Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Misfornøyd med verge

22. mai 2023 · spørsmål

Trasig at ikke jeg får prøve og styre økonomi selv da, og ikke Statsforvalteren i Møre og Romsdal trur på meg, hvordan kan jeg greie og styre økonomi når jeg ikke får prøve meg og at jeg ikke veit hva som går inn og ut av konto, føler verge som har no ikke heilt forstår hva som er viktig for å greie å styre økonomi selv, føler vergen ikke alltid forstår meg og mine behov, og hun blander seg bort i ting som jeg meiner trenger av diverse ting, noe hun ikke har noe med.

Les mer

Far manipulerer datter slik at hun ikke ønsker samvær

16. mai 2023 · spørsmål

I konflikt med min eksmann, har situasjonen med dattera kommet til at han har manipulert henne i det sterkeste da hun ikke vil snakke med meg lenger. Jeg skal ha samvær med henne og lurer på hva kan jeg gjøre i tilfelle far nekter meg å se dattera mi. Han har til nå nektet telefonkontakt med å si at det er dattera som ikke vil snakke med meg. Hva kan man gjøre hvis jeg kommer og hun ikke vil ha samvær ellers far nekter det med å si at det er barnet som ikke vil se meg? Hun er 11 år.

Les mer

Må betale barnebidrag fordi mor jobber deltid

16. mai 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn på 6, 8 og 10 år. Jeg og mor har hele tiden delt alt av utgifter rundt barna. Vi har fast delt bosted på alle barna. Nå har jeg fått krav om barnebidrag fordi min inntekt er større enn mor sin. Problemet her er at mor VELGER å ikke jobbe 100 % slik at hennes lønn skal bli lav nok til å kunne kreve bidrag. Er det virkelig lovlig? At jeg som jobber 100-150 % skal bli "straffet" fordi hun velger å ikke jobbe? Hun er utdannet sykepleier og har all verdens tilgang på jobb.

Les mer

Adoptere voksent bonusbarn

16. mai 2023 · spørsmål

Jeg er samboer og har vært det i 33 år. Hun hadde 2 barn fra før da vi møttes, 2 år og 6 år. Faren til barna var død. Saken er at "gutten", som nå er 35 år, har spurt om jeg ønsker å adoptere ham. Og det er for så vidt greit nok, men begge to har jo vært "mine" barn hele tiden. Men vi har også en datter felles 29 år. Juridisk: Vil hans søster da bli halvsøster og hans halvsøster bli søster? Og vil hans datter bli mitt juridiske barnebarn? Og hva med arverett? Burde jeg kanskje adoptere begge??

Les mer

Arverett etter mor med særkullsbarn

08. mai 2023 · spørsmål

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Les mer

Farskap og arveoppgjør

08. mai 2023 · spørsmål

Hvis farskapssak der mulig far benekter farskap, men blodprøver tilsier mest sannsynlig farskap. Der dom for 50 år siden frikjenner farskapet pga tvil og man i senere tid får så og si 100 % DNA-resultat. Må det ny rettssak til ifbm med arveoppgjør? Eller er resultat av DNA-prøven godt nok i forhold til å kunne arve far?

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

08. mai 2023 · spørsmål

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Hvorfor ser NAV kun på inntekt og ikke formue?

05. mai 2023 · spørsmål

I en lengre periode (åresvis) har jeg betalt barnebidrag til mor, selv om vi har delt bosted 50/50. Årsaken er at hun er mangemillionær, og ikke «trenger» å jobbe. Har ikke boliglån el. Hun får allikevel penger fra NAV, og sammen med mitt bidrag så lever hun godt. Derimot så vil hun dele alle utgifter barna har
(fritid, klær osv.). Jeg har nesten null kroner i formue. Er dette riktig? Hvorfor ser NAV kun på inntekt og ikke formue eller faktiske boutgifter? Kan jeg gå til sak for å få endring?

Les mer

Flytte med barn etter skilsmisse

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har to barn på 12 og 14 år. Jeg har over tid etter skilsmissen tenkt at jeg ønsker å flytte. Nå er jeg kommet dit at guttene er så store og det er tid for det. Begge barna ville først flytte sammen med meg, men så endret den eldste seg. Barnet på 12 år er fast bestemt. Vi har vært flere runder på familievernkontoret, men far tenker bare på seg selv og ikke hva barna vil. Hva er neste steg? Nå ignorerer han meg bare. Barnet på 12 år vil ikke dra på vanlig samvær, da han føler han ikke blir hørt av far med sitt ønske.

