Alle fylker

Ada Cathrine Høst Mytting

Advokatfirmaet Mageli DA

Advokat med lang erfaring i konfliktløsning innenfor familieretten og fast eiendomsrettsforhold. Vi bistår både i saker der partene ønsker å engasjere felles advokat samt saker der man ønsker egen representasjon.

Mekling er ofte et veldig godt alternativ i familiesaker. Utgiftene blir ofte lavere ved at man benytter felles advokat som mekler, og man er i større grad med på å forme løsningen enn hva man er gjennom rettsapparatet.

http://www.mageli.no/Medarbeidere/Hamar/Ada-Cathrine-Thjoemoee