Alle fylker

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Arne Johansen

Advokatfirmaet Kvasstind AS

Allmennpraktiserende med særlig interesse for tvisteløsning. Har bred prosedyreerfaring innen mange forskjellige fagfelt. Er videre fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Alstahaug tingrett. Arbeider mye med kontrakts- og eiendomsrett. Foreleser på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø. Er i tillegg aktiv som bostyrer ved konkurs- og skiftesaker.

Ole Morten Husmo

Advokat Ole Morten Husmo AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1995

Jeg har bred erfaring fra styrearbeid i aksjeselskaper og andelslag.