Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kåre Lund

Kåre Lund Advokat

Eg arbeider ein god del med rettslege spørsmål knytt til jord,skog,utmark,odel, fjell,allmenning,jakt,fiske, jordskifte, generasjonsskifte o.l.

Kristin Andersen

Advokatfirma Lohne Krokeide AS

Spesialområder:

Meget god kunnskap om strafferett etter flere år i påtalemyndigheten i politiet, samt også tidligere erfaring som både forsvarer og bistandsadvokat i større og mindre omfattende straffesaker.