Personskader

Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.
Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.

Innhold

Klage på avslag på søknad om innskuddsfritak

16. mai 2024 · spørsmål

Hvordan kan jeg følge opp avslått søknad om innskuddsfritak og uførepensjon? Hvor kan jeg finne støtte for å forstå helheten av situasjonen og for å formulere klagebrev.

Les mer

Klage på NAV

15. mai 2024 · spørsmål

Gjelder alvorlig feilvurderinger av NAV, over mange år. Noe som har preget meg og hele mitt liv.

Les mer

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt?

14. mai 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang og inntekt? Min medisinske historie er blitt misbrukt ved manipulasjon av personlige brev som detaljert beskriver min akademiske, sosiale og arbeidsrelaterte fremgang og suksess.

Les mer

Kan jeg få erstatning for feildiagnostisering?

13. mai 2024 · spørsmål

To leger feildiagnostiserte meg. De trodde jeg hadde problemer med galleblæren eller gallestein, men det viser seg at jeg hadde fått ryggmargskreft med spredning og leukemi. Jeg var døende, legene foretok ingen undersøkelser av ryggen min. Har jeg krav på erstatning for dette?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

26. apr 2024 · spørsmål

Vi lurer på om vi skal gå videre med en sak om tapt barndom. Vil forhøre oss litt om hva slags muligheter det vil være for en slik sak som dette. Det er snakk om min samboer, som har fått diagnose kompleks PTSD og kompleks ADHD i en alder av 30 år. Han går til behandling for dette. Det er mye som skjedde i hans barndom, hvor både skole og barnevern var innblandet, men det ble aldri gjort noe for han eller hans barndom. Ingen utredninger eller tiltak for å hjelpe hans hverdag eller foreldrene.

Les mer

Feil diagnose hos psykolog – redd for å miste NAV-rettigheter

22. apr 2024 · spørsmål

I 2012 så gikk jeg til psykolog der hun satt en diagnose som jeg fikk uføretrygd for, men i ettertid så viser det seg at denne psykologen har ikke lest alle papirene mine så jeg har fått feil diagnose. Jeg er litt redd for å søke erstatning da jeg tror at jeg mister uføretrygden min og fastlegen min vil ikke endre diagnose som min nye psykolog har gjort på papirene. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Manglende tilrettelegging ved skolegang

15. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk påvist dysleksi etter fullført videregående. I rapporten kommer det frem at jeg scorer lavest mulig på alle testene. Videre kommer det frem at jeg har tydelig dysleksi. Ut ifra dette mener jeg lærerne burde oppdaget dette tidligere og tilrettelagt undervisningen bedre. Videre har dette resultert i at jeg i dag må ta opp en rekke fag, noe som påvirker tid og økonomi. Av den grunn lurte jeg på om jeg har krav på erstatning fra skolen?

Les mer

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke.

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke. Kan man dokumentere at man trenger fri rettshjelp?

Les mer

Erstatning etter å ha krasjet med felt tre

02. apr 2024 · spørsmål

Eg var føreren som kjørte eine bilen som krasjet i eit tre som var kappa med vilje om at det skulle ligge i veien. Eg lurer på om eg har krav på noke erstatning eller kan saksøke dei for noke med tanke på at det kunne endt mykje værre.

Les mer

Må betale sykehusopphold etter hundebitt

02. apr 2024 · spørsmål

Vår hund kom seg ut og braker sammen men annen hund. Andre hundens eier går imellom og blir bitt i fingeren av vår hund. Dette er to store hunder. Eieren av den andre hunden er spansk og bodd hos oss i 3 år. Han hadde ikke gyldig PRC (Provisional Replacement Certificate) da han ble behandlet på sykehus. Er det riktig at vi skal betale 24 661 kr for dette? Vi har betalt alt hittil. Er det riktig at vi må betale når han ikke har sitt i orden? Har han lovlig opphold? De truer med anmeldelse.

Les mer

Manglende tilrettelegging ved skolegang

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg vurderer å søke erstatning fra skolen og/eller barnevernet da min skolegang ikke var tilrettelagt godt nok for mine vansker. Det er dels dokumentert av PPT. I tillegg ble jeg mobbet av en lærer på barneskolen. Både skole og barnevern skulle grepet inn i min barndom, da min far var involvert i kriminalitet. Han var en kjenning av politiet og sonet fengsel. Barndommen var preget av mye psykisk og noe fysisk vold. Han var kjent for de fleste der vi bodde da han hadde mange "hederlige" roller i samfunnet. Er det noe å gjøre her?

Les mer

Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE?

