Personskader

Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.
Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.

Innhold

Hjelpe far som ligger på sykehus etter ulykke

03. okt 2022 · spørsmål

Jeg har en far som var med i en ulykke nå nylig. Han er dessverre blitt lam og ligger på sykehuset. Jeg er eneste oppførte pårørende og fikk ansvaret for å ordne med tingene rundt dette. Det jeg lurer på da, er hvordan gjør man det med han sine regninger og banktjenester? Han har jo ingen mulighet for å signere noe og jeg kan ikke ringe noen der han ligger. Regningene må jo betales og forsikring må kontaktes. Vil få orden på dette når jeg drar dit til uka, da vi bor 8 t unna. Hva må gjøres?

Les mer

Tjenestepensjon etter uførhet

22. sep 2022 · spørsmål

Tjenestepensjon- innskudd- privat bedrift. 1) Hva skjer med dette når jeg blir 100 % ufør i en arbeidsulykke? 2) Skal jeg også øke dersom arbeidsgiver senere øker innbetalingen (%) for de som fortsatt er i jobb hos min (tidligere) arbeidsgiver. 3) Jeg bør absolutt følge de endringer som arbeidsgiver gjennomfører. Jeg har «tross alt» mistet evnen på jobb, mot min vilje/ønske, til å være i arbeid, og således få glede av de endringer som arbeidsgiver innfører.

Les mer

Refusjon for sykehusbehandling i utlandet

22. sep 2022 · spørsmål

Har vært sykemeldt en seks måneders tid med gjentatte legebesøk pga av smerter i benet. Ble sendt hjem med betennelsesdempende og smertestillende. Drar så til Kypros, der jeg måtte innlegges på sykehus. Sykehuset finner kreft i benet og det anbefales/kreves at jeg opereres med en gang. Dette kostet selvsagt en god del penger som måtte betales privat. Er det noen muligheter for å søke refusjon fra staten, da dette er en operasjon jeg burde ha fått i Norge mye tidligere?

Les mer

Mistet hjem og utdanning

20. sep 2022 · spørsmål

Jeg mista min sønn når jeg var 16 år. Fikk ingen ting oppfølging da ble det rus selv om jeg hadde et godt liv. Da kommer kommunen, tar meg hjemmefra, jeg vet ingenting. Blir plassert gjennom fylkesnemnda i en plass til jeg blir 18, og kan vurderes til jeg er 23 år. Ting begynte å bli bra gikk på skole etter 1 år. går den plassen jeg har plass på kurs. Hva skjer med meg? Blir kasta på et NAV-kontor, mista skoleplassen min, leiligheten min som kommunen betalt for, så jeg ble alene med rus.

Les mer

Får ikke nødvendig helsehjelp

20. sep 2022 · spørsmål

Jeg har 3 alvorlige skader i ryggrad (siden år 2000). Er 90 % ufør, men blir snart 100. Skadene gir meg ekstreme smerter 24/7 - dag og natt - og uten smertestillende er jeg i trøbbel. Da er jeg LENKET til sengen og har da det HELT FORFERDELIG. Jeg har FAST hatt en avtalt dose med smertestillende i 15 år. Nylig ble lege syk. Ofte vikarer, som nekter å skrive faste medisiner.

Les mer

Anmelde plagsom kollega

20. sep 2022 · spørsmål

En kollega mener jeg har vært borti bilen hans i parkeringshuset til jobben. Jeg har avkreftet dette og påpekt at stripene på min bil er gamle og ikke samsvarer med skaden på hans bil. Han har meldt skaden til forsikringsselskapet og anklaget meg. Mener han prøver å unngå bonustap hos sitt forsikringsselskap. Dette skaper jo mye irritasjon hos meg, pluss at jeg må svare forsikringsselskapet. Kan jeg anmelde for plagsom adferd etc?

Les mer

Fri rettshjelp for klage til NPE

20. sep 2022 · spørsmål

Lurer på om dere tilbyr fri rettshjelp til personer med lav inntekt som har en klage hos NPE.

Les mer

Erstatning etter utredning for ADHD i voksen alder

20. sep 2022 · spørsmål

Jeg ble sjekket for ADHD i barndommen hvor de mente jeg ikke hadde det, selv om jeg sleit med sinne og konsentrasjon. På ungdomsskolen var ikke sinnet like ille, men jeg fikk store søvnproblemer. Med konsentrasjonen og søvnproblemene, som jeg har fått mange resepter for (uten virkning) gikk det ut over skolen, hvor jeg med flere forsøk aldri har klart å gjennomføre vgs. Nå er jeg 24 år (på sosialhjelp) og skal bli sjekket for ADHD og PTSD. Bør jeg ta kontakt med en advokat om jeg blir utredet?

Les mer

Forsikringsselskap krangler om invaliditetsgrad

16. sep 2022 · spørsmål

Er uføreforsikret i jobben. Ble 100 % uføretrygdet 04.2021 og søkte om erstatning. Svar1 var 43 %. Jeg klaget pga. feil bruk av invaliditetstabellen. Så kom deres svar 2 med en invaliditetsgrad på 25 % fordi de mente mine plager skyldtes en arbeidsulykke i 1980. Jeg klaget igjen, og i 3. brev sa de 38 %. Mine dokumenterte sykdommer jeg søker erstatning for er: Kreft i prostata, kneprorotese i venstre kne, sterk tinnitus, nedsatt hørsel. Operert for cyste i ryggen i 2018. Hva gjør jeg?

Les mer

Krav på erstatning etter bilulykke?

14. sep 2022 · spørsmål

Jeg vil spørre om jeg har krav på erstatning? Jeg pådro meg en alvorlig skade i en bilulykke hvor jeg fikk et komplekst knebrudd. Jeg forårsaket ikke skaden selv, men føreren av bilen.

Les mer

Pasientskadeerstatning – stadig flere søker erstatning

06. jan 2016 · artikkel

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser en klar økning i antall erstatningskrav. Gjengangerne blant erstatningskravene er skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, pleiesvikt, sykehusinfeksjoner og feil under operasjoner. Endel klager gjelder også situasjoner der diagnosen ble stilt for sent. Hvis det skjer svikt under operasjon eller annen behandling, har helsepersonellet plikt til å […]
Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Yrkessykdom – uenighet om årsaker til yrkessykdom

12. aug 2015 · artikkel

Yrkessykdom er en sykdom som skyldes at du har vært utsatt for langvarig, skadelig påvirkning på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Yrkesskader er fysiske skader som skyldes en ulykke eller et uhell på arbeidsplassen. Kriterier for yrkessykdom Listen over kriterier som må være oppfylt for å du skal få aksept for at en sykdom er en […]
Les mer

Voldsoffer – du kan få voldsofferstatning fra staten

12. aug 2015 · artikkel

Fra 30. mars 2012 ble den øvre grensen for voldsoffererstatning økt fra 40 G til 60 G. Grensen kan imidlertid fravikes i særlige tilfeller, eksempelvis der ofrene etterlater seg mange små barn. Endringene gjelder for handlinger som er funnet sted 1. januar 2011 eller senere. I 2005 ble det behandlet flere søknader om voldsoffererstatning enn […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer

Nakkeslengskade – mange tvister om nakkeslengskader

05. aug 2015 · artikkel

Problemet med nakkeslengskader er at symptomene varierer sterkt fra person til person. Dette er en av årsakene til at det er vanskelig å stille en sikker diagnose. Det er også store individuelle forskjeller når det gjelder graden av uførhet og hvilken behandling som faktisk hjelper på en nakkeslengskade. De viktigste kriteriene for å få erstatning […]
Les mer