Skatter og avgifter

Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.
Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.

Innhold

Skatteplikt når man har midlertidig arbeidstillatelse

22. apr 2024 · spørsmål

Statsborger utenfor EØS fikk i 2023 midlertidig arbeidstillatelse mens vedkommende ventet på svar ang. asylsøknad. Med arbeidstillatelsen ble det opprettet et ENK og fakturert for arbeid mot norsk firma mens vedkommende oppholdt seg her. I nov. 23 fikk vedkommende en skilled worker permit. På skatteetatens websider står det vedkommende jobbet nov-des 23, og det er ikke klart om vedkommende skal skatte for jan-okt mens vedkommende ikke hadde opphold- og arbeids-tillatelse, kun midlertidig tillatelse og asylsøknad. Hvordan gå frem?

Les mer

Dokumentere skatt betalt til et annet land i skattemeldingen

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg er sjømann og har jobbet i Brasil siden mars 2023. Jeg oppholdt meg i Brasil mer enn 200 dager i kalenderåret 2023. Jeg fikk høre at jeg er skattepliktig i Brasil. Jeg lurer på hvor jeg skal føre dette i selvangivelsen min, slik jeg får tilbake den skatten jeg har betalt i Brasil?

Les mer

Skatte av godtgjørelse fra utlandet

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg bor i Norge, i tillegg til min faste jobb ved universitet, jobber jeg for et vitenskapelig tidsskrift som redaktør. Jeg får en årlig godtgjørelse for utgiftene jeg har. Godtgjørelsen blir betalt fra forlaget i Storbritannia, men i euro. Må godtgjørelsen skattes i Norge, i så fall, må jeg opprette et enkeltmannsforetak, eller kan det oppgis som privatperson/frilanser?

Les mer

Skatt og medlemskap i folketrygden ved flytting til utlandet

15. apr 2024 · spørsmål

Vår familie vurderer å bo ett år i Italia fra september til juni neste år. Jeg er ansatt og eier av et norsk firma. Jeg vil fly hjem til Norge ca. 1 uke per måned for å jobbe på vårt kontor i Norge, resten vil jeg jobbe på hjemmekontor. Hvor skal jeg skatte og vil jeg da meldes ut av trygdeordningene her i landet?

Les mer

Ved ikke møtt opp time, kan tatoveringsstudio gebyr?

09. apr 2024 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående en sak. Min datter ringte meg for noen dager siden, der forklarer hun at hun har mottatt en faktura fra Klarna / Izettle pålydene 6000,-. Hun hadde satt opp en time hos et tatoverings studio, men hun glemte timen, og fikk samme dag en uspesifisert faktura på 6000. Etter å ha lest igjennom messenger/meldingsloggen mellom begge parter, så var det snakk om en coverup tatovering. Har de noe hold i dette kravet?

Les mer

Har trafikkskolen krav på at jeg skal tilbakebetale etter at det har gått syv år?

20. mar 2024 · spørsmål

Jeg gikk på en trafikkskole der jeg nedbetalte regninger i 2017, men de hadde plutselig sluttet å sende meg fakturaer og da gikk det i glemme boka for meg. Nå i 2024 sender de meg en faktura for første gang på mail etter så mange år, har de krav på at jeg skal betale etter at det har gått så mange år?

Les mer

Hva skjer med skatt og trygd ved flytting til utlandet?

15. mar 2024 · spørsmål

Tenkte å flytte ut av Norge til et annet land i EU/EØS. Vil fortsatt jobbe i Norge i en reisejobb med turnus. Lurte litt på hva som trengs med skatt, folketrygden og sånne ting.

Les mer

Skatt når man jobber både i Norge og Estland

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg har jobbet i Norge siden 2013, fast ansatt, sykepleier 83,9 % stilling. I 2022 startet jeg å jobbe også i hjemlandet , i Estland 50 %. Jeg har pendlet mellom Estland og Norge allerede i 11 år. Jobber 2 uker i Norge og sa jobber 2 uker i Estland. Veldig vanskelig å forstå hvordan er det med skatt. Myndighetene i Estland forstår ikke helt hva de må gjøre. Jeg er fast bosatt i begge land (folkeregister). Arbeidsgiver i Estland spurte meg hva de må gjøre, jeg vet ikke. Kan du hjelpe meg?

Les mer

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

16. feb 2024 · spørsmål

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer

Betale skatt i Norge eller Spania?

