Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik yter bistand innenfor de fleste rettsområder.

Wiik har tidligere bl.a. arbeidet som politiadvokat (leder av økoteamet), som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer.