Skatter og avgifter

Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.
Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.

Innhold

Hvem får fradrag i skatt for utgifter til rettssak?

27. mai 2022 · spørsmål

Kan man få fradrag i skattemelding for utgiftene med en arbeidsrettssak ? Selv om man har tapt rettssaken? Min sønns rettssak ble holdt i desember 2020 og advokatutgiftene til egen advokat ble betalt i 2020, men selve resultat av rettssaken kom i Februar 2021, og det innebærer at han måtte betale tilbake utgiftene til motparten i 2021. Begge utgiftene er betalt i hovedsak av oss foreldre, vi refinansiert egen bolig for å dekke beløp, men rettssaken var i mitt sønns navn. Fradrag til hvem?

Les mer

Arbeidsgiver har rapportert feil til Skatteetaten

14. okt 2021 · spørsmål

Jeg sluttet i en jobb i fjor. Jeg fikk lønn til juli hvor jeg deretter gikk over på dagpenger. Men i skatteoppgjøret for i år så har tidligere arbeidsgiver innrapportert at jeg har fått full årslønn hvilket jeg ikke har som jeg også kan se på mine lønnsslip. Jeg har kontaktet dem, og de henviser meg til en mailadresse til lønnskontor i India som jeg skal kontakte. De sier de ikke har gjort noe feil på mail til meg og jeg har fått baksmell pga det. Hva kan jeg gjøre når jeg kan ikke få tak i noen?

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

27. mai 2021 · spørsmål

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Kan korte utenlandsopphold få skattemessige konsekvenser?

20. mai 2021 · spørsmål

Kan en arbeidstaker som bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver for eksempel jobbe to til fire uker fra utlandet (fjernarbeid) uten at det blir skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver og/eller arbeidstaker?

Eksempel 1: Norsk statsborger, bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, har hus i Spania og ønsker å jobbe fra Spania i en måned. Eksempel 2: Person bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men er opprinnelig fra et annet europeisk land og ønsker å jobbe fra hjemland i en periode?

Les mer

Må jeg skatte i Norge?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg bor og jobber i Abu Dhabi, UAE, og er ikke skattepliktig til Norge. Arbeidsgiver tillater meg nå å jobbe fra hvor jeg vil og jeg vurderer i den forbindelse å flytte hjem. Blir jeg skattepliktig i Norge fra dag 1, eller kan jeg jobbe fra Norge i 180 dager skattefritt, og resten i UAE?

Les mer

Må man informere om arv i skattemelding?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg har arvet 3,5 mill, jeg forstår at jeg ikke må betale arveavgift lengre, men lurer på hvorfor må det opplyses i skattemeldingen? Hva skjer dersom man ikke gjør det? Jeg har lån på leilighet med samboer på 4,5 mill. Vil jeg måtte betale formuesskatt da jeg eier boligen 50 %?

Les mer

Når skal verdier fra arv føres på skattemelding?

18. mar 2021 · spørsmål

Min mor døde rett før jul 2020. Jeg er eneste arving og arver hus og bil. Hus og bil blir solgt et par måneder senere i 2021 og er ikke belånt fra før. Skal dette føres på skattemelding for 2020 eller det året pengene kommer på konto i 2021 og dermed føres neste år?

Les mer

Leie driftsmidler fra utlandet

13. okt 2020 · spørsmål

Om et firma leier ut driftsmidler fra utlandet til et norsk AS. Må den utenlandske bedriften betale skatt eller mva her?

Les mer

Skatt på pengegaver

01. jul 2020 · spørsmål

Hvor stor sum kan jeg overføre til foreldre før de eller jeg blir nødt til å skatte?

Les mer

Frynsegoder – sjekk skatten på frynsegoder

12. aug 2015 · artikkel

Frynsegoder kommer som et tillegg til kontantlønnen. Naturalytelser er skattepliktige, og skal verdsettes til virkelig verdi. For en rekke naturalytelser er imidlertid skattereglene eller reglene for verdsettelse gunstige. Her har du i korte trekk hovedreglene for noen av de mest populære frynsegodene. Skatt på firmabil Firmabil er et fristende frynsegode for mange. Som hovedregel er […]
Les mer

Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

05. aug 2015 · artikkel

Utgangspunktet er at du som skattebetaler alltid skal gi korrekte og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. At du har gjort så godt du kunne, er ingen unnskyldning hvis ligningsmyndighetene mener at de mangler opplysninger, eller at du har gitt feilaktig informasjon. Det er ditt ansvar å holde deg orientert om hvilke regler som gjelder. Alder, sykdom […]
Les mer

Formueskatt – slik reduserer du formueskatten ved omplassering av formuen

05. aug 2015 · artikkel

Hvis du for eksempel har et bankinnskudd på en million kroner, blir dette formuebeskattet i sin helhet. Dersom du i stedet investerer pengene i fast eiendom, blir grunnlaget for formueskatten betydelig redusert, fordi ligningsverdien av fast eiendom er langt lavere enn markedsverdien. Du kan også redusere formueskatten ved å gi forskudd på arv. Tidligere kunne […]
Les mer

Skatteplikt – utreise medfører ikke opphør av skatteplikt

05. aug 2015 · artikkel

Har du bodd i Norge i ti år og flytter permanent til utlandet, er du skattepliktig til Norge i de tre påfølgende årene etter at du emigrerte. Samtidig må du i de aller fleste tilfeller betale skatt i det landet der du bor og jobber. Advokatenes råd er å planlegge en utflytting i god tid. […]
Les mer