Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sverre Bragdø-Ellenes

Advokat Sverre Bragdø-Ellenes

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Arbeider med både forretningsjus og privates rettsforhold med hovedvekt på kontraktsrett, husleierett, fast eiendom, arvespørsmål, erstatnings- og forsikringsrett, og konkursbehandling, herunder prosedyre for domstolene.

Er lærebokforfatter i husleierett.

Samarbeidsadvokat for medlemmer av Huseiernes Landsforbund.

Atle Berentsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Min bistand knytter seg hovedsaklig til næringslivsklienter innen fast eiendom og entreprise (både på byggherre- og entreprenørsiden).