Arbeidsavtale

Innhold

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å avspasere?

04. jan 2021 · spørsmål

Hvis man har opparbeidet seg en god sum timer i timebanken, har arbeidsgiver lov til å tvinge deg til å ta dem ut hvis de ikke har noe jobb til deg den dagen? F,eks har jobb på man, tirs, ons og torsdag og ikke fredag kan arbeidsgiver da tvinge deg til å ta dem ut på fredag da. Avtalt takk på timer i timebanken er ikke overgått.

Les mer

Sagt opp fra BPA-stilling

04. jan 2021 · spørsmål

Jeg jobber som BPA-assistent i 20 % stilling, hvor de plutselig fjernet vaktene mine og mente brukeren ikke ville ha meg tilbake grunnet min dårlige rygg (noe jeg var veldig tydelig om på intervjuet), så ba de meg komme tilbake til henne. Nå har de plutselig mistet kontrakten min. 3 vakter ble fjernet og de sier det er 14 dager frem i tid man kan få kompensasjon for. Jeg lurer på om dette er riktig og om de «kan» miste en digital kontrakt. Kontrakten finner jeg ikke igjen, men er 100 % sikker.

Les mer

Trukket i lønn for akseopsjon

18. des 2020 · spørsmål

Ble ansatt i firma med oppstart 15. januar 2020 med avtale om sign on fee på 5 % av aksjene og opsjon på 15 % til i oktober. November og desember har arbeidsgiver trukket 33 000,- hver av mnd. av lønn for dette. Er dette riktig?

Les mer

Forbigått etter sykemelding

14. des 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål til deg/dere i forbindelse med det å være vikar! Jeg har over en lengre periode på 4 år, vært vikar (miljøterapeut) ved et bofelleskap for mennesker med ulike typer psykiske lidelser. Jeg ble over en lengre periode sykmeldt som følge av de arbeidsforholdene som foreligger der (angst depresjon) opplever i etterkant at jeg ikke blir prioritert i forhold til vakter/ og at andre som er kommet i etterkant av meg blir prioritert uavhengig om de har kompetanse. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver endrer stillingsprosenten

01. des 2020 · spørsmål

Jeg er 18 år og fikk nylig jobb på et serveringssted i 80% stilling. I forbindelse med dette takket jeg nei til andre jobbtilbud. Av forskjellige grunner har ikke avtalen blitt underskrevet, og under tiden har min nye arbeidsgiver endret på stillingsprosenten til 50%. Dette stiller meg i en annen situasjon. Dessuten er jeg i risikosonen for å bli permittert pga. korona. Fortsatt ikke signert kontrakt. Er dette innenfor?

Les mer

Får færre vakter enn kontrakten tilsier

20. nov 2020 · spørsmål

I am writing to ask about my job situation. I have been working in a restaurant for 2 years and since last year I got a 70 % fast stilling contract. The last months I haven’t worked so much and the hours are very little. I work 1 day per week, but my contract is still the same. Is it legal and right from my employer to do that and do I have the right to demand anything? I would like to get some information from you and to give you my information as well.

Les mer

For lite ansiennitet

20. nov 2020 · spørsmål

Har jobbet som deltidsansatt ved et sykehjem i 2 år. Oppdaget nå at de har gitt meg for lite ansiennitet og når jeg nå påpekte dette så økte de den med 3 år. Dette medfører et lønnshopp på 54 000 ved en full stilling. Har jeg krav på etterbetaling eller er dette grunnlag for diskusjon og skyld deling? Har ikke noe i kontrakten min som påpeker gjensidig kontrollplikt av lønnsslipp.

Les mer

Vikaren tjener mer

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer

Arbeidsgiver har satt ned timelønn

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg har vært vikar i 2 år nå med 100 % stilling. Plutselig så har timelønnen min blitt satt ned. Er dette lov siden jeg er vikar/leid inn? Jeg fikk ingen beskjed om det, oppdaget det selv. Når jeg ringte inn for å spørre hvorfor fikk jeg til svar at det var på grunn av lønnsforhandlingene (nå, 2020). Men da burde jeg vell egentlig gått opp i lønn?

Les mer

Får ikke jobbe til tross for kontrakt

29. okt 2020 · spørsmål

Jeg har kontrakt på 80 prosent fast, men får ingen timer. Sjefen jobber alle vaktene, og nekter å gi meg noen timer. Hun sa også at hun måtte jobbe 35-40 t i uken, og det var derfor jeg ikke kan få timer. Jeg har hørt at jeg da har krav på utbetaling av lønn selv om jeg ikke jobber. Er dette sant?

