Skatter og avgifter

Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.
Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.

Innhold

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

16. feb 2024 · spørsmål

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer

Betale skatt i Norge eller Spania?

15. feb 2024 · spørsmål

Vi skal flytte til Spania i 1 år og barna skal gå på skole der. Vi driver forsikringskontor i Norge, men skal jobbe fra Spania. Hvordan er det med skatt da? Skal vi skatte til Spania? Og vet du hvor mye man skatter der?

Les mer

I hvilket land skal jeg betale skatt?

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg skal flytte til India, et land som Norge har trygdeavtale med. Jeg eier leilighet i Norge og har mitt eget ENK som jeg skal arbeide med/hjemmekontor fra. Jeg ønsker å oppholde meg lengre enn 180 dager i India per kalenderår, og ønsker å søke om oppholdstillatelse. Jeg ønsker også å starte mitt eget selskap i India. Hvordan blir det med skatt da? Hvilket land skal jeg betale skatt til basert på både inntekt til norsk selskap og indisk?

Les mer

Flytter til Spania, har enkeltmannsforetak registrert i Norge

28. des 2023 · spørsmål

Jeg har enkeltmannsforetak registrert i Norge, der jeg utfører helsetjenester. Jeg har tenkt å flytte til Spania for å studere og fortsette med jobben ved siden av studiet. Tjenestene kommer jeg til å utføre både i Spania og Norge. Er det lov å melde flytting til utlandet, mens firmaet er registrert i Norge. Kan man skrive av ting på firmaet i utlandet, f.eks bil fordi jeg må kjøre til og fra kundene. Hvor skatter jeg til? Norge eller Spania?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Arbeide for amerikansk arbeidsgiver i Norge

23. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å arbeide for et selskap i USA på hjemmekontor i Norge. De har bedt meg om å undersøke hvilke alternativer jeg har i Norge rundt dette. For meg er det viktig at min pensjon og forsikringer blir ivaretatt. I utgangspunktet er lønnen i USD, men de er åpne for å utbetale i NOK om dette lar seg gjøre? Hvilke alternativer har jeg? Jeg har sett på å sette opp et enkeltmannsforetak eller et AS. Hva er fordeler og ulemper med disse? Finnes det andre alternativer som kan benyttes?

Les mer

Import av bil fra utlandet

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg har fått bil i gave fra kjæresten som bor i utlandet. Nå vil jeg importere bilen til Norge. Må jeg betale toll, skatt og mva ? i så fall hvor mye?

Emne:
Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hvor skatter man ved midlertidig opphold i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg planlegger å flytte til Portugal i opptil 6 måneder. Jeg har fått mulighet til å fortsette i nåværende stilling gjennom hjemmekontor når jeg flytter, men arbeidsmengden minker. Hvem skal jeg da skatte til? Er det noe mer man må ta høyde for i løpet av denne perioden?

Les mer

Hvilke skatteregler gjelder når man bor i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er pilot for et irsk registrert selskap og jeg har base i Spania, så bor der fast. Kanskje endrer jeg base med tiden men den basen vil forbli i Europa/UK. Jeg har ingen eiendom, barn, eller noe ellers tilknytning til Norge og har heller ingen planer om å ha det i nærmeste fremtid (les 5 år minimum). Hva skatteregler gjelder i dette tilfellet? Og hva bør jeg tenke på økonomisk?

Les mer

Må man skatte av gevinst på nettkasino?

09. nov 2023 · spørsmål

Jeg har over mange år lidd av ludomani, opparbeidet meg stor inkassogjeld på over 2 millioner. I år vant jeg 800 000,- på et utenlandsk nettkasino, mesteparten av de pengene er nå borte da de ble brukt på å betale ut gjeld, både til privatpersonene jeg har skyldt penger grunnet min avhengighet, og også et stort lån jeg hadde medlåntaker. Spørsmålet mitt er om jeg må oppgi dette på skattemeldingen, når jeg totalt sett har tapt mye mer enn jeg har vunnet? Ift å skatte av det, når tap er større enn gevinst?

Les mer

Inkassofirma tar kontakt etter 10 år. Hva bør man gjøre?

