Barnebidrag

Innhold

Krav på barnebidrag?

15. okt 2021 · spørsmål

Jeg og min eks har to barn sammen, på 11 og 6 år. Han tjener vesentlig mer en meg i året og jeg lurer på om jeg har krav på barnebidrag? Jeg jobber kun i en 30 % stilling og sliter med å få endene til å møtes. Han jobber offshore og tjener godt og er borte lange perioder i strekk. Vi har en 50/50 ordning på begge barna, Jeg ønsker gjerne å jobbe mer, men dette er litt vanskelig med hans arbeidstider. Jeg jobber i klesbutikk, noe som gjør at jeg jobber allerede mye helg og kvelder.

Les mer

Beregning av barnebidrag ved ny samboer

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har to barn, som jeg har 80% av tiden og mottar barnebidrag fra tidligere ektefelle regnet ut fra kalkulatoren på nav.no. Jeg overtok huset i skillsmisseoppgjøret. Nå har jeg fått meg en ny samboer, som skal kjøpe seg inn 50% i min bolig, som jeg nå eier 100% av. Skal beløpet hun betaler meg for sin andel regnes med i inntektsgrunnlaget ved beregning av barnebidraget? Har det noe å si om jeg benytter pengene til å betale ned en del av lånet jeg har på huset?

Les mer

Krav om barnebidrag med tidligere forlik ved dom

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å få vurdert om jeg har en god sak knyttet til bidrag jeg blir krevd. Vi har et forlik ved dom fra tidligere. Barnefar har fått barnetrygd. I tillegg har han også søkt om bidrag. Dette er til tross for at folkeregistrert adresse er hos meg og at rettsboka beskriver fart bosted hos meg.

Les mer

Far betaler for lite i barnebidrag og ønsker ikke avtale nytt beløp

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et felles barn med tidligere samboer. Da det ble slutt ble det avtalt at barnet skulle bo fast hos meg, samvær hos far annenhver helg. Vi hadde også felles gjeld som han overtok da han kjøpte meg ut av huset. Vi ordnet en avtale på hvor mye han skulle betale i barnebidrag pr. måned, og i avtalen står det også at jeg ikke kan ta det via NAV hvis han ikke vil avtale ny privat avtale. Nå viser det seg at han betaler for lite i barnebidrag, men vil ikke avtale nytt beløp. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Kan medmor frasi seg foreldreansvaret og slippe å betale barnebidrag?

06. sep 2021 · spørsmål

Dersom jeg som medmor har adoptert barna, men frasier meg foreldreansvaret - vil jeg likevel måtte betale barnebidrag?

Les mer

Ønsker farskapstest

27. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er biologisk far til et barn som jeg i sin tid bekreftet farskap til, basert på en blodprøve og påstand fra mor. Spørsmål: Jeg vet jeg kan kreve DNA-test for å bevise min rett, men før jeg går rettens vei: Vil barnet kunne kreve å få pliktdelsarven hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets biologiske far? Vil jeg kunne få erstatning for 18 års innbetalt bidrag hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets far?

Les mer

Bidrag til barn over 18

04. aug 2021 · spørsmål

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Les mer

Bidrag til barn som er adoptert bort?

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Les mer

Kan man kreve økt barnebidrag med tilbakevirkende kraft?

20. mai 2021 · spørsmål

Når et bidrag er fastsatt av NAV (2019) på feilaktige opplysninger fra far med tanke på samværsnetter, er det da mulig å kreve nytt bidrag med tilbakevirkende kraft? Det gjelder ca. 2000 kr for lite per måned. Hvem har bevisbyrden for hva som er rett i antall netter? Hvem vil NAV tro på og hvordan sikrer de rette opplysninger?

Les mer

Må betale bidrag for barn over 18

19. apr 2021 · spørsmål

Har et spørsmål angående betaling av barnebidrag for min sønn som nå har startet på skolen igjen etter å ha droppet ut fra tidligere utdannelse, men har nå funnet ut at han vil starte på skole igjen. Han er født i 2000 og er boende hjemme hos mor. Har aldri hatt kontakt med gutten eller samvær med han. Har betalt bidrag til han var ferdig på videregående og trodde at jeg var ferdig med det nå.

Les mer

Få igjen manglende barnebidrag på skatten?