Les mer

Etterbetaling av barnepensjon

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg er oppvokst i et fosterhjem. Min mor døde da jeg var liten. Min far døde da jeg var 16 år. Jeg står ikke oppført under han i folkeregisteret, og har derfor ikke fått utbetalt barnepensjon etter døden til min far. Jeg har sendt en søknad til Tingretten om å få bekreftet farskapet, og lurer på om jeg da vil få etterbetalt disse pengene. Eventuelt hvor lang tid vil ta før jeg får svar fra tingretten. Det er snakk om en sum på litt over kr 60 000. Sendte de søknaden per post for en uke siden.

Les mer

Hva kan mor gjøre når far ikke vil samarbeide?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi skilte oss for 3 år siden, og fordelte barna 80/20. Mor har ansvar for barna i hverdagene. Far hver helg. Første året gikk samarbeidet greit. Etterhvert begynte far å flytte på hente/ leveringstidspunkter. Mor har tatt kontakt med familievernkontor, for å lage ny samarbeidsavtale, men far kom ikke. Hva kan mor gjøre i et slikt tilfelle? Familievernkontor kan ikke tvinge far til å ta ansvar for barna sine.

Les mer

Har man arverett hvis far ikke er biologisk far?

28. apr 2023 · spørsmål

Hvis man i ettertid finner ut at mann ikke er sin sønns biologiske far, feks. ved DNA-test, er denne da uten arverett? Fordrer dette da en sak for å få avgjort arveretten?

Les mer

Far kan ikke betale barnebidrag

28. apr 2023 · spørsmål

Jeg og barnefar er skilt. Jeg har foreldreansvar 100 % for 3 barn under 18. Barnefar er ufør og har ingen mulighet til å betale barnebidrag ifølge han. Jeg jobber hardt for å beholde huset vi bor i (meg og mine 3 barn). Hva slags rettigheter har jeg ifht barnebidrag? Kan NAV betale barnebidrag?

Les mer

DNA-test viser at far ikke er biologisk far

28. apr 2023 · spørsmål

DNA-test viser at far til min sønn er ikke hans biologisk. Vi var gift på det tidspunktet barnet ble født. Barnet er 15 år nå. Vi er skilt i 9 år. Hvordan kan eksen si opp farskap? Vi er enig med dette .

Les mer

Barnefar ønsker samvær med overnatting for baby

18. apr 2023 · spørsmål

Barnefar ønsker overnatting av datter en natt annenhver/hver uke fra 6 - 12 mnd alder for deretter å trappe opp. Mor ønsker ikke dette så lenge barnet ammer på natt. Hva er praksis her? Hva anbefales? Har mor rett til å nekte far overnatting så lenge barnet ammes på natt?

Les mer

NAV har lang behandlingstid på klage på barnebidrag

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg har to barn på 2 og 4 år og barnefar har ikke betalt noe på barna siden bruddet i juni 22. NAV har fastslått det han skal betale, men han har så klart klaget på dette, og nå går det videre til NAV klageinstans. Han har barna 1 helg i mnd, og har høy inntekt, men nekter å betale barnebidraget. Forstår ikke hvordan det er mulig å slippe unna å betale? Jeg får da bare utbetalt minsteytelsen for to barn fra NAV. NAV sa de kunne gå 26 nye uker behandlingstid i NAV klageinstans, hva kan jeg gjøre?

Les mer

Er kontrakt om privat sæddonasjon gyldig?

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg har fått et ønske av et par jeg kjenner om å være deres donor til barn da mannen er steril. De har kommet med en kontrakt hvor man fraskriver foreldrerett og far vil bli registrert som ukjent. Samt fraskriving av økonomisk ansvar. De ønsker å gjøre dette naturlig (pgs økonomi etc), det jeg lurer på er om en slik kontrakt i det hele tatt er gyldig?

Les mer

Gutt på 12 vil flytte med far

18. apr 2023 · spørsmål

Har en gutt på 12 år som har et sterkt ønske om og flytte med meg og stemoren + 2 mindre søsken når vi skal flytte om 1 år. Han har delt 50/50 bosted no. Det er ca 45 min ifra moren der vi skal flytte, men avstanden er stor nok til at det ikkje blir mulig med 50/50 bosted med tanke på skolegang. Vet at moren kommer til å sette seg helt på bakbeina ,så er forberedt på at eg må ta dette videre. Men hvordan gjør eg dette? Og hva er mulighetene? Vil jo at det blir minst mulig belastning for han.

Les mer