Alle fylker

Stein Hervik

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

Forretningsjuridisk erfaring med bl.a. kontraktsrett, selskapsrett, kjøp/salg og omdanning av virksomheter, fusjoner/fisjoner, personalsaker, nedbemanningsprosesser og permitteringer.

Tone Ljoså

Advokat Tone Ljoså

Advokat med kontor i Tomtegata 4 på Lillehammer. Omfattende erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Mye erfaring med testament, fremtidsfullmakt og arverett. God kompetanse innen barnevern, barnefordeling, familierett, utlendingsrett og forbrukerjuss, klagesaker overfor NAV, yrkesskadesaker og forsikringstvister mm.