13. apr 2021 · spørsmål

Litt usikker hvor den passer. Jeg er skilt og har barna boende hos meg i 100 %. Mora betaler ikke barnebidrag på grunn av at hun ikke har penger. Kan jeg føre på skattemeldingen et trekk for manglende barnebidrag?

Les mer

Ønsker å endre avtale om barnebidrag

08. apr 2021 · spørsmål

Jeg angrer på privat avtale med far om barnebidrag og ønsker informasjon om hva jeg kan gjøre for å få det fastsatt gjennom NAV. Hva er mulighetene mine dersom det står på meglingsattesten og kan det endres?

Les mer

Må far betale barnebidrag når barnet har et annet etternavn?

08. apr 2021 · spørsmål

Barnet er 16 år og bosatt med mor. Far betaler barnebidrag hver måned. Mor har ikke foreldreansvar alene. Barn skifter etternavn, uten fars samtykke. Skal faren betale barnebidrag, når barnet har fått et annet etternavn uten fars samtykke? Faren betalte barnebidrag inntil barnet endret etternavn.

Les mer

Kan jeg kreve barnebidrag?

22. mar 2021 · spørsmål

Kan jeg kreve barnebidrag? Far tjener 900 000 kr, jeg tjener 600 000 kr. Vi har barnet 50/50 Far bidrar ingenting til utgifter til trening/klubbmedlemskap/telefonabonnement/frisør/lege/fritidsutstyr/båtplass etc. I utgangspunktet var vi enige om at alle utgifter skulle deles 50/50, men så er ikke tilfellet i praksis. Vi flyttet fra hverandre i 2009 og barnet er nå 15 år. Denne skjevfordelingen har pågått i alle år.

Les mer

Er barnebidraget for lavt?

18. jan 2021 · spørsmål

Jeg og far til felles barn (13) var enig om privat håndtering av barnebidrag basert på NAV sin bidragskalkulator. Barnet er hos meg ca 67 % og hos far 33 %. Vi tjener omtrent det samme. Ifølge NAV sin kalkulator skal far betale 570 kr i måneden i bidrag, som jeg har mottatt de siste årene. I tillegg kjøper han noen egne klær som brukes når barnet er hos han. Han betaler mobilabonnement og barneforsikring i tillegg. Er dette et rimelig bidrag og hvem kan evt beregne det?

Les mer

Bidrag til ekstra utgifter

04. jan 2021 · spørsmål

Kan bidragsmottager kreve ekstra bidrag for utgifter til skabbmiddel og overnatting på hotell mens behandling pågår?

Les mer

Barnebidrag etter 18 år

04. jan 2021 · spørsmål

Har en sønn som er 18 år som går siste år på videregående. Han har søkt om bidrag etter fylte 18. Hvor lenge har han krav på å få dette? Han sier han måtte søke bidrag fordi mor må ha alle pengene ellers kaster hun ham ut. Han gjør det veldig bra på videregående og jobber litt ved siden av. Det er ingenting i veien for evnene hans for å klare seg videre. Hva kan evt. skje videre (bidrag) etter videregående hvis han blir boende hjemme?

Les mer

Må man betale husleie for 18-åring?

09. nov 2020 · spørsmål

Jeg har en sønn som bor hos sin mor. Han har nettopp fylt 18. Jeg betaler bidrag til gutten direkte etter privat avtale (videregående). Så langt alt patent. Imidlertid er det en del støy hjemme og han truer med å flytte ut og i egen leilighet. Kan mor og jeg risikere å måtte betale for hans leilighet i tillegg til barnebidrag? Jeg har sett det foreligger noen rettsavgjørelser på dette fra 2011. Jeg har snakket med NAV, lest på web og blir ikke spesielt klok på dette. Vet dere?

Les mer

Barnebidrag til sønn på 19

07. sep 2020 · spørsmål

Min sønn er 19 år og skal nå ta nettbaserte kurs som privatist på Sonans privat gymnas. Jeg har mottatt søknad om bidrag fra han. Er jeg pliktig til å betale bidrag?

Les mer

Barnebidrag til 20-åring?

21. aug 2020 · spørsmål

Min datter er 20 år i november. Og nå skal hun begynne på videregående skole. Hun har flyttet hjemmefra og har samboer og mottar livsopphold og bostøtte fra NAV. Og har fått innvilget dette i 2 år under skolegang også. Er jeg pliktig til å betale bidrag?

Les mer