07. nov 2023 · spørsmål

Når Inkasso firma skriver følgende hva er rettighetene mine saken er mer en 10 år gammel . For å unngå rettslig pågang på nåværende tidspunkt, oppfordrer vi til at du signerer og returnerer dette brevet innen 14 dager. Det vil si at vi ikke sender saken til forliksrådet eller namsmannen. Da kan du spare ytterligere saksomkostninger. Du unngår også at det påløper en ny betalingsanmerkning.

Les mer

Må jeg skatte av pengegave?

20. okt 2023 · spørsmål

Kan jeg motta penger fra min sønn uten å måtte skatte? Gaven er på 2,5 millioner

Les mer

Opphør av skattemessig bosted

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg flyttet til Stockholm permanent 15. januar 2022. Er da skatteskyldig til Norge til 15. januar 2026. I følge Skatteetaten kan jeg ikke søke emigrasjon før 3 år er gått? Stemmer det? Jeg eier et aksjeselskap 100% og er medeier med 20% i et aksjeselskap i Norge. Kan jeg etter 5 år (som utflyttet før 29. november 2022) overføre kapitalen fra selskapene til meg privat uten og betale utbytteskatt ?

Les mer

Skatteplikt ved inntekt opparbeidet i utlandet

14. aug 2023 · spørsmål

Dersom man har dobbelt statsborgerskap i USA og Norge og har bodd og jobbet i USA, samt får uføretrygd fra amerikanske militæret, er man skattepliktig i Norge selv om inntektene er skattefrie i USA? Kan Skatteetaten kreve skatt hvis personen flytter til Norge og har fast bopel i begge land?

Les mer

Skattemessig bosatt i Sverige

10. jul 2023 · spørsmål

Jeg eier gård med skogsdrift i Sverige. Bodde i Sverige fra 2012 til 2014. Har Svensk personnummer. Tenker flytte til Sverige februar 2024 når jeg blir pensjonist. Eier en utleieleilighet fra 2018 i Oslo, har en hytte på Golsfjellet uten innlagt vann og eier aksjer for ca. 12.000.000,-. Holder det med botid på seks måneder i Gol før flytting så pensjonen kun beskattes i Norge? Vil jeg gå rett inn i Svensk skattesystem så jeg slipper formuesskatt? Mitt hovedfokus vil bli drift av gården.

Les mer

Kan Skatteetaten ta pant i konas konto?

13. jun 2023 · spørsmål

Skylder restskatt og har sak gående med skatteetaten. Betaler 20 000 per måned. Jobber i utlandet og betaler skatt til det landet jeg jobber i . Penger har blitt overført til min kones konto i Norge som betaler ALLE utgifter. Hun har en sparekonto som hun sparer både mine og hennes penger. Nå har Skatteetaten tatt pant i hennes konto så vi har ikke penger til regninger, forsikring, medisiner, ingenting. Kan Skatteetaten gjøre dette uten videre? Og hvordan kan vi få åpnet det igjen?

Les mer

Skatt når man har utenlandsk arbeidsgiver

12. jun 2023 · spørsmål

Jeg er fra Canada og skal flytte til Norge, men har et firma i Canada og betaler skatt fra firmaet i Canada. Skal jeg måtte betale skatt i Norge og Canada da?

Les mer

Skatteregler når man jobber for norsk bedrift i utlandet

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har en jobb i Norge som IT-Utvikler for et konsulentfirma, de er ikke avhengig av å ha meg på arbeidsplassen og jeg kan derfor reise veldig mye samtidig som jeg jobber. Jeg tenker derfor å bosette meg i utlandet der jeg er gift. Jeg lurer derfor på hvordan skattereglene er for meg? Kan jeg eventuelt kun bli skattet i det landet? Jeg er ung, og dersom det spiller noen rolle, så er landet Algerie.

Les mer

Må man skatte på penger brukt på lovpålagt forsikring?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Tyskland ett år og har jobbet. Av ulike grunner har jeg dessverre ikke meldt flytting før nylig. Jeg har en skattemelding som unngår dobbeltbeskatning av lønn, men jeg har også blitt fratrukket en god andel til statlig pensjonsforsikring, sykeforsikring og sosialforsikring, hjemlet i loven, gjennom året. Jeg finner ikke et sted å trekke dette fra på i meldingen. Mitt spørsmål er, må man virkelig skatte på penger som er gått til lovpålagte statlige forsikringer i Tyskland?

Les mer