15. feb 2024 · spørsmål

Vi skal flytte til Spania i 1 år og barna skal gå på skole der. Vi driver forsikringskontor i Norge, men skal jobbe fra Spania. Hvordan er det med skatt da? Skal vi skatte til Spania? Og vet du hvor mye man skatter der?

Les mer

I hvilket land skal jeg betale skatt?

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg skal flytte til India, et land som Norge har trygdeavtale med. Jeg eier leilighet i Norge og har mitt eget ENK som jeg skal arbeide med/hjemmekontor fra. Jeg ønsker å oppholde meg lengre enn 180 dager i India per kalenderår, og ønsker å søke om oppholdstillatelse. Jeg ønsker også å starte mitt eget selskap i India. Hvordan blir det med skatt da? Hvilket land skal jeg betale skatt til basert på både inntekt til norsk selskap og indisk?

Les mer

Flytter til Spania, har enkeltmannsforetak registrert i Norge

28. des 2023 · spørsmål

Jeg har enkeltmannsforetak registrert i Norge, der jeg utfører helsetjenester. Jeg har tenkt å flytte til Spania for å studere og fortsette med jobben ved siden av studiet. Tjenestene kommer jeg til å utføre både i Spania og Norge. Er det lov å melde flytting til utlandet, mens firmaet er registrert i Norge. Kan man skrive av ting på firmaet i utlandet, f.eks bil fordi jeg må kjøre til og fra kundene. Hvor skatter jeg til? Norge eller Spania?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Arbeide for amerikansk arbeidsgiver i Norge

23. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å arbeide for et selskap i USA på hjemmekontor i Norge. De har bedt meg om å undersøke hvilke alternativer jeg har i Norge rundt dette. For meg er det viktig at min pensjon og forsikringer blir ivaretatt. I utgangspunktet er lønnen i USD, men de er åpne for å utbetale i NOK om dette lar seg gjøre? Hvilke alternativer har jeg? Jeg har sett på å sette opp et enkeltmannsforetak eller et AS. Hva er fordeler og ulemper med disse? Finnes det andre alternativer som kan benyttes?

Les mer

Import av bil fra utlandet

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg har fått bil i gave fra kjæresten som bor i utlandet. Nå vil jeg importere bilen til Norge. Må jeg betale toll, skatt og mva ? i så fall hvor mye?

Emne:
Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hvor skatter man ved midlertidig opphold i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg planlegger å flytte til Portugal i opptil 6 måneder. Jeg har fått mulighet til å fortsette i nåværende stilling gjennom hjemmekontor når jeg flytter, men arbeidsmengden minker. Hvem skal jeg da skatte til? Er det noe mer man må ta høyde for i løpet av denne perioden?

Les mer

Hvilke skatteregler gjelder når man bor i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er pilot for et irsk registrert selskap og jeg har base i Spania, så bor der fast. Kanskje endrer jeg base med tiden men den basen vil forbli i Europa/UK. Jeg har ingen eiendom, barn, eller noe ellers tilknytning til Norge og har heller ingen planer om å ha det i nærmeste fremtid (les 5 år minimum). Hva skatteregler gjelder i dette tilfellet? Og hva bør jeg tenke på økonomisk?

Les mer

Må man skatte av gevinst på nettkasino?

09. nov 2023 · spørsmål

Jeg har over mange år lidd av ludomani, opparbeidet meg stor inkassogjeld på over 2 millioner. I år vant jeg 800 000,- på et utenlandsk nettkasino, mesteparten av de pengene er nå borte da de ble brukt på å betale ut gjeld, både til privatpersonene jeg har skyldt penger grunnet min avhengighet, og også et stort lån jeg hadde medlåntaker. Spørsmålet mitt er om jeg må oppgi dette på skattemeldingen, når jeg totalt sett har tapt mye mer enn jeg har vunnet? Ift å skatte av det, når tap er større enn gevinst?

Les mer

Inkassofirma tar kontakt etter 10 år. Hva bør man gjøre?

07. nov 2023 · spørsmål

Når Inkasso firma skriver følgende hva er rettighetene mine saken er mer en 10 år gammel . For å unngå rettslig pågang på nåværende tidspunkt, oppfordrer vi til at du signerer og returnerer dette brevet innen 14 dager. Det vil si at vi ikke sender saken til forliksrådet eller namsmannen. Da kan du spare ytterligere saksomkostninger. Du unngår også at det påløper en ny betalingsanmerkning.

Les mer