Personskader

Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.
Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.

Innhold

Få skade dekket av ulykkeforsikring

06. sep 2021 · spørsmål

I 2017 brakk jeg 2 ribbebein ved å ha hatt kraftig hoste og satt meg ned i en stol. Det var på fritiden og helg. Komplikasjoner førte til en nerveskade som har gjort meg ufør. Fikk avslag på skade da jeg meldte den inn, burde ikke min ulykkeforsikring dekke den saken så lenge jeg ikke kan jobbe etter skade? Hva forsikringen omfatter: Dødsfall, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade i fritiden.

Les mer

Sak om erstatning for tapt barndom

31. aug 2021 · spørsmål

Fikk en skikkelig psykisk knekk for to år siden med masse diagnoser og traumer fra barndommen. Har husket litt og alltid lurt på hvorfor barnevernet ikke var inne i bildet. Undersøkte litt for to mnd siden, og fant en barnevernsmappe som viser stor svikt fra dem. Har ufør og ikke mulighet til advokat. Hvordan går man da frem i en sak for erstatning for tapt barndom? Har man noen sted krav på gratis hjelp?

Les mer

Alkoholproblem etter gastric bypass

27. aug 2021 · spørsmål

Operert gastric bypass 2006. Begynte med en gang å få alkoholproblem. Slutten 2013 var da det gikk ut av kontroll og jeg innrømmet det. Fikk avslag da de mente mitt problem oppsto sent og andre faktorer kunne være grunn og avslag fordi jeg hadde ufør da jeg fikk operasjon. Før operasjon i 2006 drakk jeg ikke i det hele tatt og kjent at gastric bypass kan føre til alkoholisme, noe jeg ikke fikk vite før jeg var i rusbehandling i 2019.

Les mer

Hvordan klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

26. aug 2021 · spørsmål

Min sønn fikk påvist leddgikt i 2016, og siden vi har barneforsikring ble skade/sykdom meldt inn. I 2019 fikk vi en forskuddsutbetaling basert på 5 % medisinsk invaliditetsgrad med beskjed om at endelig vurdering skulle gjøres i år. De har fått tilgang til journaler hos de legene/sykehusene min sønn har vært i kontakt med, og forsikringsselskapets rådgivende lege har nå skjønnsmessig vurdert graden til 7 % basert på tabell. Legen har ikke møtt min sønn. Kan dette påklages?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

17. aug 2021 · spørsmål

Ei dame på 53 år. Kort fortalt. Ble lagt inn på sykehus med diffus angst da jeg var 2,5 år. Fra jeg var 4-9 år gikk jeg hver dag på barnepsykiatrisk avdeling. Kjørt og hentet i drosje hver dag. Foreldrene mine flyttet fra barnevern hele tiden. Da vi flyttet igjen, ga barnevernet meg opp. Jeg har hatt sterk angst og problemer hele mitt liv. Pappa er død. Mamma er schizofren og har ikke latt meg i fred noen gang. Hun har vært ut og inn av avvenning siden jeg var barn.

Les mer

Erstatning etter mishandling i barndommen

09. aug 2021 · spørsmål

Jeg ble slått og mishandlet av min far når jeg var liten. Han sperret meg inne i kjeller og slo meg ofte da jeg var lei meg. Oppveksten min har bærer preg av fysisk og psykisk vold fra far. Min mor var rusmisbruker og det var ganske turbulent og ustabilt. Jeg flyttet ofte mellom mamma og pappa igjennom oppveksten. Når jeg var 16 var jeg hos BUP og jeg har vært hos flere psykiatere og innleggelser og har slitt i mange år og er 24 år og sliter enda. Har jeg rett på erstatning på tapt barndom?

Les mer

Hva dekker mors ansvarsforsikring?

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har vært utsatt for vold i nære relasjoner fra 1989 til 2016 og har fått ptsd-diagnose i 2017. Jeg har anmeldt min far for det og har sendt inn en erstatningskrav til KVE. Min mor har innboforsikring fra LO favør som skal dekke ektefelle også. Vil ansvarsforsikringen til min mor dekke kravet mot min far. Min mor og min far var separert i 2016. Vilkår forsikring: https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring

Les mer

Anke avslag på søknad om pasientskadeerstatning

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning, og anken ble ikke behandlet i Forliksrådet, da erstatningsbeløpet var for høyt til at de kunne behandle det. Jeg fikk beskjed om at dette må videre til tingretten for behandling der. Hvordan går jeg frem får å reise en slik sak? Jeg har grundige uttalelser fra sakkyndige som støtter min sak.

Les mer

Erstatning for pasientskade

28. jun 2021 · spørsmål

Jeg søker om erstatning. Men problemet jeg får ikke fri rettshjelp. Så jeg må betale alt selv. Jeg synes det er for jævlig at jeg skal ikke få erstatning for noe leger har gjort mot meg. Jeg ble lam fra livet og ned i 2017 og jeg fikk påvist kreft i ryggmargen og leukemi 2017. Noe feil har skjedd. Jeg må leve med store smerter. Og legene som har gjort dette går fri. Jeg synes det er urettferdig.

Les mer

Varig men etter arbeidsulykke

28. jun 2021 · spørsmål

Jeg var for snart 10 år siden ude for en invaliderende arbejdsskade i Norge. Kort fortalt, er arbejdsskaden anmeldt til både NAV, der har anerkendt arbejdsskaden, SAMT Storebrand, der også har anerkendt min arbejdsskade, med 20 % varig men. Endelig, er sagen blevet behandlet ved Finansklagenemnda, der giver mig medhold i arbejdsskaden og konkluderer 15 % varig men. Denne mengrad stemmer 100 % overens med 4 (fire) dansk Speciallæger i Ortopædkirurgi. Norsk myndighed har INTET gjort!

Les mer

Pasientskadeerstatning – stadig flere søker erstatning

06. jan 2016 · artikkel

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser en klar økning i antall erstatningskrav. Gjengangerne blant erstatningskravene er skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, pleiesvikt, sykehusinfeksjoner og feil under operasjoner. Endel klager gjelder også situasjoner der diagnosen ble stilt for sent. Hvis det skjer svikt under operasjon eller annen behandling, har helsepersonellet plikt til å […]
Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Yrkessykdom – uenighet om årsaker til yrkessykdom

12. aug 2015 · artikkel

Yrkessykdom er en sykdom som skyldes at du har vært utsatt for langvarig, skadelig påvirkning på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Yrkesskader er fysiske skader som skyldes en ulykke eller et uhell på arbeidsplassen. Kriterier for yrkessykdom Listen over kriterier som må være oppfylt for å du skal få aksept for at en sykdom er en […]
Les mer

Voldsoffer – du kan få voldsofferstatning fra staten

12. aug 2015 · artikkel

Fra 30. mars 2012 ble den øvre grensen for voldsoffererstatning økt fra 40 G til 60 G. Grensen kan imidlertid fravikes i særlige tilfeller, eksempelvis der ofrene etterlater seg mange små barn. Endringene gjelder for handlinger som er funnet sted 1. januar 2011 eller senere. I 2005 ble det behandlet flere søknader om voldsoffererstatning enn […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer

Nakkeslengskade – mange tvister om nakkeslengskader

05. aug 2015 · artikkel

Problemet med nakkeslengskader er at symptomene varierer sterkt fra person til person. Dette er en av årsakene til at det er vanskelig å stille en sikker diagnose. Det er også store individuelle forskjeller når det gjelder graden av uførhet og hvilken behandling som faktisk hjelper på en nakkeslengskade. De viktigste kriteriene for å få erstatning […]
Les mer