Arbeidsulykker

Innhold

Varig men etter arbeidsulykke

28. jun 2021 · spørsmål

Jeg var for snart 10 år siden ude for en invaliderende arbejdsskade i Norge. Kort fortalt, er arbejdsskaden anmeldt til både NAV, der har anerkendt arbejdsskaden, SAMT Storebrand, der også har anerkendt min arbejdsskade, med 20 % varig men. Endelig, er sagen blevet behandlet ved Finansklagenemnda, der giver mig medhold i arbejdsskaden og konkluderer 15 % varig men. Denne mengrad stemmer 100 % overens med 4 (fire) dansk Speciallæger i Ortopædkirurgi. Norsk myndighed har INTET gjort!

Les mer

Sagt opp etter ulykke på jobb

05. mai 2021 · spørsmål

Ba om måling av hydrogensulfidgass i lokalene til arbeidsgiver. Ble så utsatt for ulykke på jobb. Stod på stol for å rekke opp til vindu for å få luft inn i lokalet. Ref etter anvisning fra arbeidsgiver. Falt bakover, slo hodet i en kjøkkenbenk, hentet i sykebil. Arbeidsgiver gjorde etter ulykke forsøk på å urettmessig forlenge prøvetid,(måtte bruke advokat) unnlot å referere fra møter der de truet meg, ulykke skulle ikke snakkes om. Opplevde grov trakassering. Ble sagt opp da de mistet anbud. Har jeg en sak?

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver etter ulykke på jobb

21. jan 2020 · spørsmål

Min mann har hatt uhell å kjørt av veien med brøytebil på svært dårlig føre på jobb. Dette har de gitt han 2 advarsler for, og nå de sier at 2. advarsel er sparken. Har de lov til det? Skal sies at han ikke hadde kjetting på da føre var ok da det plutselig kom et glatt parti. Han er ikke fagorganisert, da arbeidsgiver ikke vil at noen av hans ansatte er det.

Les mer

Melde inn gammel arbeidsulykke

08. okt 2019 · spørsmål

Jeg var hos politiet i dag og forhørte meg litt. Men de sa jeg bør heller høre med en advokat. Det gjelder en arbeidsulykke. Men det er snart 7 år siden. Jeg oppdaget nå at min daværende arbeidsgiver (NMH) aldri meldte inn ulykken som yrkesskade. Jeg gav til og med utfylte yrkesskadeskjemaer til min sjef som han skulle signere og sende inn. Den gang da. Har snakket med NMH. De er trege og vil ikke melde det inn nå virker det som. Hva gjør jeg?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

09. mai 2018 · spørsmål

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer