Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Trude Marie Wold

Advokatfirmaet Wold AS

Jeg har lang erfaring med bistandssaker, barnelovssaker og barnevernssaker. Jeg er leder i Kontrollkommisjonen for sykehusene i Lofoten og Vesterålen, og arbeider derfor en del med psykisk helsevernlovgivningen.

Stella Gry Skår Schumann

Familieadvokaten Schumann AS

Engasjert advokat som alltid yter sitt beste for klienten og det saken gjelder og som gir like god hjelp til Jørgen Hattemaker som Kong Salomon. Jobber tett med kunden, overlater ikke saker til fullmektiger eller sekretærer. Følger opp saken fra a til å. Lang erfaring med skilsmisser og barnefordeling og skifte. Mye prosedyreerfaring. Du vil være trygg på at denne advokaten alltid er på din side og at du vil bli fulgt tett opp slik at du vil være ivaretatt på alle stadier i prosessen.