spørsmål

Holder på å skrive et gjensidig testamente med samboer, med felles barn på vei, ingen særkullsbarn. Har forstått det slik at som samboere bør man ha med at den gjenlevende part har tillatelse til å sitte i uskiftet bo, og rett til utvidet uskifte. Men holder dette for å utsette pliktarven til barnet, slik at hen arver sin del først når begge foreldrene dør? Evt hva må være med? Vårt formål med testamentet er å få så like arverettigheter som mulig, som om vi var gift.

Les mer

Har arving krav på overskudd av hyttesalg fra uskiftet bo?

31. mai 2023 · spørsmål

Min stemor sitter i uskiftet bo etter min far. Hun har nylig solgt familiens hytte. Kan jeg som arving (særkullsbarn) kreve utbetalt min del av salgsoverskuddet?

Les mer

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

31. mai 2023 · spørsmål

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

Les mer

Videreføre bokrettigheter

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg er forfatter og har skrevet over tretti bøker som gir årlig royaltyinntekter på rundt 350 000 i året. Jeg er nå 74 år og må tenke litt framover. Jeg ønsker at rettighetene til disse bøkene skal gå videre, først til min kone og så til mine to barn fra ekteskapet mitt uten å bli delt med andre. Jeg har et barn utenfor ekteskap. Vil det være mulig for meg å overføre alle rettighetene for allerede publiserte manus og fremtidige manus? Hva vil det si i praksis? Hva vil det koste å få det gjort?

Les mer

Får ikke utbetalt penger etter avdød far

16. mai 2023 · spørsmål

Kan beløp i bank fra 2016 betales ut til barn etter farens død 2016? De vil ikke skrive under på skifte. Beløpet er betalt av meg. Er der et tidsrom de kan frigjøres til barna uten skifte? Kan jeg annullere beløpet i banken?

Les mer

Arverett etter mor med særkullsbarn

08. mai 2023 · spørsmål

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Les mer

Farskap og arveoppgjør

08. mai 2023 · spørsmål

Hvis farskapssak der mulig far benekter farskap, men blodprøver tilsier mest sannsynlig farskap. Der dom for 50 år siden frikjenner farskapet pga tvil og man i senere tid får så og si 100 % DNA-resultat. Må det ny rettssak til ifbm med arveoppgjør? Eller er resultat av DNA-prøven godt nok i forhold til å kunne arve far?

Les mer

Hvordan krever man at skifte skal gjennomføres?

08. mai 2023 · spørsmål

Det sies at særkullsbarn etter avdøde kan kreve at skifte skal gjennomføres. Men hvordan krever man det? Det andre er spørsmål om offentlig skifte. Hva skal til for at skifteretten "uten videre" oppnevner en bobestyrer, og at gebyrer dermed blir vesentlig lavere. Det siste er spørsmål om offentlig skifte. Mener at vi har undertegnet at vi skal foreta privat skifte. Har fått skifteattest. Kan man kreve offentlig skifte i og med at gjenlevende ektefelle ikke samarbeider?

Les mer

Har barnebarnas halvsøsken arverett?

08. mai 2023 · spørsmål

Vi er et par som har bare en datter som igjen har en sønn (vårt barnebarn). Vårt barnebarn har 2 halvsøsken. (Vår datter er ikke mor til disse to.) Hvis vi, vår datter og barnebarn går bort, vil halvsøsken til vårt barnebarn arve oss eller vil arven gå til våre søsken/nieser/nevøer når ikke testamente er skrevet??

Les mer

Kan man flytte ut av landet når man sitter i uskiftet bo?

08. mai 2023 · spørsmål

Kan etterlevende ektefelle flytte ut av landet når hun sitter i godkjent uskiftet bo? Det finnes særkullsbarn etter avdøde.

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Skal forskudd på arv indeksreguleres?

08. mai 2023 · spørsmål

Skal det stå på papiret at forskuddet på arv til ett av barna skal indeksreguleres, eller er det innforstått ved arveoppgjøret?

Les mer

Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

08. mai 2023 · spørsmål

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Kan søsken bestride testamente?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi er et barnløst ektepar og begges foreldre er døde. En av oss har flere søsken. Vi skriver testamente, hvor alle nevøer og nieser er arvinger, men ikke søsken. Kan slikt testamente bestrides av søsken?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer