Arbeidsavtale

Innhold

Ønsker tidligere utbetaling av provisjon

23. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobber som selger av et produkt som har veldig lang leveringstid, 6 - 14 mnd etter bindende kontrakt er skrevet med kunde. Jeg har en lav fastlønn. Jeg får ikke utbetalt provisjonslønnen min før produktet er betalt av kunde, og finner det lite motiverende å få lønn for hardt arbeid så lang tid etter jobben er gjort, da jobben har varierende arbeidsmengde i løpet av året, og det blir mye overtid da det er som best. Kan jeg forlange utbetaling tidligere?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn uten timelister?

23. feb 2021 · spørsmål

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn til ansatte på fastlønn dersom timelister ikke leveres?

Les mer

Ønsker ikke å signere nytt lønnsbrev

18. feb 2021 · spørsmål

Jag har fått ett nytt lønnsbrev (kommer som vedlegg till avtalet) där man har låtit fastlönen stå och ändrat bonusordningen väsentligt. Lønnsbrevet blev sänt över för året 2021 i mitten av februari och förväntades att signeras på direkten. Man har inte diskuterat specifikt vad som skulle ändras i bonusordningen. I lønnsbrevet för 2020 så stod det specificerat att lønnsbrevet skulle gälla år 2020. Kan jag välja att inte signera det nya 2021 avtalet och vad vill då vara gällande avtal?

Les mer

Ønsker lønn en gang i måneden

12. feb 2021 · spørsmål

Jeg har gått nå i to år og fått lønn to ganger i måneden, noe jeg aldri har vært noe tilhenger av. Jeg har de siste månedene presset på å få lønn inn en gang i måneden pga familieøkonomi etc. Dette får jeg ikke gjennom. Har jeg noe å klage på her? Har jeg rett til å få lønnen min en og ikke to ganger i måneden?

Les mer

Får ikke kontrakt eller lønn

12. feb 2021 · spørsmål

En bekjent har jobbet som sjåfør i 40 dager. Han har daglig bedt om og blitt lovet en arbeidsavtale, men har ikke fått noen. Nå har arbeidet opphørt uten at skriftlig avtale ble inngått, og arbeidsgiver vil ikke utbetale lønn. Min bekjente er EU-borger, fast bosatt i Norge, men snakker dårlig norsk og har begrenset kunnskap om lokale forhold. Også arbeidsgiver har utenlandsk bakgrunn. Jeg antar arbeidsgiver spekulerer i at han ikke har ressurser til å forfølge forholdet. Hva skal han gjøre?

Les mer

Hvor mange ferieuker må man ta?

10. feb 2021 · spørsmål

Hvor mange ferieuker kan arbeidsgiver kreve at en ansatt på 40 % stilling må ta i løpet av året? Kan arbeidsgiver kreve at jeg må ta alle 5 uker? Jobber 2 dager i uken.

Les mer

Pliktig til å betale lønn til ansatt som ikke kan jobbe?

05. feb 2021 · spørsmål

Har en ansatt som har vært sykemeldt fra 2020 til 2021. Er ansatt som lastebilsjåfør og har ikke lengre gyldig yrkeskompetansekurs og kan dermed ikke arbeide. Dette kurset er det vanlig at arbeidsgiver betaler mot at den ansatte forplikter seg til å arbeide hos oss et år. Hvordan stiller det seg med lønn til ansatt da han ikke kan arbeide, har vi plikt til å betale minstelønn?

Les mer

Arbeidsgiver endret stilling uten endringsoppsigelse

04. feb 2021 · spørsmål

Hvis man føler at sjefen over tid har endret grunnpreget i stillingen og at man i realiteten er endringsoppsagt - har da arbeidsTAKER rett til å gå den formelle veien og innkalle til drøftingsmøte (15-1) eller er det bare noe arbeidsgiver har rett til?

Les mer

Kraftig kutt i provisjon

02. feb 2021 · spørsmål

Når man jobber på provisjonsbasert lønn, med en mindre fastlønn i bunn tilsvarende ca 30-35 % av total lønn. Dersom konsernet endrer sine interne retningslinjer, som den enkelte butikken må rette seg etter og det går direkte utover selgers lønn, altså at to av deler av provisjons systemet da mer eller mindre forsvinner eller vannes kraftig ut, tilsvarende 50-70 000kr lavere lønn per. år. Er dette lov, uten at det erstattes med annen ordning / kompensasjon etc?

Les mer

Nye eiere har satt ned lønnen

18. jan 2021 · spørsmål

Jeg jobber som bilselger. Nå har bilbutikken blitt kjøpt opp og fått nye eiere og nytt navn, men jobben min er den samme. Før hadde jeg fast lønn på 37 000 kr + provisjon, nå har jeg blitt tilbudt kr 30 000 i fastlønn + provisjon. Har de nye eierne rett til å gi meg dårligere fastlønn når jeg har samme jobb og jobbsted?

Les mer