Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gro Sigrid Bache Wildhagen

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Advokat Gro Wildhagen arbeider hovedsakelig som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, ved å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling. Arbeidet omfatter fremme av erstatningskrav og søknad om voldsoffererstatning. Wildhagen har særlig kompetanse i saker vedrørende menneskehandel. Dette gjelder bistand ved søknad om refleksjonsperiode, ved vurdering av anmeldelse og bistand i forbindelse med etterforskning og straffesak mv.