Adopsjon

Innhold

Stefar vil adoptere stesønn

06. apr 2020 · spørsmål

Min kjæreste ønsker å adoptere sønnen til ekskjæresten. Dette er noe både hun og sønnen selv også ønsker. Stefaren (min kjæreste) har fulgt opp gutten fra han ble født. Og gutten ser på han som sin pappa. Han er har jevnlig kontakt med gutten. Moren har eneansvar for gutten. Hans biologiske far bor i utlandet og har truffet gutten to ganger i løpet av sine 10 år. Så hvordan skal vi gå fra for at min kjæreste kan adoptere han? Og hvilke søknadskjema må brukes, hvor finner vi disse søknadskjemaene?

Les mer

Samvær med adoptert datter

03. mar 2020 · spørsmål

Når en far har ikke fått sett sin datter på 5 år og hun er adoptert, men kan han kjøre sak mot barnevernet?

Les mer

Arverett etter stefar

25. feb 2020 · spørsmål

Min mor er død, og min stefar sitter i uskiftet bo. Jeg er enebarn. Jeg er usikker på om min stefar har adoptert meg (for mange år siden). Men uansett, er jeg adoptert så har jeg full arverett, men hvis jeg ikke skulle være adoptert av han - hva skjer da? Og har jeg rett på noe arv før min stefar er død?

Les mer

Bestemor ønsker samvær med adoptert barn

24. feb 2020 · spørsmål

Kan jeg som bestemor gå mot sak mot barnevernet for å få samvær med mitt barnebarn som er adoptert?

Les mer

Adoptere niese som bor i utlandet

30. sep 2019 · spørsmål

Min samboer har en niese på 8 år som bor i utlandet. Hennes far har nedsatt arbeidsevne og mor er hjemmeværende, det er veldig få jobbmuligheter og nesten ikke mulig å få tak i medisiner der. Vi prøver å få henne til Norge da vi ikke har barn og har mulighet til å gi henne et bedre liv her. Vi tenkte at vi kunne adoptere henne, men ble egentlig frarådet dette da samboeren min er tanta hennes. Finnes det noen alternativ?

Les mer

Arverett etter biologisk mor?

02. sep 2019 · spørsmål

Jeg er adoptert her i Norge. Min biologiske mor døde i 2001, hun var da gift med en mann som ikke er min far. I 2017 sporet jeg opp min biologiske familie, det ble en relativt enkel og meget hyggelig jobb. Da vi var på familietreff i sommer ble det nevnt at mine halvsøskens far var begynt å skrante. Vi kom inn på dette med arv (jeg arvet for noen år siden etter mine adoptivforeldre). Det ble da nevnt at jeg muligens har krav på "morsarv" den dagen nevnte person faller fra. Kan dette stemme?

Les mer

Er det mulig å adoptere en myndig person?

01. apr 2019 · spørsmål

Er det mulig å adoptere en myndig person? Bakgrunnen her er et ønske fra personen selv om å bryte permanent med den ene av de biologiske foreldrene. Personen ønsker å bli adoptert av samboer til den andre forelderen.

Les mer

Arverett ved adopsjon

05. feb 2019 · spørsmål

Min bestemor hadde fire barn før hun giftet seg med (kaller han far) far. Far døde og hun sitter i uskiftet bo. Noen av barna er adoptert av far. Min pappa, som er adoptert, er død. Min mamma lever. Hvordan fordeles arven i slike tilfeller? Er det forskjell på adopterte barn og de som ikke er det? Og skal man også arve "farsarven"?

Les mer

Arv til bortadoptert barn

10. des 2018 · spørsmål

Vi er flere søsken. En av oss har et sterkt psykisk utviklingshemmet barn som bor på institusjon i en annen kommune. Barnet som er over 18 år, er adoptert av en tante på morssiden. Vi ønsker at forelderen til dette barnet skal testamentere til søsknene eller nevøene/niesene sine for å unngå at pengene blir gitt til institusjonen eller kommunen dette barnet bor i. Hva er reglene for dette? Er dette mulig?

Les mer

Ønsker at niese skal flytte til Norge

29. okt 2018 · spørsmål

Er gift og har to små barn. Min kones søster i Vietnam har en datter. Vi ønsker, at denne jenta skal bo hos oss i Norge. Hva slags søknad trengs da? Kan vi ta over foreldreansvaret for jenta?

Les mer