22. mar 2024 · spørsmål

Venter et beløp fra NPE. (Norsk Pasientskade Erstatning.) Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE? Jeg ble voldtatt et par timer maks etter innkomst på Psykiatriske avdelingen på et sykehus, og saken med erstatning for dette har dratt ut, så nå er det 4 uker maks ventetid på grunn av at de venter på dokumentene fra behandlingssted. Det skulke egentlig være ferdig behandlet i starten av februar, men sakkyndig normalt sett behandler før disse dokumenter er kommet?

Les mer

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnoes

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnose (ADHD). Jeg var hos Hjelpern, BUP, PPT og private psykologer på ungdom/vgs for hjelp med mine plager. Jeg fikk ingen diagnoser der, bare samtaler. På vgs ble jeg utbrent, grunnet udiagnostisert adhd. Jeg måtte ta vgs på 5 år, samt betale for privatskole, da skolen ikke kunne tilrettelegge tilstrekkelig. Dette har ført til at jeg kommer sent ut i arbeidslivet og studier. Diagnosen ble satt 2024, jente 26 år.

Les mer

Erstatningssak fra 1977

01. mar 2024 · spørsmål

Uka før jul i 1977 frontkoliderte jeg med en trailer. Dette var en alvorlig kollisjon med dødsulykke. Dette var ikke min skyld og han som kjørte på meg var full. Jeg hadde jobb i Nordsjøen som jeg mistet pga skader. Fikk utbetalt kr 135 000 som menerstatning og tap i fremtid. Det ble laget ett dokument som lå hos forsikringsselskapet at min sak skulle tas opp ang tapte pensjon da jeg var sykemeldt og har blitt ufør etter skaden. Dette var Norges Brannkasse som i ettertid har blitt kjøpt opp av UNI.

Les mer

Mobbet på skolen

22. feb 2024 · spørsmål

Jeg ønsker å saksøke kommunen jeg bodde i da jeg var yngre. Jeg ble mobbet på samtlige skoler jeg gikk på, og har nå i voksen alder forstått at dette ikke er greit. Det har ødelagt mye for meg i mitt voksne liv. Hvordan starter jeg denne prosessen?

Les mer

Erstatning etter feilmedisinering

12. feb 2024 · spørsmål

Jeg har er blitt feil medisinert i ca 8 år og har fått feil diagnose som har gått utover privat og arbeid. Er blitt 50 % ufør pga for høy medisinering som kunne blitt en skade på nyrer. Har ikke blitt hørt når jeg har vært på behandling igjennom disse årene. Er nå satt av den medisinene som har vært mye for høy i følge lege og behandler der de har fått behandling i dag. Finnes det en plass jeg kan henvise meg til og få hjelp med denne saken? Synset det er vanskelig å gjøre noe med dette aleine.

Les mer

Reaksjon etter kjemisk peel

08. feb 2024 · spørsmål

Hvis man har tatt kjemisk peel og fikk reaksjoner etter dette og legen har undersøkt og beviste at det er pga kjemisk peel. Kan man kreve refusjon fra behandler?

Les mer

Feilbehandlet på legevakten

08. feb 2024 · spørsmål

Legevakten i Haugesund sendte meg hjem for å dø. De lettet på skjorten min og sa at jeg hadde brist i ribb-beina, og at de ikke tok røntgen pga Covid. En uke senere havnet jeg på sykehuset. De løp med meg i senga til operasjonssalen, kræsjet i veggen underveis. Jeg hadde indre blødninger og mistet milten. Hadde ikke jeg blitt funnet den dagen så hadde ikke livet mitt stått til å redde. Har jeg på bakgrunn av dette en sterk nok sak til at jeg bør anmelde helsevesenet (legevakten)?

Les mer

Erstatning etter personvernbrudd

05. feb 2024 · spørsmål

Jeg bare lurer på om jeg har krav på erstatning, når Statens helsetilsyn gjorde en feil ved å legge ut mitt fulle navn tilknyttet en sak der jeg er pasient og vitne. Der jeg i utgangspunktet skulle vært helt anonym. Skaden som helsetilsynet gjorde har påvirket både navn og rykte på en liten plass. Helsetilsynet fjernet navnet mitt etter 18 timer, etter mange forsøk på å nå dem, men da var allerede «skaden» skjedd.

Les mer

Erstatning for feil diagnose og feilmedisinering

29. jan 2024 · spørsmål

Har man krav til erstatning dersom man har fått feil diagnose og blitt feil medisinert? Mistet mye skolegang etter at barnevernet tok over omsorgen for meg. I tillegg ble jeg kastet ut da jeg var 18 år fordi jeg var flink å spare, hadde en stillingsprosent på 30% som ansatt. Hadde egentlig krav til oppfølging fem til jeg ble 23. Hvem kan hjelpe? Hva vil det koste meg å ta dette videre? Er fortvilet over den dyre prisen jeg nå som 29-åring må betale for å ikke ha noen gode utdanningsmuligheter.

Les mer