Barnevern

Innhold

Barneverntjenestens frister for å opprette sak

26. okt 2021 · spørsmål

Ble oppringt av barnevernet angående ei bekymringsmelding 19. oktober 2021. Vi drar på samtale dagen etter, og får vi se en anonym bekymringsmelding med sjikanerende innhold. Bekymringsmeldinga vart ringt inn til Barneverntjenesten i april 2021. De skal opprette sak, komme på hjemmebesøk og ringe skole, lege osv. Har de holdt fristene sine? Har de lov å opprette sak så langt etter ?

Les mer

Skolen har utlevert informasjon til svigermor

22. okt 2021 · spørsmål

Under et stygt samlivsbrudd i fjor, ønsket x og x-svigermor å stille meg i dårlig lys. X-svigermor ringte skolen til mitt barn fra tidligere forhold og løy og sa at hun var barnets bestemor for å få ut informasjon om mitt barn. Læreren var fullstendig ukritisk, og fortalte at mitt barn hadde problemer med bl.a. norskfag, mens hun svelget rått uriktige påstander om meg fra svigermor. X tok så kontakt med barnevernet, og brukte mottatte opplysning i en bekymringsmelding. Var dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Kan barnevernet kreve opphold i barnehage hver dag?

20. aug 2021 · spørsmål

Jeg er i den situasjonen hvor skole har meldt bekymring til barnevernstjenesten på grunn av høyt fravær da barnet har utfordringer og er under utredning. Barnehagen har da blitt blandet inn i saken. Styrer i barnehagen noter alt om meg, når jeg leverer og om noen andre lever/henter. Barnevernet krever levering hver dag og kun av meg. Jeg er alene med 3 barn, har de lov til å kreve at barnet er i barnehagen hver eneste dag og nekte andre å hjelpe til med henting/levering? Kan barnehage overvåke så mye? Noe jeg kan gjøre?

Les mer

Klage på vedtak fra barnevernet

20. mai 2021 · spørsmål

Etter undersøkelse fra barnevernet får alenemor opphold på familiesenter. Jeg mener det er ikke korrekt, da dette er det tyngste tiltaket, og de har ikke prøvd med andre hjelpetiltak. Det er første bekymringsmelding. Ingen vold, alkohol, narkotika eller alvorlig omsorgssvikt er med i bildet, barnevernet er bekymret over samspill. De sender sak til fylkesnemnda. Hvor stor er sannsynligheten for at mor blir tvunget å reise dit med barna av retten?

Les mer

Søke om erstatning for tapt barndom

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg vokste opp i et hjem med tung rus. Jeg bodde med 3 narkomane som 16-åring der politi og helsepersonell var innom ukentlig grunnet sykdom, overdoser ect. Jeg var også innom barnevernet på et lite tidspunkt da min mor havnet på psykiateren. Ble da plassert i en liten hybel fordi de mente min bror som var heroinmisbruker var farlig. Da min mor kom hjem, fikk jeg også komme hjem uten oppfølgning fra barnevernet. Jeg var som en mor for 3 voksne. Lurer på om jeg har rett på tapt barndom?

Les mer

Undersøkelsesfrist hos barnevern

26. nov 2020 · spørsmål

Undersøkelsefrist hos BV var 9. november. Nå er det snart 2 uker siden det men vi har ikke hørt noe. Hva er praksisen? Finnes det noe frist etter frist for å få noe info?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

11. aug 2020 · spørsmål

Har vokst opp i en familie med mye rus, mistet 7 år av oppveksten min til en beruset mor og voldelige stefedre, mye roping skriking og vold i hverdagen. Barnevernet tok ikke grep før det var gått for langt, både mor og far ruser seg enda, endte med at jeg selv begynte å ruse meg, på grunn av mye traumer, angst og depresjon, endte med at jeg skrev meg inn i behandling pga rusavhengighet og psykiske plager. Skal snart utbedres for PTSD, har jeg rett på erstatning for tapt barndom?

Les mer

Psykisk skade etter behandling fra barnevernet

17. jun 2020 · spørsmål

Jeg er en 18 år gammel gutt som var under ansvaret til barnevernet i 7 år, og har tatt psykisk skade av forskjellige hendelser i løpet av de 7 årene. Spesielt en situasjon hvor barnevernet sendte meg på en slags avlastningshelg på en øy, hvor en mann endte opp med å holde meg nede i en seng, og gnidde hans skritt mot meg i nesten 20 minutter. Etter sagt hendelse fortalte jeg barnevernet om det som hadde skjedd, men de ignorerte meg og fortsatte og sende meg dit. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

17. jun 2020 · spørsmål

Har vært under barnevernet siden eg var i mors mage. Ho hadde 5 andre barn som barnevernet var inne i, men ikke gjorde så mye med. Jeg ble flyttet da eg va 4 år te fosterfamilie. Så har jeg hørt at jeg kan ha krav på erstatning for tapt barndom. Eg har traumer og panikk angst som psykologer tenk har med oppveksten å gjøre og at barnevernet tok tak altfor sent. Kan dere hjelpe meg med dette? Jeg er ung ufør.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

27. mai 2020 · spørsmål

Eg er utsett for omsorgsvikt. Mor emosjonelt og far med rus og seksuelle overgrep mot meg. Har vore gjennom straffesak: tilkjent 300 000 i erstatning frå brødre og far som har misbrukt meg seksuelt. 11 år er borte. Ingen kontakt med biologisk. Eg meiner barnevernet burde gjort noko før, då far har mista barn i tidligare forhold, skulegang, bekymringsmelding frå søster. Dokumenter som seier at barnevernet prøvde å få meg til samt der eg visst nekta, dei ga opp. Grunnlag erstatning for tapt barndom?

Les mer