Les mer

Får ikke ønsket arbeidstid

29. okt 2020 · spørsmål

Jeg er ansatt på en firma i 5,5 år 100 % fast stilling. Etter mammaperm var jeg sykemeldt, men var i kontakt med arbeidsgiver. Har holdt kontakt via mail, tlf og var en gang på møte da jeg har fortalt alt når ca kommer jeg tilbake på jobb. Da det kom tiden jeg er tilbake ville hun ikke samarbeide. Pga mangel av barnehageplass jeg kan ikke jobbe to dager i uke. Hun prioriterer folk som er ekstrahjelper og sier at hun har ikke nok timer for meg. Er det lov? Jeg må få lønna mi uansett ikke sant?

Les mer

Får ikke lenger vakter i barnehage

28. okt 2020 · spørsmål

Jeg har jobbet for en barnehage som ringevikar i ett år. I starten fikk jeg vakter ganske ofte og jobbet jeg ca. 2 dager om uken. Nylig har de fått en ny vikar som jobber ganske ofte, mens jeg har fått betydelig mindre vakter. Denne uken skal jeg jobbe enten en halv dag eller to timer på dagen. Nå lurer jeg på om det er lovlig at de har erstattet meg med noen uten grunn (nye vikaren)? Hun har venninner som har jobbet lenge for barnehagen. Er dette grunnen? Hvis ja, så er det lovlig?

Les mer

Får ikke lønn på riktig dato

28. okt 2020 · spørsmål

I arbeidskontrakten står det at jeg skal få lønn den første i hver måned. Om den første lander på en fredag-søndag så får jeg ikke lønningen før mandag. Er ikke det brudd på arbeidskontrakt? Hva kan jeg gjøre? Pga jeg får provisjon av det jeg selger, vil arbeidsgiver gjøre det slik. Mitt problem er at om den første lander på en fredag så får jeg ikke lønn før mandagen etter. Jeg vil ikke lage problemer i min nye jobb, men jeg vil ha lønningen når jeg har blitt lovet den!

Les mer

Får ikke betalt for alle timer arbeidet

28. okt 2020 · spørsmål

Det har seg sånn at jeg har 26,6 % stilling, som tilsvarer ca 10 timer i uka. Det står i kontrakten: «Arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, ref. arbeidsmiljøloven 10-5 (1). Avtalen er løpende og hver beregningsperiode 1 måned». Har jobbet mye ekstra, men nå har jeg bare fått 22 timer de tre neste månedene. Sjefen sier at skjer en gjennomsnittsberegning i løpet av året. Kan han bare kutte vekk timer den ene måneden pga mye jobb forrige måned sånn?

Les mer

Føre timer i særlig uavhengig stilling

16. okt 2020 · spørsmål

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Les mer

Muntlig avtale om høyere stillingsprosent

16. okt 2020 · spørsmål

Jeg har nå jobbet på en arbeidsplass i snart 3 år som deltidsansatt. Under denne perioden har jeg og min leder inngått en muntlig avtale 3 ganger om at jeg skal få en 100 % stilling. De to første gangene har ikke dette blitt overholdt. For noen uker siden inngikk vi en ny muntlig avtale om 100 %. Da var det helt klart at jeg skulle få denne. Ikke før det sto i kontrakten fikk jeg vite at stillingen kun varte i 4 måneder, så gjør de meg om til deltidsansatt igjen. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Plutselig fjernet fra turnusliste

15. sep 2020 · spørsmål

Min datter jobber turnus. Hun har hatt faste vakter 2 søndager i mnd som oppvaskhjelp/servitør. Nå er hun plutselig blitt fjernet fra turnuslista,fordi det ikke var arbeid for henne. Kan arbeidsgiver bare fjerne navnet fra turnuslista uten å gi beskjed? Hun er 17 år og ser selvfølgelig frem til de vaktene som hun har. Hun har vært ansatt der snart i 2 år.

Les mer

Hvilken arbeidsavtale er gyldig?

10. sep 2020 · spørsmål

Jeg har en kontrakt med arbeidsgiver som binder meg til at betale tilbake et beløp for studie/kurs som de betalt for meg for et par år siden hvis jeg sier opp før dato xx-xx-xxxx. Denne har blitt endret og dato forlenget, jeg har da signert en ny avtale. Ser nå at begge avtalene har samme dato/sted satt opp for signeringen, sikkert en feil fra arbeidsgiver. Hvilken av avtalene er da gyldig nå?

Les mer

Timelisten endret, men ikke kontrakt

10. sep 2020 · spørsmål

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer