Øyvind Erga Skjeseth

Advokatfirmaet Mageli DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2017

Erfaring innen fast eiendom, tingsrett, tvister knyttet til eiendomsforhold, entrepriserett, naborett og husleierett.