Arbeidsulykker

Innhold

Varig men etter arbeidsulykke

28. jun 2021 · spørsmål

Jeg var for snart 10 år siden ude for en invaliderende arbejdsskade i Norge. Kort fortalt, er arbejdsskaden anmeldt til både NAV, der har anerkendt arbejdsskaden, SAMT Storebrand, der også har anerkendt min arbejdsskade, med 20 % varig men. Endelig, er sagen blevet behandlet ved Finansklagenemnda, der giver mig medhold i arbejdsskaden og konkluderer 15 % varig men. Denne mengrad stemmer 100 % overens med 4 (fire) dansk Speciallæger i Ortopædkirurgi. Norsk myndighed har INTET gjort!

Les mer

Sagt opp etter ulykke på jobb

05. mai 2021 · spørsmål

Ba om måling av hydrogensulfidgass i lokalene til arbeidsgiver. Ble så utsatt for ulykke på jobb. Stod på stol for å rekke opp til vindu for å få luft inn i lokalet. Ref etter anvisning fra arbeidsgiver. Falt bakover, slo hodet i en kjøkkenbenk, hentet i sykebil. Arbeidsgiver gjorde etter ulykke forsøk på å urettmessig forlenge prøvetid,(måtte bruke advokat) unnlot å referere fra møter der de truet meg, ulykke skulle ikke snakkes om. Opplevde grov trakassering. Ble sagt opp da de mistet anbud. Har jeg en sak?

Les mer