Farskapstest

Innhold

Hvordan bevise hvem som er barnefar?

04. feb 2018 · spørsmål

Mor og far bor kvar for seg. Under ein krangel, seie mor att det er ikkje sikkert att det er du som er faren. Finnest ikkje likheta mellom mellom far og sønn. Sønnen har heile tida vært lik på ein anna mann. No er faren død, og det skal fordelast arv etter oldeforeldre. Korleis kan det bevisast att sønnen som har passert 18 år, er sønnen eller om det er ein anna far til barnet, når faren er død? Kan mora nekte att det tas DNA-test av barnet, når det er over 18 år? Faren døde for 1 1/2 år sia.

Les mer

Fremmed kvinne krever DNA-test

03. feb 2018 · spørsmål

Det er en kvinne på 43 år som plutselig har dukket opp og påstår hun er min kompis' datter. Kan hun kreve DNA-test? Er saken foreldet?

Les mer

Håndtering av blodprøve til farskapstest

10. jan 2018 · spørsmål

Fastsettelse av farskap. Dersom en mann bosatt i Spania blir innkalt til blodprøvetaking ved et Toksikologisk institutt i Spania og dette er forkynt av Førsteinnstansdomstolen i Spania på vegne av Tingretten i Norge, antar jeg at dette kan håndheves av spansk rett. I denne saken sendte mannen en blodprøve tatt av lege og denne KAN være manipulert. Hvilke muligheter har norsk rettsvesen til å sørge for at denne blodprøven FAKTISK blir tatt ved det Toksikologiske Instituttet?

Les mer